Nejnovější analýzy a komentáře

Evropa: Učiníme islám opět velkým

napsal Judith Bergman  •  15. února 2018

 • V Německu považuje právo šaría za důležitější než německé zákony 47 % muslimů. Ve Švédsku považuje právo šaría za důležitější než švédské zákony 52 % muslimů.

 • S těmito studiemi a průzkumy souzní i prohlášení evropských zpravodajských služeb. Zpravodajské agentury v Německu počátkem podzimu 2017 varovaly že, "Importujeme islámský extremismus, arabský antisemitismus, národní a etnické konflikty jiných národů a rovněž rozdílné chápání společnosti a zákonů".

 • Nedávný belgický průzkum, ve kterém bylo tázáno 4 734 Belgičanů, ukázal, že dvě třetiny Belgičanů cítí, že jejich země je čím dál tím více "cílem cizí invaze".

Když odbor pro integraci v rakouském městě Graz provedl průzkum na vzorku 288 z přibližně 4 000 převážně afghánských žadatelů o azyl, tak tito migranti vyjádřili hlubokou intoleranci vůči křesťanům, židům a homosexuálům. Foto: radnice, Graz, Rakousko. (Zdroj: Tamirhassan/Wikimedia Commons)

Komisař EU pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství Dimitris Avramopoulos nedávno napsal: "Nemůžeme a nikdy nebudeme schopni zastavit migraci. My všichni musíme být co nejdříve připraveni akceptovat migraci, mobilitu a diverzitu jako novou normu a přizpůsobit tomu odpovídajícím způsobem i naši politiku."

Avramopoulos také napsal: "Migrace se hluboce prolíná s naší politikou v ekonomice, obchodu, výchově a zaměstnanosti." Vzhledem k tomu, že tito lidé by chtěli, abychom uvěřili, že migrace se stala neodvratnou a zdánlivě nespornou politikou EU, je zásadní analyzovat, jakou "diverzitu" EU zve k usídlení v Evropě, aby zdomácněla na evropském kontinentu.

Pokračovat v četbě článku

Evropa: návrat do totality

napsal Judith Bergman  •  13. února 2018

 • Evropská unie má zavedeny programy, které výrazně usilují o to, aby ovlivnily hlavní zpravodajské a novinářské subjekty vlastní agendou EU - například pokračováním masové migrace do Evropy z Afriky a Středního východu. Za tímto účelem nedávno Evropská komise financovala vydání příručky s pokyny pro novináře o tom, jak psát o migrantech a migraci.

 • Vypadá to, že je v zájmu zástupců těchto médií označit konkurenční alternativní a nová média jako zdroje "falešných zpráv".

 • Navrhovaný francouzský zákon by orgánům umožnil zablokovat webové stránky během volebního období, což je drakonické opatření k boji proti politickým oponentům, které by uvedlo Francii do stejné kategorie zemí, jako jsou Čína a Írán, které blokují webové stránky, které nevyhovují agendám režimu.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker (vlevo) a francouzský prezident Emmanuel Macron (vpravo) navrhují omezení, která by porušovala právo na svobodu projevu a informace zaručené v Evropské úmluvě o lidských právech. (Zdroj obrázku: Evropská komise)

Evropská unie zintenzivňuje úsilí o cenzuru a marginalizaci hlasů, které nesouhlasí s její politikou, a to pod vhodným eufemismem boje proti "falešným zprávám" ("Fake News").

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v květnu roku 2017 napsal: "Komise musí zkoumat dopady šíření falešných informací online platformami na naše demokracie, a iniciovat diskusi o tom, co bude na úrovni EU potřeba udělat k ochraně našich občanů." Je pozoruhodné, jak pečlivě chce Juncker v totalitní podobě chránit občany EU před zprávami, které nesouhlasí s narativy a agendami Komise.

Pokračovat v četbě článku

Ujídá Hizballáh chléb iránskému lidu?

napsal Yves Mamou  •  11. února 2018

 • Je ironií, že vrácení více než 100 miliard USD zmrazených aktiv dokázalo rozbít solidaritu mezi iránským lidem a režimem ajatolláhů lépe, než to dokázaly sankce.

