Nejnovější analýzy a komentáře

Masová migrace: Podle Evropské komise nová "norma"

napsal Alain Destexhe  •  18. ledna 2018

 • Komise, se sídlem v Bruselu, není nikým volena, ale podle smluv EU má monopol - ano, monopol - na vytváření právních předpisů na evropské úrovni. Komisařem je jmenován byrokrat - jeden pro každý členský stát - často bývalý nejvyšší politik, který je nyní ve své zemi původu politicky mrtvý, a proto má jen velmi málo demokratické legitimity.

 • Za prvé, mnozí z migrantů nejsou kvalifikovaní, a za druhé, dostávají sociální benefity, takže pro ně existuje malý nebo žádný podnět k práci. Články podporující tvrzení úředníků - že Evropa potřebuje více migrantů za účelem financování zdravotní péče a důchodů stárnoucích Evropanů - ignoruje, že tento plán může uspět pouze tehdy, pokud imigranti pracují. Tyto předpoklady se proto zdají být založeny spíše na ideologických předsudcích než na reálných důkazech.

 • Nové normy, jako je velikost jablek nebo zakřivení okurek, by podle Evropské komise měla stanovit Evropská komise. Migrace nebude otázkou otevřenou pro diskusi. Bude to "norma" nadiktovaná Komisí.

Dimitris Avramopoulos, evropský komisař pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství. (Zdroj obrázku: Estonské předsednictví EU2017EE)

Dimitris Avramopoulos, evropský komisař pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství, nedávno vydal překvapivé stanovisko a obhajoval další imigraci jako nevyhnutelnou realitu, na kterou by si evropští občané měli bez dalších diskusí zvyknout.

Článek ilustruje hodně z toho, co je špatně u evropských institucí, zejména Evropské komise - směs byrokratické arogance, falešné víry založené spíše na dogmatech než faktech a pohrdání demokratickou diskusí. Komise se sídlem v Bruselu není nikým volena, ale podle smluv EU má monopol - ano, monopol - na vytváření právních předpisů na evropské úrovni. Komisařem je jmenován byrokrat - jeden pro každý členský stát - často bývalý nejvyšší politik, který je nyní ve své zemi původu politicky mrtvý, a proto má jen velmi málo demokratické legitimity.

Pokračovat v četbě článku

Hrdinky bojující za svobodu

napsal Khadija Khan  •  17. ledna 2018

 • Iránské ženy jsou stejně jako ostatní znechuceny a unaveny životem ve "vězení".

Iránští lídři přislíbili změkčení některých misogynních zákonů a ženy by již neměly být vězněny za to, že se na veřejnosti objeví nezahalené. Místo toho budou muset "pachatelky" navštěvovat speciální "kurzy o morálce" organizované šariatskou policií. (Foto: Wikimedia Commons)

Chcete-li vidět skutečné bojovnice za svobodu žen, dávejte pozor. Podívejte se na iránské ulice nebo si poslechněte šachovou velmistryni Annu Muzychuk.

Iránské ženy s nasazením vlastních životů demaskovaly ty, kteří se snaží propagovat burku a hidžáb jako údajné "symboly osvobození".

Zoufalý pokus iránského lidu, který vyšel do ulic proti islamistickému režimu, odhaluje trpký život, který byli iránští občané a zejména ženy nuceni žít ve jménu islámského práva šaría po téměř 40 let.

Tyto demonstrace rovněž ukázaly odvrácenou tvář islamistů, kteří proto, aby uhasili svoji žízeň po moci, berou vlastní lid jako rukojmí a využívají při tom jakékoli dostupné prostředky: represe, věznění, mučení, popravy.

Iránské ženy jsou stejně jako ostatní znechuceny a unaveny životem ve "vězení".

