• Ode dneška za jednu generaci, bude Evropa k nepoznání.

  • Východní Evropa má nyní "největší populační ztrátu v moderní historii", přičemž Německo předčilo Japonsko s nejnižší porodností na světě, při provedení průměru za posledních pět let.

  • Evropa, protože stárne, již neobnovuje své generace a namísto toho vítá obrovské množství přistěhovalců z Blízkého Východu, Afriky a Asie, kteří nahradí původní rodilé Evropany a kteří s sebou přinášejí kultury s radikálně odlišnými hodnotami ohledně pohlaví, vědy, politické síly, kultury, ekonomie a vztahu mezi bohem a člověkem.

Úmrtnost, která převyšuje nad porodností, může znít jako science fiction, ale jedná se o realitu dnešní Evropy. Právě k tomu došlo. Během roku 2015, se v EU narodilo 5,1 milionů miminek, přičemž zemřelo 5,2 milionů osob, což znamená, že EU poprvé ve své historii zaznamenala negativní přirozený přírůstek ve své populaci. Čísla pocházejí ze zdroje Eurostatu (statistický úřad Evropské Unie), který počítá evropskou populaci od roku 1961. Je to tedy oficiální.

Nicméně, existuje zde ještě jedno překvapující číslo: Evropská populace narostla celkově z 508,3 milionů na 510,1 milionů. Uhádnete proč? Imigrační populace se zvýšila, o zhruba dva miliony za rok, přičemž původní evropská populace se zmenšovala. Tohle je změna v populaci. Evropa ztratila vůli udržovat nebo zvyšovat svou populaci. Situace je jak demograficky, tak seismicky stejná jako během Velkého moru ve 14. století.

Tato změna je něco, co britský demograf David Coleman popsal ve své studii, "Imigrační a etická změna v zemích s nízkou porodností: Třetí demografický přechod. (Immigration and Ethnic Change in Low-Fertility Countries: A Third Demographic Transition)." Sebedestruktivní porodnost, spojená s přistěhovalci, kteří rodí rychleji, změní evropskou kulturu. Klesající fertilita původních Evropanů, se ve skutečnosti shoduje s institucionalizací islámu v Evropě a "re-islamizací" svých muslimů.

V roce 2015, Portugalsko zaznamenalo druhou nejnižší porodnost v Evropské Unii (8.3 na 1000 obyvatel) a negativní přirozený přírůstek -2.2 na 1000 obyvatel. Která země EU měla nejnižší porodnost? Itálie. Od "baby boomu" v šedesátých letech, v zemi známé svými velkými rodinami, se porodnost snížila na polovinu. V roce 2015, počet porodů se snížil na 485 000, což je méně než v jakémkoliv jiném roce od založení moderní Itálie v roce 1861.

Východní Evropa má nyní "největší populační ztrátu v moderní historii", přičemž Německo předčilo Japonsko s nejnižší porodností na světě, při provedení průměru za posledních pět let. V Německu a v Itálii, byly úbytky především dramatické, propad na -2.3% a -2.7% každá.

Ven se starým, sem s novým... Evropa, protože stárne, již neobnovuje své generace a na místo toho vítá obrovské množství přistěhovalců z Blízkého Východu, Afriky a Asie, kteří nahradí původní rodilé Evropany a kteří s sebou přinášejí kultury s radikálně odlišnými hodnotami ohledně pohlaví, vědy, politické síly, kultury, ekonomie a vztahu mezi bohem a člověkem.

Některé společnosti již nemají ani zájem o evropské trhy. Kimberly-Clark, která vyrábí plenky Huggies, se stáhla z většiny Evropy. Trh jednoduše není finančně zajímavý. Zatímco Procter & Gamble, která produkuje plenky Pampers, investuje do podnikání budoucnosti: plenky pro staré lidi.