 • Bez iránských peněz by Hizballáh neexistoval. Přinejmenším by neexistoval jako iránská cizinecká legie, vojensky zapojená proti Izraeli a v dalších konfliktech na Středním Východě. Bez iránských peněz, by byl Hizballáh pouhá narko-mafiánská organizace.

 • Hizballáh si vytvořil skryté vazby k mexickým a kolumbijským drogovým kartelům a přímo jim usnadňuje distribuci drog na Středním Východě a v USA.

Portrét lídra Hizballáhu Hasana Nasralláha (vlevo) a iránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího (vpravo) v Bejrútu v Libanonu v roce 2006. (Fotografie Marco Di Lauro/Getty Images)

Ve svatém městě Qom v Iránu volali demonstranti 30. prosince 2017 "Smrt Hizballáhu", "Nestydíš se, Chameneí?" "Vypadni ze Sýrie a postarej se o nás" a "Ne Gaze, ne Libanonu".

V islámské zemi, jejíž oficiální slogany jsou "Smrt Americe" a "Smrt Izraeli", je naprosto surrealistické vidět iránský lid volat "Smrt Hizballáhu".

Přáním "Smrt Hizballáhu" iránští demonstranti neprotestovali pouze proti "zdražení vajec" jak se pokoušela tvrdit propaganda ajatolláhů. Demonstranti požadovali, aby hlavní vůdce ajatolláh Alí Chameneí utrácel iránské peníze pro iránský lid - a to výhradně pro iránský lid.

Je ironií, že vrácení více než 100 miliard USD zmrazených aktiv dokázalo rozbít solidaritu mezi iránským lidem a režimem ajatolláhů lépe, než to dokázaly sankce. Během tvrdého období sankcí, iránský lid stál na straně svých vůdců. Lidé se rozešli se svými vůdci, když viděli, že "osvobozené" peníze byly použity ve prospěch všech jen ne pro ně.

Pokračovat v četbě článku

Příprava na teroristické útoky v Řecku

napsal Maria Polizoidou  •  9. února 2018

 • Bývalý řecký premiér Antonis Samaras řekl: Tito ilegální imigranti "přicházejí do Evropy hledat 'příležitosti', ale nepřijímají žádné povinnosti otevřené demokracie. Obvykle se zabývají všemi druhy pašování drog, obchodováním s lidmi a dokonce i džihádem. To nemůžeme tolerovat."

 • François Heisbourg, předseda Rady IISS v londýnském Mezinárodním institutu strategických studií, to vysvětlil takto: "Džihádisté jsou ideologové. Svět vidí jako bitvu mezi věřícími a nevěřícími, a proto se jejich plány týkají nás všech."

 • Ustupování radikálním muslimům prostřednictvím politiky otevřených hranic - a vzdání se národní identity ve prospěch multikulturalismu - nemá zamýšlený účinek, spíše naopak. Imigrantům byl umožněn neomezený vstup, a spíše než k jejich integraci a liberalizaci vedoucí k přátelským vazbám s většinovými muslimskými zeměmi, to vedlo k jejich další a hlubší radikalizaci.

V září 2017 připluly na řecké ostrovy další 4 000 ilegálních imigrantů a uprchlíků, což zahltilo místní komunity, které nejsou dostatečně vybaveny na to, aby je přijímaly. Na snímku: Migranti se vyloďují na pláži na řeckém ostrově Kos poté, co v gumovém člunu přepluli úžinu Egejského moře z Turecka. (Foto Miloš Bicanski / Getty Images)

Na nedávné konferenci v Římě, kterou uspořádal think-tank Evropská síť pro myšlenky (EIN), bývalý řecký premiér a současný poslanec řeckého parlamentu Antonis Samaras prohlásil:

"Evropské demokracie ve Středomoří jsou ohroženy tím, že budou smeteny přívalovými vlnami nekontrolované imigrace. To nemůžeme dovolit. Naše společnosti to nevydrží. Evropská unie to sama nemůže ustát... [Více než] milión 'cizinců' prošel v roce 2015 přes Řecko a skončil v různých zemích Evropské unie, zejména v severní a střední Evropě. Někteří z nich byli skuteční uprchlíci ze Sýrie a Iráku, většinou to však byli ilegální imigranti z jiných zemí světa. Dnes se odhaduje, že skuteční uprchlíci tvoří maximálně 20 % z celkového počtu imigrantů, kteří stále přicházejí. Zbytek jsou ilegální imigranti."