Pokračovat v četbě článku

Šaría do Nového roku

napsal Bruce Bawer  •  16. ledna 2018

 • Reportéři a komentátoři, kteří trvají na absurditě obav z rozmachu šaríi na Západě, jsou ve skutečnosti ti samí, kteří jsou ideologicky pevně spjatí s autoritami, jež na Západě agresivně prosazují zákony ve stylu šaríi. S autoritami, které pronásledují projevy odporu vůči těmto zákonům a které vydávají temná varování – způsobem zcela nevhodným pro úředníky ve svobodných zemích – že je nutné naučit se žít v souladu se šaríou, nebo toho litovat. Skutečná lekce, kterou bychom si z toho měli vzít, je naučit se razantněji odporovat rozšiřování zákazů založených na šaríe, nebo toho ve finále opravdu budeme hořce litovat.

Minulé září přidal muž jménem Mark Feigin pět komentářů na stránky islámského centra. Komentáře nebyly vůči islámu moc vstřícné. "ČÍM VÍC MUSLIMŮ NECHÁME PŘIJÍT DO AMERIKY," napsal, "TÍM VÍC TADY UVIDÍME TERORU." Označil islám za "nebezpečný" a napsal, že "nemá žádné místo v západní civilizaci". Pár jeho komentářů obsahovalo znevažující či vulgární výrazy. 20. prosince ho stát Kalifornie postavil před soud na základě obvinění z porušení zákona, jehož část zní:

"Každý, kdo za účelem obtěžování provádí opakované telefonáty nebo opakovaný kontakt prostřednictvím elektronického prostředku komunikace... se vůči jiné osobě... dopouští přestupku."

Podle kanceláře státního zástupce byl Feigin vinen, protože se dopustil "opakovaného obtěžování" lidí, jejichž náboženství se snažil "zesměšňovat a urážet".

Pokračovat v četbě článku

"Soudní džihád": Jak francouzský justiční systém napomáhá islamistům

napsal Yves Mamou  •  12. ledna 2018

 • Vypadá to tak, že ve Francii má veškeré zamlžování pojmu "terorista" jediný cíl: popřít, že islamistický terorismus představuje koordinované hnutí a že islamističtí válečníci jsou většinou francouzští občané, zapojení do války proti vlastní zemi.

 • Pokud popřete, že terorismus představuje válku, musíte také logicky popřít, že teroristé jsou podporováni, ukrýváni, přepravováni a financováni šedou zónou, kterou tvoří zdánlivě mírumilovní občané Francie.

 • V dnešní Francii je výsledkem popírání existence takové války "antirasistické" hnutí. Kdokoli, kdo si dovolí klást otázky ohledně spojení islámu či islamismu s násilím a terorismem riskuje, že bude dovlečen k soudu a tam souzen coby "rasista".

Členové francouzské nacionalistické skupiny Generace Identity, skandující na střeše rozestavěné mešity v Poitiers ve Francii, 20. října 2012 (zdroj snímku: France 3 video screenshot)

Když členové malé francouzské krajně pravicové nacionalistické skupiny, Generace Identity (Génération Identitaire), obsadili rozestavěnou mešitu v Poitiers v roce 2012 a prohlásili, že slaví výročí bitvy u Poitiers (732 n. l.), ve které Karel Martel porazil armádu Umajjovců (Ummayad Caliphate), čímž rozdrtil arabskou invazi do Francie, prokurátor Francouzské republiky okamžitě zahájil vyšetřování "podněcování rasové nesnášenlivosti". Pět aktivistů bylo zatčeno, obviněno a tento měsíc podmínečně odsouzeno k jednomu roku vězení. Soud také zbavil čtyři z nich občanských práv (například práva volit) po dobu následujících pěti let. Navíc musí Generace Identity zaplatit pokutu 10 000 Euro a čtyři aktivisté musí zaplatit 24 000 Euro organizaci Francouzských muslimů (Musulmans de France), která je vlastníkem mešity a současně představitelem egyptského Muslimského bratrstva ve Francii. Pokud nebude pokuta zaplacena, aktivisté půjdou do vězení.