Evropa začíná být šedá: můžete cítit ten smutek světa, který se sám zkonzumoval. V roce 2008, země Evropské Unie viděly narození 5469000 dětí. O pět let později, jich bylo téměř o půl milionu méně, 5075000 – snížení o 7%. Čísla fertility nejenom že spadla v zemích se stárnoucími ekonomikami, jako je Řecko, ale také v zemích jako je Norsko, které proplulo finanční krizí.

Jako nedávno řekl Lord Sacks, "snižující se čísla narození by mohla znamenat konec Západu". Evropa, protože stárne, již neobnovuje své generace a namísto toho vítá obrovské množství přistěhovalců z Blízkého Východu, Afriky a Asie, kteří nahradí původní rodilé Evropany a kteří s sebou přinášejí kultury s radikálně odlišnými hodnotami ohledně pohlaví, vědy, politické síly, kultury, ekonomie a vztahu mezi bohem a člověkem.

Liberálové a sekularisté mají tendenci zapomínat na důležitost demografických a kulturních problémů. Proto většina nejdůležitějších varování přichází od některých křesťanských vůdců. První, kdo informoval o tomto dramatickém trendu, byl skvělý italský misionář otec Piero Gheddo, který vysvětlil, že kvůli snižující se porodnosti a náboženské apatii, "Islám spíš dříve, nežli později dobije většinu Evropy". Byl následován dalšími, jako je libanonský kardinál Bechara Rai, který vede východní katolictví v souladu s Vatikánem. Rai varoval, že "Islám dobije Evropu vírou a porodností". Podobné varování právě přišlo od dalšího kardinála, Raymonda Lea Burke.

Ode dneška za jednu generaci, bude Evropa k nepoznání. Zdá se, že lidé v Evropě ve velkých počtem cítí, že identita jejich civilizace je v ohrožení především povrchním libertarianismem, ideologií pod rouškou svobody, která chce rozbít všechna spojení, která váží člověka ke své rodině, jeho původu, jeho práci, jeho historii, jeho náboženství, jeho jazyka, jeho národu, jeho svobody. Zdá se, že to pochází ze setrvačnosti, která se nestará o to, zda Evropa uspěje nebo podlehne, pokud naše civilizace zmizí, bude potopena etickým chaosem nebo bude přemožena novým náboženstvím z pouště.

Jako vysvětlují noviny ve Washington Quarterly, fatální setkání mezi klesajícími čísly porodnosti a vzestupu islámu, již má výrazné dopady: Evropa se proměnila v inkubátor terorismu; formující nový jedovatý anti-semitismus; který je viděn jako politický posun ke krajní pravici; procházející největší krizí v evropské autoritářské jednotě a a stává se svědkem změny zaměření zahraniční politiky, od odstoupení Evropy z Blízkého Východu.

Demografická sebevražda nejenom že probíhá; zdá se, že je chtěná. Xenofobní evropská buržoazie, která dnes řídí politiku a média, se zdá být snobským a masochistickým rasismem. Otočili se proti hodnotám jejich židovsko-křesťanské kultury a zkombinovali ji s halucinatorním zromantičtělým pohledem na hodnoty jiných kultur. Smutným paradoxem je, že Evropané teď importují mladé lidi ve velkých číslech z Blízkého Východu, aby si kompenzovali jejich volby životního stylu.

Agnostický a sterilní kontinent – zbaven svých bohů a dětí, protože je vypověděl – nebude mít žádnou sílu bojovat nebo asimilovat civilizaci zapálenců a mladých. Selhání čelit přicházející transformaci se zdá hrát ve prospěch islámu. To co vidíme, jsou to poslední dny léta?

Giulio Meotti, kulturní editor pro Il Foglio, je italský novinář a spisovatel

Související témata:  Europe's Migrant Crisis
Nejnovější články od:
nechte si zasílat novinky do e-mailu: přihlaste se zdarma k seznamu adres think-tanku gatestone institute.

cs