Tito ilegální imigranti, řekl, "přicházejí do Evropy hledat 'příležitosti', ale nepřijímají žádné povinnosti otevřené demokracie."

Pokračovat v četbě článku

Tím nejhorším ideologickým nepřítelem USA je nyní Evropa

napsal Drieu Godefridi  •  8. února 2018

 • Velká většina evropských soudů, ať už je to Evropský soud pro lidská práva (ECHR) nebo Evropský soudní dvůr (CJEU), ve své snaze zůstat spravedlivá a zásadová, zavrhla svrchované zákony Itálie jako irrelevantní a pošlapala práva italského státu a všech Italů, když rozhodla, kdo smí vstoupit do jejich země.

 • Zdá se, že novým arbitrem zákona v Evropě jsou organizace jako Amnesty International.

 • Ti, kdo v roce 1866 dali Americe Sochu svobody jako symbol svobody a demokracie, nyní zcela cíleně ignorují práva svých vlastních lidí prostřednictvím nikým nevolených, pouze jmenovaných a nikomu se nezodpovídajících ideologů. Nebezpečím je, že díky pomoci mnohých mezinárodních neziskových organizací toto Evropská Unie nezadrží ve svých hranicích.

Kromě národních soudů jsou v Evropě nyní dva Nejvyšší soudy: Evropský soud pro lidská práva (ECHR) v Štrasburku a Evropský soudní dvůr Evropské Unie (CJEU) v Luxemburgu (na obrázku). (Zdroj: Transparency International/Flickr)

Je Evropa největším nepřítelem Spojených Států? To nemůžete myslet vážně. Možná islamisté, Rusko, ilegální migranti... cokoliv, ale určitě ne Evropa! To už nejsme spolu v NATO? Už nedochází ke každodenním velkoobjemovým obchodním transakcím? Už nemáme společnou kulturu a civilizaci, stejnou představu budoucnosti? Nedala Francie Americe její slavnou Sochu Svobody – "Svobodu přinášející světlo světu?"

To vše skončilo. V jistém smyslu Evropa, nejen na úrovni jednotlivých států, ale i na řídící úrovni Evropské Unie, připomíná kontinent, kde vládli američtí demokraté po 30 let.

Pokračovat v četbě článku

Soudy šaría a sexuální zneužívání v Británii

napsal Khadija Khan  •  7. února 2018

 • Jako by to nebylo už tak dost špatné, je tu ještě temnější stránka: Právo šaría neukládá druhému manželovi žádnou povinnost urychlit rozvod – to mu dává možnost držet si ženu jako sexuálního otroka tak dlouho, jak jen bude chtít.

 • Napadla-li vás otázka, jak je toto v souladu s britským právem, odpověď je: není.

 • Každý muslimský jednotlivec i manželský pár, stejně jako jakýkoliv jiný občan, je chráněn právem britským a ne právem šaría. Těžký úděl muslimských žen by měl být brán jako otázka lidských práv bez ohledu na to, co omlouvači této parodie na manželství říkají.

Haitham al-Haddad je soudcem britského soudu šaríja, a je členem sboru poradců organizace Islámské Rady Šaríja (Islamic Sharia Council). Ohledně řešení případů domácího násilí v rozhovoru prohlásil: "Muž nesmí být dotazován na důvod, proč uhodil svou ženu, protože je to soukromá záležitost mezi nimi. Nechte je na pokoji. Oni si to vyřeší mezi sebou." (Zdroj: snímek obrazovky z Channel 4 News)

Poslední skandál, který vypukl ohledně sexuálního vykořisťování muslimských žen britskými islámskými duchovními, je dalším důkazem toho, jak Británie předstírá slepotu před odpornými záležitostmi, které se jí dějí přímo před nosem.