Pokračovat v četbě článku

Turecko a islám - pojmy, kterým Západ nikdy nemůže porozumět

napsal Uzay Bulut  •  10. ledna 2018

 • Fundamentalističtí muslimové v Turecku a kdekoliv jinde nevnímají džihád, nucené převracení na víru a další formy persekuce proti nemuslimům jako zločin. Naopak, jejich náboženské texty jim otevřeně přikazují "uřezat hlavy a prsty a zabíjet nevěřící, kdekoliv mohou být schováni", což je jen jedno z mnoha otevřeně agresivních přikázání.

 • Tudíž to, co by zbytek světa považoval ze "genocidu", "masakr" nebo "etnickou čistku", je vnímáno radikálními muslimy jako oprávněný prostředek k šíření islámu a k osvobozování kafir (nemuslimských) zemí. Erdogan je jedním z těchto radikálů, což vysvětluje, proč je tak pyšný na zločinnou historii svojí země, zatímco odsuzuje minulost států jiných, kupř. Izraele.

 • Neschopnost Západu porozumět této situaci je bezbřehá.

Turecké vlády spáchaly své největší útoky na Anatolské křesťany v období 1914 - 1923 genocidou Řeků, Arménů a Asyřanů (Syřané a Chaldejci). Bohužel nedošlo k žádnému veřejnému protestu, když turecká vláda neuznala tyto činy jako genocidu, ve které zahynulo nejméně 3 milióny křesťanů. Na obrázku nahoře: Arménští civilisté eskortováni otomanskými vojáky pochodují skrze Harput v dubnu 2015. (Zdroj: Americký Červený kříž/Wikimedia Commons).

Od momentu, kdy Trumpova administrativa uznala Jeruzalém jako hlavní město Izraele, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan stupňuje svoji anti-izraelskou rétoriku a ztotožňuje stát Izrael s terorismem a okupací.

Toto je horší než absurdní. Židé nejsou "okupanti" ve své dávné rodné vlasti, kde žijí po více než 3000 let. Na druhé straně Turkové před 3000 lety žili nejpravděpodobněji v Centrální Asii, daleko od oblasti, která se dnes nazývá Turecko. Aby podtrhl tuto lež, Erdogan tvrdí o své vlastní zemi: "Aby bylo jasno, v historii našeho národa se nikdy neodehrál žádný holocaust nebo genocida. Ani etnická čistka, masakr, perzekuce nebo mučení."

Skutečně?

Pokračovat v četbě článku

Tureckým twitterem se šíří vlna genocidní nenávisti vůči židům

napsal Uzay Bulut  •  8. ledna 2018

 • Prohlášení tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana - a těch Turků, kteří sdílejí jeho světonázor - jsou dalším důkazem toho, že muslimští fundamentalisté se postavili proti samotné existenci Izraele jako suverénního židovského státu. Jejich mrzutost nad Jeruzalémskou deklarací Trumpa nemá nic společného s americkou nebo izraelskou politikou.

 • Důvod jejich zuřivosti je samotná existence Izraele jako mocného národa Židů, kde Židé nejsou dhimmis (druhořadé a pronásledované bytosti). Fanatičtí muslimové nemohou překonat skutečnost, že Židé stále žijí a ovládají údajně jejich muslimskou svatou zemi.

 • Aby ospravedlnili svůj vztek, tito radikálové přepsali historii. Například jejich tvrzení, že Jeruzalém je muslimské svaté město, jsou falešná. Zatímco Jeruzalém je zmíněn 850 krát ve Starém zákoně, není ani jednou zmíněn v Koránu.

I když uznání Jeruzaléma jako izraelského hlavního města od prezidenta Spojených států Donalda Trumpa 6. prosince bylo odsouzeno velkou částí muslimského světa, jedna reakce vynikla - reakce tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. (Foto Elif Sogut / Getty Images)

I když uznání Jeruzaléma jako izraelského hlavního města od prezidenta Spojených států Donalda Trumpa 6. prosince bylo odsouzeno velkou části muslimského světa, jedna reakce vynikla - reakce tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

"Ti, kteří si dnes myslí, že jsou majiteli Jeruzaléma, nebudou ani moci najít zítra stromy, za které by se mohli skrýt," řekl během setkání ke dnu lidských práv v Ankaře 10. prosince.

