Informace o Gatestone Institute

"Pojďme tedy něžně a laskavě opatrovat prostředky poznání. Pojďme se odvážit číst, přemýšlet, mluvit a psát."
— John Adams

Gatestone Institute je nepolitická a nezisková rada věnující se mezinárodní politice a think-tank, jehož posláním je vzdělávat veřejnost v oblastech, o nichž mainstreamová média neinformují. Gatestone Institute podporuje:

  • instituce demokracie a právní stát,
  • lidská práva,
  • svobodnou a silnou ekonomiku,
  • armádu, která dokáže zajistit mír doma a ve svobodném světě,
  • energetickou nezávislost,
  • informovanost veřejnosti o nebezpečích, která hrozí svobodě jednotlivce, naší suverenitě a svobodě projevu.

Gatestone Institute pořádá pro své členy a další zainteresované osoby národní a mezinárodní konference, briefingy a akce se světovými lídry, novináři a odborníky – provádí analýzy, vytváří strategie a informuje je o současných událostech. Kde je to možné, doporučuje řešení.

Gatestone Institute vydává knihy a rovněž každodenní přehled zpráv na gatestoneinstitute.org, který se věnuje tématům, jako jsou vojenské a diplomatické hrozby namířené proti USA a jejich spojencům, události na Blízkém východě a jejich možné následky a dále transparentnost a odpovědnost mezinárodních organizací.

Gatestone Institute je financován ze zdrojů soukromých dárců a nadací. Za vaši podporu děkujeme.

Nina Rosenwald, prezidentka
Naomi H. Perlman, viceprezidentka

Amir Taheri, předseda, Evropská rada správců