"Halala" je rituál, který rozvedené muslimské ženě umožňuje se vdát za předchozího manžela poté, co se vdala za někoho jiného, toto manželství sexuálně naplnila a pak se s tímto jiným mužem rozvedla. Zkoumání tohoto fenoménu stanicí BBC odhalilo, že britští imámové nejenže muslimy ve využívání tohoto obřadu povzbuzují, ale dokonce na něm vydělávají. Tato ohavnost vyústila v to, že mnoho žen je drženo jako rukojmí – ať obrazně či doslova – muži, kterým zaplatily, aby se stali jejich druhými manžely.

Pokračovat v četbě článku

Německo: Vlna muslimských vražd ze cti

napsal Soeren Kern  •  6. února 2018

 • Soud si vyslechl, jak Amer K. bodl velkým kuchyňským nožem více než dvacetkrát do prsou a krku matku svých tří dětí, protože si myslel, že se s ním chce rozvést.

 • Státní prokurátorka Ann-Kristin Fröhlich rekonstruovala jednání manžela takto: "Poté popadl nůž a vrazil jí ho do prsou, čímž protrhl její osrdečník a srdeční sval. Další ranou jí otevřel na levé straně břišní dutinu. Nurettin B. potom vytáhl z auta sekeru, její tupou stranou ji udeřil do hlavy a prorazil jí lebku. Potom popadl provaz, na jednom konci uvázal smyčku kolem jejího krku a druhý konec uvázal za závěsný hák v zadní části svého auta... Poté se řítil ulicemi rychlostí 80 km/hod. až se provaz přetrhl."

 • V Ahausu, 27letý nigerijský žadatel o azyl ubodal k smrti 22letou ženu, která podle všeho urazila jeho čest tím, že odmítla jeho romantické návrhy.

Malebné městečko Hameln v Německu, kde se odehrálo hororové násilí ze cti, když se v Turecku narozený Kurd Nurettin B. pokusil zavraždit jednu ze svých tří žen. (Foto: Martin Möller/Wikimedia Commons)

Soudní proces s Kurdem, který přivázal jednu ze svých tří žen za auto a vláčel ji ulicemi města v Dolním Sasku, přitáhl v Německu pozornost k muslimskému násilí ze cti.

Násilí ze cti – počínaje emočním týráním, přes fyzické a sexuální násilí, až po vraždy - je obvykle pácháno mužskými členy rodiny na ženách z vlastní rodiny, obviněných z toho, že jsou hanbou rodiny, nebo klanu.

Trestné činy jsou páchány kvůli nesouhlasu se svatbou s nemuslimem, nebo s někým pro rodinu nepřijatelným, kvůli odmítání soužití v pro rodinu urážlivém manželství, nebo kvůli odmítání způsobu života v přespříliš západním životním stylu. Nicméně v praxi je hranice mezi zločiny ze cti a zločiny z vášně často rozmazaná a jakékoliv zpochybňování mužské autority může vyvolat odvetu, která je někdy hodně brutální.

Pokračovat v četbě článku

Multikulturalisté podrývají Západní civilizaci

napsal Philip Carl Salzman  •  5. února 2018

 • Na rozdíl od postmodernismu, jenž nepovažuje Evropskou kulturu za lepší než jiné kultury, vnímá postkolonialismus Evropskou kulturu oproti jiným kulturám jako podřadnější.

 • Místo, aby brali vliv jiných etnických a náboženských skupin v zemích s židovsko-křesťanským základem jako vylepšení Evropské kultury, multikulturalisté ve skutečnosti svou vlastní kulturu zavrhují.

 • I přes své nedostatky umožnil Západ více svobody a prosperity pro více lidí než tomu bylo kdykoliv v historii. Pokud má Západní civilizace přežít takové očerňování, je užitečné připomínat lidem její historické úspěchy: její humanismus a morálku odvozenou z židovsko-křesťanských tradic; osvícenské myšlení; technologické revoluce; vývoj politiky až k plné demokracii; oddělení státu a církve; oddanost lidským právům a hlavně její v současnosti vážně ohroženou svobodu projevu. Hodně z toho, co je ve světě dobré, existuje díky Západní civilizaci. A je zásadní to ani nezavrhovat a ani neztratit.