Erdogan odkazoval na Hadith (výroky islámského proroka Mohameda) o Soudném dni:

"Abu Huraira ohlásil Alláhovu poslovi (sall Allaahua layhiwa sallam) slova: Poslední hodina nepřijde, dokud muslimové nebudou bojovat proti Židům a muslimové je budou zabíjet, dokud se Židé nebudou skrývat za kamením nebo stromy a kámen nebo strom řekne: Muslime nebo služebníku Alláha, je za mnou Žid, přijď a zabij ho, ale strom Gharqad to neřekne, protože to je strom Židů."

Pokračovat v četbě článku

Politický islám a právo šaría by měly být v Evropě zakázány

napsal Mirek Topolánek  •  7. ledna 2018

 • Pojďme se podívat... na ten paralelní právní řád, který se v EU postupně plíživě etabluje... "Vznik těchto enkláv, posilovaný elitami prosazovanou politikou multikulturalismu i politikou skupinové identity s dekonstrukcí západního odkazu, přispěl k rozpolcení západních evropských národů a oslabil celkový smysl pro vzájemnou odpovědnost za své spoluobčany." – Andrew Michta v American Interest z 6. června 2017.

 • Kořeny tohoto radikálního muslimského chování, které nyní vymetá Evropu, lze vystopovat v prvcích islámského práva a nauky, které vznikly v 7. století a jsou do dneška udržovány. Ty zahrnují polygamii pro muže; povolení mužům kupovat a prodávat ženy jako sexuální otrokyně či konkubíny; rozvodové právo diskriminující ženy; trvání na zahalování žen včetně jejich obličeje; a diskriminační dědické právo.

 • Toto jsou ty typy zákonů, které muslimské komunity v Evropě prosazují, aby byly dodržovány a které jsou založené na nerovnosti pohlaví, náboženství, etnika a společenského statusu. V souladu s právem šaría neexistuje svoboda vyznání, slova, myšlení, uměleckého projevu nebo tisku... Neexistuje jednotná ochrana všech lidí. Spravedlnost je jiná pro muslimy a nemuslimy, pro muže a ženy... Neexistuje demokracie... Židé a křesťané jsou dhimmí – třetiřadí občané...

Mirek Topolánek. (Zdroj obrázku: David Sedlecký/Wikimedia Commons)

Níže jsou výňatky z projevu Mirka Topolánka, bývalého premiéra České republiky a bývalého předsedy Evropské rady, předneseném na Právnickém salonu v Praze dne 2. listopadu 2017.

Rovnost, v právním smyslu, vychází z principu svobody a rovnosti každého člověka v důstojnosti a principu rovnosti před zákonem... takovým způsobem, aby bylo uplatňováno právo... mezi lidmi bez rozlišování jejich ekonomického nebo společenského statusu, věku, etnické příslušnosti a podobně...

Princip rovnosti je ukotven v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky...

Filozofické kořeny ideje lidských práv vycházející z úvah o lidské rovnosti lze hledat a nalézt nejen, ale především v evropské kultuře - od Chammurapiho zákoníku, přes takzvaný Kýrův válec, Magnu chartu libertatum, Deklaraci nezávislosti USA až po Všeobecnou deklaraci lidských práv.

Pokračovat v četbě článku

Islámský útlak žen: nová příležitost na trhu

napsal Giulio Meotti  •  5. ledna 2018

 • Bohužel, pro většinu žen na Blízkém Východě, není závoj "vzrušující záležitostí", ale nezbytné zlo obskurní ideologie. Poté, co byl Islámský stát poražen v Rakka v Sýrii, mnoho žen vyrazilo do ulic, aby si sundalo závoj a byly nafilmovány, jak závoje pálí.

 • "Nepřátelé svobody se rekrutují nejdříve ze svobodných společností, někteří z osvícených elit, kteří popírají přínos demokratických práv pro zbytek lidstva, dokonce i pro své spoluobčany, pokud mají tu smůlu, že patří k jinému náboženství, či k jinému etniku" - Pascal Brukner, spisovatel.

