Zesnulý profesor Robert Wistrich (1945 - 2015), předsedal ústavu Moderní Evropské a Židovské historie. Od roku 2002 byl ředitelem Mezinárodního centra pro studium antisemitismu Vidala Sasoona.

"Antisemitismus mezi intelektuální elitou pohanského starověku začala v Alexandrii před více než 2000 lety. Tento typ antisemitismu – zejména v rozvinutých kulturách jakými byly Egypt, Řecko a Řím – se zaměřil na otázky, které se zdají být univerzální a nadčasové. Židé byli opakovaně označováni jako nespolečenští. Nejedli a nepili se svým sousedy, tak, jak to vyžadovala tradice ve středomoří. Tato starověká nařčení Židů z izolacionismu, interpretovaného jako pocit vlastní výlučnosti tvoří základy, na kterých byla v průběhu tisíciletí postavena nová mnohem vážnější obvinění.

"Role intelektuálů, jako nositelů antisemitismus pokračovala po staletí. Otcové církve, zejména ve čtvrtém století křesťanské éry, načrtly ideologická schémata, z nichž se vyvinula velká část démonizace Židů, judaismu a židovského národa. Výslovně označili Židy za vrahy Krista a národ bohovrahů. To už má své počátky v evangeliích. Jediní intelektuálové v středověké Evropě byli právě křesťanští kněží. Více než tisíc let mnozí přední křesťanští teologové učili pohrdání vůči židovskému národu. Po druhé světové válce toto velmi podrobně popisuje francouzský spisovatel židovského původu Jules Isaac."

Robert Wistrich

"Obraz údajně satanské podstaty Židů se táhl celým středověkem. Později se Židé opravdu objevovali v démonických vyobrazeních té doby. Téměř všechny jejich činy byly interpretovány jako pohnutky mimořádné zloby a zvrácenosti. Církevní reformátor Martin Luther byl mužem význačných intelektuálních dovedností. Jeho výpady vůči Židům patří mezi nejostřejší v dějinách antisemitských pomluv.

"V katolicismu, pravoslaví a protestantství, se antisemitismus stal velmi rozšířeným jevem. Židé byli označováni církvemi jako "agenti ďábla," a nepřátelé víry. Tato démonizace byla později přenesena do racionalismu, do hodnot po-křesťanské éry a získala nový sekulární náboj. Například Osvícenství osmnáctého století se neslo v duchu revolty proti etablované církvi. Vyhlásilo svrchovanost rozumu, humanismu a všeobecné "tolerance". Přesto pokračovalo v tradici antisemitismu. Jeho intelektuální zastánci obrátil jejich antisemitismus proti katolické církvi. Byl to Voltairův přístup k baštám "pověr" a zejména ke katolické církvi a Svatému Písmu. Ten zahrnoval útok na židovskou Bibli, judaismus a Židy samotné jako na zdroj všeho špatného. Voltaire a ostatní filozofové osmnáctého století prohlásili za největší zločin Židů vynález Boha a monoteismu - nejhorší věc, která se kdy civilizaci přihodila. Jinými slovy, jejich hříchem nebyla účast na ukřižování a smrti a Ježíše Krista, ale jejich účast na jeho zrození.

"Velcí němečtí idealisté a filozofové osmnáctého století od Kanta, přes Fichta až k Hegelovi, byli všichni antisemité. Stejně tak všichni velcí intelektuálové, kteří je buď následovali, nebo jim oponovali - Schopenhauer, Nietzsche nebo mladý Karl Marx. Nietzsche a Kant byli o něco méně antisemity než ostatní. Tato tradice vyvrcholila v osobě Martina Heideggera, kterého mnozí považují za vůdčí postavu filozofie dvacátého století. Hluboký zápal pro nacismus ovlivnil jeho postoje k Židům.

"Mezi dědice tradic Osvícenství patří ranní francouzští socialisté devatenáctého století. Až na vyjímky to byli právě oni, kdo položil základ francouzského antisemitismu konce devatenáctého století. Mezi nejznámější z nich patřili Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon - zakladatel anarchismu a klíčová postava francouzského dělnického hnutí - a Alphonse Toussenel. Vůdčí osobností francouzského antisemitismu byl v době Dreyfusovy aféry novinář Edouard Drumont, autor best-selleru La France Juive (Židovská Francie). S přibližně sty vydáními, překonala tato kniha ve Francii na konci století všechny ostatní.

"Velký Proudhonův kritik a rival Karl Marx napsal práci jménem "K židovské otázce", kterou Marxisté od jejího vydání oslavovali. Mezi mnohými perlami intelektuální inspirace člověk nalezne fráze jako: "Mamon je pozemským bohem Židů" nebo: "současný křesťanský svět v Evropě a Severní Americe dosáhl vrcholu svého vývoje a byl důkladně požidovštěn."

"Antisemitismus není v žádném případě výlučné doménou ignorantů a nevzdělaných. Masová hnutí jako nacismus a mnoho forem fašismu, nacionalismu a některé typy socialismu v sobě obsahují klíčové složky anti-intelektualismu. Přesto tato hnutí, která jsou antiintelektuální a antisemitské, mají intelektuální základ. Mezi intelektuální zdroje pro evropský fašismus patří myslitelé jako George Sorel, Giovanni Gentile, Ernst Jünger, Oswald Spengler a mnoho dalších. "Hitlerovi profesoři", jak je nazval Max Weinreich, pomohli připravit půdu pro nacistickou genocidu Židů.

"Intelektuální démonizace Židů pokračuje až do současnosti navzdory rozsáhlým intelektuálním, sociálním a politickým změnám, které se uskutečnily v evropské historii. Mezi vzdělanou elitou Evropy je v módě zpochybňovat legitimitu existence Izraele. Mnoho spisovatelů, umělců, předních novinářů a akademiků razí cestu ohavným srovnáním sionismu s nacismem a Izraele s Hitlerovým Německem. Portugalský laureát Nobelovy ceny José Saramago byl jen jedním z mnoha."

Nejnovější články od:
nechte si zasílat novinky do e-mailu: přihlaste se zdarma k seznamu adres think-tanku gatestone institute.

cs