V roce 2015 kanadský premiér Justin Trudeau řekl: "Nemáme žádnou převažující kanadskou identitu, žádný hlavní směr. Máme sdílené hodnoty – otevřenost, respekt, soucit, ochota tvrdě pracovat, být zde pro ostatní, snažit se o rovnost a spravedlnost. Tyto kvality jsou tím, co z nás dělá první postnárodní stát." (Zdroj obrázku: Kancelář kanadského premiéra)

V poslední dekádě mnoho lidí na Západě stále vylepšuje historicky bezprecedentní názor – názor, který nejenže odmítá kulturu, kterou tito lidé zdědili, ale přímo popírá její existenci. Několik příkladů:

Tiskovou konferenci ve Štrasburku v roce 2009 zahájil tehdejší prezident Barack Obama bagatelizováním úlohy Spojených států: "Věřím ve výjimečnost Ameriky. A předpokládám, že stejně tak věří Britové ve výjimečnost Británie a Řekové ve výjimečnost Řecka."

V roce 2010 Mona Ingeborg Sahlin, v té době lídr Švédské sociálně demokratické strany, na setkání turecké mládežnické organizace Euroturk řekla:

"Nedokážu přijít na to, co je vlastně švédská kultura. Myslím, že to je důvod, proč mnoho Švédů závidí imigrantům. Vy (imigranti) máte kulturu, identitu, historii, máte něco, co vás sjednocuje. A co máme my? My máme Midsummer's Eve (slavnosti letního slunovratu) a jiné hlouposti."

Pokračovat v četbě článku

Proč by komisař EU pro migraci měl odstoupit

napsal Jan Wójcik  •  4. února 2018

 • Nedávno tvrdil, že neexistuje žádný způsob, jak chránit hranice Evropy, což je jeho náplň práce, evropský komisař Avramopoulos otevřeně připustil, že EU je bezmocná tváří tvář obrovskému přílivu přistěhovalců, a přesto měl tu drzost obvinit prezidenta Evropské rady Donalda Tuska (jednoho z jen málo EU byrokratů, který se postavil proti mechanismu kvót) z nedostatku evropské solidarity.

 • Tusk byl za uzavřením balkánské cesty migrantů přes Makedonii, politiku, kterou se Avramopoulos pokoušel torpédovat. Nakonec se díky této politice snížilo přistěhovalectví do Řecka. Není to překvapující, protože tahle otevřená cesta byla "hlavním tahounem" migrace.

 • Musí se uskutečnit skutečně upřímná diskuse o tom, jaká opatření jsou proveditelná, jaká rizika se vyplatí podstoupit a jaké migrační pohyby jsou vítány. Evropa musí nahradit zdivočelý multikulturalismus smysluplnými akcemi. Avramopoulos je pro tenhle úkol naprosto nevhodnou osobou.

Evropa musí nahradit zdivočelý multikulturalismus smysluplnými akcemi. Dimitris Avramopoulos, evropský komisař pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství, je pro tenhle úkol naprosto nevhodnou osobou. (Zdroj obrázku: European Commission/Wikimedia Commons)

Evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství, Dimitris Avramopoulos, by měl odstoupit. Nedávno tvrdil, že neexistuje žádný způsob, jak chránit hranice Evropy, což je jeho náplň práce a otevřeně se přiznal k bezmocnosti tváří v tvář masivnímu přílivu migrantů. Řekl, že ani "vztyčené plotny" ani "tvrdá rétorika" nedokážou omezit migraci, přesto měl tu drzost obvinit prezidenta Evropské rady Donalda Tuska (jednoho z mála evropských byrokratů, který se postavil proti mechanismu kvót) z nedostatku evropské solidarity.

Pokračovat v četbě článku

Kanada: "Den islamofobie"? Děláte si legraci?

napsal Tom Quiggin  •  1. února 2018

 • V Kanadě je "islamofobie" až na čtvrtém místě po zločinech proti černochům, homosexuálům a židům. Počty zločinů z nenávisti, namířené proti muslimům, ve skutečnosti klesly, přestože celkový počet zločinů z nenávisti podle poslední zprávy Kanadského statistikého úřadu (Statistics Canada) vzrostl.