 • Opravdový feminismus by měl bránit práva a svobodu všech žen místo obdivování závojů. Neměl by být ideologicky submisivní vůči těm, kteří ženy utlačují.

Plně zahalená modelka nosící hidžáb kráčí na přehlídkovém molu pro kolekci návrhářky Anniesa Hasibuan. Týden módy New York, 14. únor 2017. (Foto Neilson Barnard/Getty Images pro Anniesu Hasibuan)

Nemluvíme o pochmurném typu muslimského oděvu v Rakka nebo v Kábulu, ale o globálním trhu, který je západní, barevný, údajně radostné islámské podnikání.

Nejdříve to byla muslimka nosící hidžáb v časopisu Playboy. Potom společnost Nike předvedla "sportovní hidžáb" pro atletky. Mezitím, minulé jaro, Aab, jeden z hlavních islámských obchodníků s oblečením, otevřel svůj první boutique v Londýně, právě v čase každoročního Londýnského týdne módy. Módní časopis Vogue Arabia vydal své úplně první vydání. Minulý měsíc, Mattel odhalil první panenku Barbie s hidžábem, která je zjevně součástí první série věnované ženám "rozbíjejícím sociální bariéry".

Pokračovat v četbě článku

Kdo jsou ti utečenci, které Austrálie nechce?

napsal Shoshana Bryen  •  3. ledna 2018

 • Migranti jsou přidruženou škodou v australské široce kritizované "Stop the Boats" (Zastavte Lodě) politiky, pod pravidlem že žadatelé o azyl, kteří se snaží dostat do Austrálie po moři, nikdy "neučiní Austrálii svým domovem", i když jsou skutečnými uprchlíky, jsou dětmi, nebo mají kvalifikaci - Los Angeles Times.

 • "Příchozí po moři vyvolávají hněv. Jedním z důvodů může být, že migranti a uprchlíci, kteří se snaží dosáhnout Austrálii po moři, ve skutečnosti přicházejí ilegálně. Ti, kteří jsou současně přesídlováni v rámci Humanitárního Programu jsou registrovanými uprchlíky a jsou přijatí na základě australských mezinárodních závazků." - J. Weston Phippen, The Atlantic.

 • Tehdejší ministr zahraničí USA John Kerry dojednal s Austrálií urychlené odbavování migrantů, ale neinformoval kongres USA. Tato dohoda by byla ilegální, pokud by byla považována za pakt vyjednaný Kerrym. Podle ústavy by dohoda měla být předložena kongresu pro ratifikaci.

Regionální zařízení pro ilegální imigranty na ostrově Manus. Zdroj: Australské Ministerstvo pro imigraci a občanství.

Je těžké si stěžovat na Austrálii - demokratická, slunečná, veselá, a ty koaly s klokany. Z vážnějšího nadhledu, je Austrálie vítaným spojencem, který se celosvětově zúčastňuje vojenských operací s americkými silami a který sdílí naše obavy z agresivního čínského chování v Jihovýchodních čínských mořích. Austrálie vynakládá miliardy na modernizaci své armády.

Nicméně několik věcí týkajících se Austrálie by mělo být objasněno, jako že prezident Trump odmítá dohodu z doby Obamova prezidenství o převzetí více než 1 250 utečenců, kteří jsou nyní v Austrálií řízených sběrných táborech v Papua Nová Guinea a Nauru. Sběrné tábory? Papua New Guinea a Nauru?

Wall Street Journal vysvětluje:

Pokračovat v četbě článku

Násilí na ženách: Některá nepohodlná data pro zkorumpovanou OSN

napsal Burak Bekdil  •  31. prosince 2017

 • Poslední (nejhorší) umístění podle Globálního genderového indexu Světového ekonomického fóra, od 128. do 144. místa, patří bez výjimky zemím s převážně muslimským obyvatelstvem, včetně Turecka na 130. místě.

 • Studie Ministerstva pro rodinnou a sociální politiku z r. 2016 odhaluje, že ne méně než 86 % tureckých žen trpělo fyzickým, nebo psychologickým násilím od svých partnerů, nebo rodiny.

 • Takže nám řekněte paní Simonovic: Opravdu turečtí muži bijí a někdy i zabíjí své ženy kvůli izraelské okupaci? Opravdu je zde nějaká "jasná souvislost" mezi zvyšujícím se počtem zaznamenaných násilností na ženách v Turecku a "Izraelskou prodlužovanou okupací?"

56. zasedání Výboru pro postavení žen, v sále OSN, dne 27. února 2012. (zdroj obrázku: UN Women/Ryan Brown)

Panely Organizace Spojených Národů se vždy rády chovají pokrytecky. V roce 2016 se diskuse v OSN točily kolem Výboru pro postavení žen (Commission on the Status of Women - CSW), který obvinil Izrael z palestinského domácího násilí. A letošní debaty se, co do jejich nesmyslnosti, nijak nelišily. Výkonný ředitel UN Watch, Hillel Neuer oslovil na zasedání 12. června paní Dubravku Simonovic, zvláštní zpravodajku OSN pro násilí na ženách: "Paní Simonovic, to co jste prohlásila, jinými slovy znamená: 'Pokud Palestinci bijí své manželky, je to vina Izraele.'"

Na první pohled to vypadá jako černý humor, ale bohužel není. Ne jedna, ale dokonce dvě zprávy, které před UNHRC přednesla paní Simonovic obviňují Izrael za palestinské násilí na ženách, protože "přece existuje jasná souvislost mezi prodlužovanou okupací a násilím".

Pokračovat v četbě článku

Český prezident Zeman: bojovník za pravdu

napsal Josef Zbořil  •  30. prosince 2017

 • "Chcete-li nevyřčenou pravdu. Islámská migrace není integrovatelná a není asimilovatelná do evropské kultury." — Miloš Zeman, Prezident České republiky.

 • "Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny." — Miloš Zeman.

 • "Podle mého názoru větší díl viny leží na současném vedení Evropské unie, které je naprosto neschopné, byrokratické, způsobuje odcizení evropských občanů od evropských institucí... Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti..." — Miloš Zeman, 2016.

Na fotografii: Český prezident Miloš Zeman (vlevo) s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem v Jeruzalémě, v Izraeli dne 7. října 2013 (zdroj: Kobi Gideon/Israel GPO skrze Getty Images)

Český prezident Miloš Zeman, jak bylo nedávno řečeno, je "světovým lídrem, který se řídí principy a který nejen rozezná dobré od špatného, ale který se to také nebojí sdělit". Známý pro svoji dlouhodobou podporu USA, Izraele a Židů a který byl jediným evropským prezidentem, který veřejně podpořil tehdejšího kandidáta Donalda Trumpa před prezidentskými volbami.

Historický vztah Československa, později České republiky, k Izraeli plyne z historické zkušenosti z roku 1938, kdy byli Češi obsazeni Hitlerem a tvrdě se naučili, že "ústupnictví nikdy nefunguje". Zeman se drží motta českých prezidentů "Pravda vítězí".

Euro-federalista a levicově smýšlející český prezident Zeman začal být veřejnosti známý díky svému článku ze srpna 1989 (3 měsíce před sametovou revolucí) Prognostika a přestavba, ve kterém kritizoval totalitní československý režim:

Pokračovat v četbě článku

Francie: No-Go zóny nyní i v centru velkých měst

napsal Yves Mamou  •  26. prosince 2017

 • "Je zde několik set čtverečních metrů chodníku zanechaných výhradně mužům. Ženy nejsou oprávněny se tam nacházet. Kavárny, bary a restaurace jsou jim zakázány, stejně jako chodníky, stanice metra a náměstí." - Le Parisien.

 • "Za vice než rok, čtvrť Chapelle –Pajol (10.-18. městský obvod) kompletně změnila svoji tvář: ulice okupují tucty osamělých mužů, pouličních prodejců, cizinců, migrantů a pašeráků obtěžujících ženy."- Le Parisien.