 • Národní rada kanadských muslimů (National Council of Canadian Muslims – NCCM, dříve CAIR CAN) byla založena za účelem podpory americké mateřské organizace, Výboru americko-islámských vztahů (CAIR USA), která byla pro změnu založena za účelem podpory Hamásu. Dle Hamas Covenant je daná skupina palestinkou odnoží Muslimského bratrstva. Hamas je na americkém i kanadském seznamu teroristických organizací. CAIR USA byla také coby teroristická organizace uvedena na seznamu teroristických organizací ve Spojených arabských emirátech v roce 2014.

 • Stávající výkonný ředitel CAIR CAN/NCCM, Ihsaan Gardee, se pokoušel tvrdit, že mezi CAIR USA a její kanadskou odnoží CAIR CAN/NCCM neexistuje žádná spojitost. Tento pohled je mylný. Nejvíce vypovídající je to, že CAIR CAN/NCCM uvedla na své vlastní webové stránce v roce 2003 následující prohlášení, odkazující se na CAIR USA: "Tato organizace se sídle ve Washingtonu je mateřskou organizací CAIR CAN".

Kanadský předseda vlády Justin Trudeau je žádán Národní radou kanadských muslimů, aby stanovil 29. leden za "Státní svátek a boj proti islamofobii". Pokud tak učiní, je to ukazatelem toho, že v Kanadě islamisté uspěli ve svém programu politické expanze a ovlivňovaní. (zdroj fotografie: Evropský parlament)

Kanadský předseda vlády Justin Trudeau je žádán Národní radou kanadských muslimů, aby stanovil 29. leden za "Státní svátek a boj proti islamofobii". Pokud tak učiní, je to ukazatelem toho, že v Kanadě islamisté uspěli ve svém programu politické expanze a ovlivňovaní do té míry, že už jsou schopni veřejně manipulovat úřadem předsedy vlády. V Kanadě je "islamofobie" až na čtvrtém místě po zločinech proti černochům, homosexuálům a židům. Počty zločinů z nenávisti, namířené proti muslimům, ve skutečnosti klesly, přestože celkový počet zločinů z nenávisti podle poslední zprávy Kanadského statistikého úřadu (Statistics Canada) vzrostl.

Událost, stojící za tímto požadavkem, je násilný útok proti mešitě v Québecu 29. ledna 2017, při kterém bylo zavražděno šest lidí.

Pokračovat v četbě článku

ISIS získává pozice v Pákistánu

napsal Kaswar Klasra  •  24. ledna 2018

 • V únoru 2016, generální ředitel pákistánské zpravodajské služby varoval vládu, že ISIS začíná představovat hrozbu spolu s pákistánskými teroristy, kteří jim zajišťují zázemí. Pákistánská odnož ISIS se jmenuje Walayat-e-Khurasan.

 • ISIS také verbuje "ideově blízké partnery" v Afghánistánu a "zajišťuje" teroristické útoky pro pákistánské organizace (jako Lashkar-i-Jhangvi a Jamaat-ul-Ahrar), jak nedávno odhalila zpráva Rady bezpečnosti OSN monitorující terorismus. Navíc více než 100 Pákistánců opustilo v roce 2015 svoji zemi, aby se připojilo k ISIS v Iráku a v Sýrii.

 • Nejohroženější obětí této hrozby jsou křesťané, kteří tvoří pouhé 2 % v tomto státě sunitské většiny. ISIS je jenom ta nejnovější teroristická skupina, která podniká v Pákistánu útoky na křesťany.

(Zdroj obrázku: snímek obrazovky z Fox News - VLIV ISIS)

Znepokojení ohledně rozsahu přítomnosti a síly ISIS v Pákistánu se objevilo v prosinci 2017, kdy sebevražedný atentátník odpálil bombu v kostele v městě Quetta a nejméně 9 modlících se lidí zemřelo a více než 50 bylo těžce zraněno.

Kdyby pákistánské bezpečnostní služby neodpověděly rychle na útok v metodistickém kostelu Bethel Memorial, kde se 400 mužů, žen a dětí účastnilo nedělní bohoslužby, útočníci "by byli dosáhli hlavní síně budovy a ztráty na životech by byly mnohem vyšší," sdělil Gatestone institutu Sarfraz Bugti, ministr vnitra provincie Baluchistán, kde se město Quetta nachází.