 • V centrech Paříže, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Grenoble, Avignonu jsou městské okrsky tu a tam "zprivatizované" prodavači drog, fanatickými salafisty a gangy muslimské mládeže. Hlavní obětí jsou ženy. Ať jsou muslimky nebo nemuslimky, tak jsou sexuálně obtěžovány a někdy i napadány. Politici jsou jako obvykle plně informováni o situaci postižených žen.

(Zdroj obrázku: Pascal Le Segretain/Getty Images)

V lednu 2015, týden po útoku na satirický časopis Charlie Hebdo, americký televizní kanál Fox News odstartoval skandál ve Francii tvrzením, že v centru Paříže vznikly islámské "no-go zóny". Pro francouzská media je existence no-go zón, kde jsou nemuslimové nevítanými návštěvníky a kde platí islámské právo šaría, nesmyslem a "fake news" (falešnou zprávou). Pařížská starostka Anne Hidalgo, řekla, že plánuje podat žalobu na Fox news za poškozování dobrého jména Paříže.

Avšak od května 2017 se tón změnil. Francouzský deník Le Parisien, odhalil, že je skutečností, že no-go zóny jsou v centru hlavního města. Zdá se, že čtvrť Chapelle-Pajol na východě Paříže se stala velmi silně no-go zónou. Stovky muslimských migrantů a prodejců drog, obtěžování žen za nošení něčeho, co migranti nepovažují za cudné oblečení:

"Ženy si v této části východní Paříže stěžují, že se nemohou pohybovat, aniž by byly cílem komentářů a urážek mužů."

Pokračovat v četbě článku

Čas vysušit tuhle bažinu - také v Evropě

napsal Geert Wilders  •  24. prosince 2017

 • Naše demokracie v západní polovině Evropy byly rozvráceny. Jejich cílem již není dělat to, co lidé chtějí. Naopak naše politické elity často dělají přesně pravý opak. Naše parlamenty prosazují politiku otevřených dveří, kterou většina lidí odmítá. Naše vlády prodávají svrchovanost svých zemí do rukou EU proti vůli většiny obyvatel. Naši vládci vítají stále více přívrženců islámu, ačkoli většina lidí je proti tomu.

 • Naše demokracie se staly falešnými demokraciemi. Jedná se o diktatury s několika stranami, které ovládají skupiny zavedených stran... Zavedené strany kontrolují vše, nejen politiky, které platí, ale také státní služby, média hlavního proudu a soudy. .. Říkají nám "populisté", protože stojíme za tím, co lidé chtějí. Dokonce nás vláčejí k soudům.

 • Musíme ukázat, že ulice Evropy jsou naše ulice, chceme zůstat tím, čím jsme a stojíme si za svými hodnotami a nechceme být islámem kolonizováni. Evropa patří nám!

Geert Wilders, vůdce strany pro svobodu (PVV), odevzdává svůj hlas v Haagu během holandských všeobecných voleb, které 15. března 2017 učinily jeho stranu druhou největší stranou v Holandsku. (Fotografie: Carl Court/Getty Images)

Příští měsíc navštívím Prahu, hlavní město České republiky. Byl jsem pozván, abych mluvil se skupinou českých vlastenců. Češi jsou lidé milující svobodu. V roce 2011, u příležitosti stých narozenin Ronalda Reagana, pojmenovali ulici v Praze po tomto velkém americkém prezidentovi a bojovníkovi za svobodu.

Tento fakt mi připomněl hanebnou událost v mém domovském městě Haag, v sídle nizozemského parlamentu a holandské vlády. Hledejte v Haagu nějakou ulici Ronalda Reagana a žádnou nenajdete. Návrh v roce 2011 nazvat ulici v Haagu po Reaganovi narazil na tvrdou politickou opozici. Levicové strany, jako je například Strana práce, Zelení a liberální D66 tvrdily, že pojmenování ulice na počest Reagana by "nedělalo městu dobrý obraz." Celá záležitost skončila hanebným politickým kompromisem. V loňském roce byl krátký úsek místní cyklostezky pojmenován "Reagan a Gorbačov Lane".