K odpovědnosti za útok, který provedli dva teroristé oděni ve výbušných vestách se samopaly AK-47, se přihlásil ISIS, pro který je věcí cti vzít si na odpovědnost tyto útoky, jak bylo uvedeno v prohlášení publikovaném agenturou Amaq.

Pokračovat v četbě článku

Islamizace historie

napsal Uzay Bulut  •  22. ledna 2018

 • Nejen to, žádné další náboženství v Turecku, jiné, než islám nemá moc, vliv, nebo finance z Diyanetu - jehož rozpočet je vyšší než rozpočet většiny ministerstev; ostatní náboženství nejsou buď oficiálně uznávány (jako v případě Alevitů a Jezídů), nebo jsou na pokraji kompletní likvidace vládou - jako v případě judaismu, řecké ortodoxie a asyrského a arménského křesťanství.

 • "...Ve skutečnosti od stvoření světa existuje jen jedno náboženství a tímto náboženstvím je islám... a proto i když islám nebyl na těchto územích před příchodem Mohammeda, měl by tam být...Takže jakékoli takové místo musí být osvobozeno, nikoliv znovu dobyto.... A proto neexistuje žádná islámská okupace. Pokud někdo něco okupuje, bude to vždy někdo jiný, nikoli muslimové. Takže neexistuje islámská okupace. Existuje pouze islámské osvobození." - Moshe Sharon, emeritní profesor islámských a středovýchodních studií na Hebrejské univerzitě v Jeruzalému.

 • Nicméně, aby byla tato politika účinná musí vést upřímnou a otevřenou debatu o historii a učení islámu, stejně jako o jeho současné podobě, nikoli jako "náboženství míru" (což by podle islámu mohlo nastat pouze pokud by celý svět akceptoval Alláha a islámské zákony šaría), ale jako "náboženství války a teroru".

Mehmet Görmez, prezident tureckého Direktorátu pro náboženské záležitosti (Diyanet) prohlásil v červnu, že Islám byl Allahem přiveden na svět, aby napravil "zkreslení" způsobené judaismem a křesťanstvím. (zdroj: Tezkiretul/Wikimedia Commons)

Debata o tom, zda islám byl unesen fundamentalisty (nebo zda toto náboženství samo o sobě káže nenávist, která vede k terorismu) se vede ve Spojených státech již od útoků 11. září 2001. I když tento problém dosud nebyl vyjasněn, jedna věc je jasná: v muslimském světě je démonizace židů a křesťanů zcela samozřejmá.

Vezměme si například Turecko, kde antisemitismus byl po desítky let veřejně hlásán prominentními členy vlády, náboženskými představiteli i médii. V červnu tohoto roku, se i hlava vládního direktorátu pro náboženské záležitosti (Diyanetu) připojila do tohoto chóru.

Pokračovat v četbě článku

Francie: "Soudní džihád"

napsal Yves Mamou  •  21. ledna 2018

 • Cílem tohoto soudního procesu je vytvoření právního precedentu: ujištění, že v budoucnosti bude jakákoli kritika či urážka islamismu považována za "rasismus".

 • Valentina Colombo, profesorka na Evropské universitě v Římě, varovala před soudním džihádem hned zpočátku. V roce 2009 napsala: "Soudní pře, která byla iniciována Unií francouzských islámských organizací a Velkou mešitou v Paříži proti satirickému časopisu "Charlie Hebdo" za přetisknutí dánských karikatur Mohameda je jedním z nejaktuálnějších příkladů tohoto druhu džihádu". Ale nikdo její varování nebral vážně. A když džihádisté v roce 2015 zavraždili osm novinářů a karikaturistů, nikdo nechápal, že soudní džihád představuje pouze první krok.

 • "Právní řízení se stalo ústředním bodem snah radikálních islámských organizací o zastrašení a umlčení jejich kritiků". Steven Emerson, zakladatel a prezident The Investigative Project on Terrorism.

Salah Abdeslam (vlevo), člen islamistické teroristické buňky, která 13. listopadu 2015 v Paříži zavraždila 130 lidí, zažaloval poslance Thierryho Solèra (vpravo) za "narušení soukromí". Solère pro novináře popsal život Abdeslama ve vězení (zdroj fotografie: Wikimedia Commons)

"Tichý" džihád je ve Francii v plném proudu. Šířený soustavou muslimských organizací, spojených s mocnými nemuslimskými "antirasistickými" sdruženími, soudní džihád útočí na svobodu tisku i svobodu slova. Každý novinář, politik, právník či intelektuál, který hovoří či píše o islámu nebo o některých jeho představitelích kriticky, riskuje, že bude předvolán k soudu za "rasismus" nebo "hanobení skupiny lidí z důvodu náboženského přesvědčení".

Pokračovat v četbě článku

Masová migrace: Podle Evropské komise nová "norma"

napsal Alain Destexhe  •  18. ledna 2018

 • Komise, se sídlem v Bruselu, není nikým volena, ale podle smluv EU má monopol - ano, monopol - na vytváření právních předpisů na evropské úrovni. Komisařem je jmenován byrokrat - jeden pro každý členský stát - často bývalý nejvyšší politik, který je nyní ve své zemi původu politicky mrtvý, a proto má jen velmi málo demokratické legitimity.

 • Za prvé, mnozí z migrantů nejsou kvalifikovaní, a za druhé, dostávají sociální benefity, takže pro ně existuje malý nebo žádný podnět k práci. Články podporující tvrzení úředníků - že Evropa potřebuje více migrantů za účelem financování zdravotní péče a důchodů stárnoucích Evropanů - ignoruje, že tento plán může uspět pouze tehdy, pokud imigranti pracují. Tyto předpoklady se proto zdají být založeny spíše na ideologických předsudcích než na reálných důkazech.

 • Nové normy, jako je velikost jablek nebo zakřivení okurek, by podle Evropské komise měla stanovit Evropská komise. Migrace nebude otázkou otevřenou pro diskusi. Bude to "norma" nadiktovaná Komisí.

Dimitris Avramopoulos, evropský komisař pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství. (Zdroj obrázku: Estonské předsednictví EU2017EE)

Dimitris Avramopoulos, evropský komisař pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství, nedávno vydal překvapivé stanovisko a obhajoval další imigraci jako nevyhnutelnou realitu, na kterou by si evropští občané měli bez dalších diskusí zvyknout.

Článek ilustruje hodně z toho, co je špatně u evropských institucí, zejména Evropské komise - směs byrokratické arogance, falešné víry založené spíše na dogmatech než faktech a pohrdání demokratickou diskusí. Komise se sídlem v Bruselu není nikým volena, ale podle smluv EU má monopol - ano, monopol - na vytváření právních předpisů na evropské úrovni. Komisařem je jmenován byrokrat - jeden pro každý členský stát - často bývalý nejvyšší politik, který je nyní ve své zemi původu politicky mrtvý, a proto má jen velmi málo demokratické legitimity.

Pokračovat v četbě článku

Hrdinky bojující za svobodu

napsal Khadija Khan  •  17. ledna 2018

 • Iránské ženy jsou stejně jako ostatní znechuceny a unaveny životem ve "vězení".

Iránští lídři přislíbili změkčení některých misogynních zákonů a ženy by již neměly být vězněny za to, že se na veřejnosti objeví nezahalené. Místo toho budou muset "pachatelky" navštěvovat speciální "kurzy o morálce" organizované šariatskou policií. (Foto: Wikimedia Commons)

Chcete-li vidět skutečné bojovnice za svobodu žen, dávejte pozor. Podívejte se na iránské ulice nebo si poslechněte šachovou velmistryni Annu Muzychuk.

Iránské ženy s nasazením vlastních životů demaskovaly ty, kteří se snaží propagovat burku a hidžáb jako údajné "symboly osvobození".

Zoufalý pokus iránského lidu, který vyšel do ulic proti islamistickému režimu, odhaluje trpký život, který byli iránští občané a zejména ženy nuceni žít ve jménu islámského práva šaría po téměř 40 let.

Tyto demonstrace rovněž ukázaly odvrácenou tvář islamistů, kteří proto, aby uhasili svoji žízeň po moci, berou vlastní lid jako rukojmí a využívají při tom jakékoli dostupné prostředky: represe, věznění, mučení, popravy.

Iránské ženy jsou stejně jako ostatní znechuceny a unaveny životem ve "vězení".

Pokračovat v četbě článku