Pokračovat v četbě článku

Kolik je muslimů v Evropě? Průzkum Pew skutečné počty podceňuje.

napsal Soeren Kern  •  23. prosince 2017

 • Základní odhad od institutu Pew, který odhaduje počet muslimů v současné době v Evropě - podle kterého budou vypočítány budoucí projekce jejich počtu - byl podceněn nejméně o pět milionů muslimů.

 • Údaje UCIDE, které předpokládají, že v současné době se nachází přibližně 750 000 dalších muslimů ve Španělsku, se kterými odhad Pew nepočítá, jsou ve Španělsku široce uznávány jako nejpřesnější hodnocení počtu muslimského obyvatelstva v této zemi. Zůstává nejasné, proč Pew nezmínil zprávu UCIDE ve své zdrojové příloze.

 • V Německu se Pew "rozhodl nezapočítávat" milión muslimských žadatelů o azyl, kteří přišli do země v roce 2015/2016, protože "neočekávají, že dostanou status uprchlíka".

 • Zpráva Pew zcela ignoruje klíčovou otázku, jak bude Evropa integrovat desítky milionů muslimských migrantů, jejichž hodnoty - včetně antisemitismu, polygamie, mrzačení ženských pohlavních orgánů a násilí ze cti - nelze sladit s evropskými hodnotami, které jsou založené na židovsko-křesťanském a liberálně demokratickém dědictví.

(Foto: Peter Macdiarmid / Getty Images)

Evropská muslimská populace se podle odhadů výzkumného střediska Pew do roku 2050 zdvojnásobí, nebo dokonce ztrojnásobí.

Projekce obsažené ve zprávě "Rostoucí muslimská populace v Evropě " potvrzují to, co je již dávno známé: desetiletí poklesu evropské porodnosti, spojené s masovou migrací z muslimského světa urychluje islamizaci Evropy.

Demografická kalamita, před níž stojí Evropa, je však dokonce horší než uvádí zpráva Pew. Kritická analýza údajů ukazuje, že výpočty Pew současné muslimské populace v klíčových evropských zemích jsou částečné a neúplné - a v některých případech nepřesné. Výsledkem toho je, že základní odhad od institutu Pew, který odhaduje počet muslimů v současné době v Evropě - podle kterého budou vypočítány budoucí projekce jejich počtu - byl podceněn nejméně o pět milionů muslimů, jejichž přítomnost v Evropě výrazně zvýší budoucí velikost muslimské populace na kontinentu.

Pokračovat v četbě článku

Vítejte v pekle jménem Brusel

napsal Drieu Godefridi  •  21. prosince 2017

 • Minulý měsíc v Bruselu třikrát vypukly rozsáhlé výtržnosti a rabování.

 • Když nahlédnete za těžkou oponu profesionální nechuti přiznat si každodenní realitu nového "hlavního města Evropy", bude to, co uvidíte, v mnoha ohledech peklem, ve kterém jsou socialismus, islamismus, výtržnosti a rabování běžným standardem.

12. listopadu – Pořádková policie se s podporou vodního děla pokouší zatlačit výtržníky v centru Bruselu. Stovky "mladistvých" cizího původu "oslavovaly" kvalifikaci marockého fotbalového týmu na Mistrovství světa výtržnostmi a zranily přitom 22 policistů. (Zdroj obrázku: Screenshot z videa kanálu Ruptly)

Když tehdejší kandidát na prezidenta, Donald Trump, v únoru 2016 poznamenal, že díky masové imigraci se Brusel stává peklem, postavili se belgičtí a evropští politici na stejnou stranu mediální barikády: Jak si může dovolit něco takového říct? Brusel, hlavní město Evropské Unie, kvintesence postmoderního světa, avantgarda nadcházející "globální civilizace", a peklo? Samozřejmě, že začlenění nově příchozích není vždy snadné a sem tam se objeví nějaké třenice. Ale nevadí, Trump je stejně jenom šašek a navíc nemá nejmenší šanci být zvolen. Takové myšlenky běžely hlavou všem těm zaníceným čtenářům mezinárodní edice The New York Times a pravidelným divákům CNN International.

Pokračovat v četbě článku