Nejnovější analýzy a komentáře

Britské znásilňovací gangy: část 1

napsal Denis MacEoin  •  19. listopadu 2018

 • Bývalý britský generální prokurátor ve Sněmovně lordů již v roce 2013 uvedl, že 27 policejních jednotek vyšetřuje nejméně 54 údajných gangů, které jsou zapojeny do sexuálního zneužívání dětí (child sexual grooming).

 • Minulý rok se bývalý pákistánský ministr financí a bývalý víceprezident Světové banky Shahid Javed Burki vyjádřil k zacházení se ženami ve své zemi a řekl, že nízké postavení žen má vážné sociální, demografické, vzdělávací a finanční efekty.

 • Tento problém se do jisté míry odráží i ve Velké Británii, kde muslimské ženy (převážně pákistánského původu) čelí omezením, které jim ztěžují zapojení se do pracovního procesu a získání vyššího vzdělání. Problémem je dokonce i jejich nedostatečná znalost anglického jazyka. – Tyto věci zkoumala dáma Louise Casey ve svém vládním přezkumu příležitosti a integrace v roce 2016.

 • Přinášení pákistánských postojů do Velké Británie, často do segregovaných komunit, slouží pouze k udržení přesvědčení, že ženy jsou podřadné bytosti, které jsou ve všech ohledech podřízeny mužům.

Rotherham byl prvním městem v Anglii, které ve velkém rozsahu zažilo řádění znásilňovacích gangů, a stalo se dějištěm nejrozsáhlejšího skandálu sexuálního zneužívání dětí v Británii. (Anthony Devlin / Getty Images)

24. července 2018 vydal britský ministr vnitra a poslanec Parlamentu za Konzervativní stranu Sajid Javid příkazy k prozkoumání etnického původu členů mnoha znásilňovacích gangů, do jejichž činnosti se zapojil velký počet tzv. "asijských mužů", kteří po mnoho let sexuálně zneužívali zranitelné mladé bílé dívky, nebo je prodávali k sexuálním účelům jiným "asijským" mužům. Javidova intervence byla významná, protože veřejně uvedl, že většina těchto mužů je pákistánského původu. Javidův otec přišel do Británie z Paňdžábu, s jednou librou v kapse, stejně jako mnoho dalších pákistánských přistěhovalců. Stal se řidičem autobusu a pak majitelem obchodu s oblečením. Přesto se jeho pět synů stalo plně integrovanými Brity s úspěšnou kariérou podnikatelů, politiků a veřejných činitelů. Jsou to modeloví představitelé druhé generace úspěšných imigrantů, na hony vzdálení od členů gangů. V reportáži o rodině Javidů deník The Times napsal:

Pokračovat v četbě článku

Členské státy OSN: Migrace je lidské právo

napsal Judith Bergman  •  19. listopadu 2018

 • Je třeba zdůraznit, že tato dohoda není o uprchlících, kteří prchají před pronásledováním, nebo o jejich právu na ochranu podle mezinárodního práva. Místo toho dohoda propaguje radikální myšlenku, že migrace – z jakéhokoli důvodu - je něco, co musí být podporováno, umožňováno a chráněno.

 • Není v zájmu OSN připustit, že dohoda podporuje migraci jako lidské právo. Donedávna se o tomto tématu téměř vůbec nemluvilo. Rozsáhlejší diskuse by mohla ohrozit celý projekt.

 • Předpokládá se, že státy EU mají nejen otevřít své hranice pro migranty z celého světa, ale měly by jim také pomoci při výběru a volbě země tím, že jim poskytnou zevrubné informace o každé zemi, v níž si přejí se usadit.

Téměř všechny členské státy OSN plánují v prosinci podepsat novou dohodu, která propaguje radikální myšlenku, že migrace - z jakéhokoli důvodu - je něco, co je třeba podporovat, umožňovat a chránit. Na snímku: Migranti procházejí 26. října 2015 poli směrem k záchytnému táboru ve vesnici Dobova ve Slovinsku. (Fotografie: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Téměř všechny členské státy Organizace spojených národů začátkem prosince 2018 podepíší na slavnostním ceremoniálu v Maroku nezávaznou dohodu, která učiní z migrace lidské právo.

Konečné znění dohody s názvem Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci, i když oficiálně nezávazné, "přináší do globální agendy téma migrace. Bude to referenční bod pro nadcházející roky a přinese skutečnou změnu..." říká zástupce Švýcarska v OSN Jürg Lauber, který společně se zástupcem Mexika vedl práci na dohodě.

Je ironií, že jen málo zemí má tak restriktivní podmínky pro vstup do země, jako právě Švýcarsko. Pokud si přejete ve Švýcarsku zůstat déle než tři měsíce, musíte mít nejen "povolení k pobytu", ale "ve snaze omezit přistěhovalectví ze zemí, které nejsou členy EU / ESVO (Evropské sdružení volního obchodu), švýcarské orgány zavedly přísné roční limity počtu povolení k pobytu a pracovních povolení, která se udělují cizincům."

Pokračovat v četbě článku

Masivní raketový útok na Izrael poté, co Katar finančně podpořil Hamás

napsal Bassam Tawil  •  18. listopadu 2018

 • Obnovené útoky Hamásu na Izrael jsou mementem, že tato teroristická organizace nemá zájem o skutečné příměří. Hamás chce miliony dolarů na výplaty svých zaměstnanců proto, aby mohl pokračovat v přípravách na válku s Izraelem a při tom se nemusel starat o blahobyt svých lidí.

 • Katarský dar ve výši 15 milionů amerických dolarů nevedl Hamás k ukončení ostřelování Izraele stovkami raket. Právě naopak – peníze Hamás povzbudily a zvýšily jeho chuť pokračovat v džihádu s cílem Izrael zničit. Ani všechny peníze světa by Hamás nepřesvědčily, aby opustil svoji ideologii nebo zmírnil svůj postoj vůči Izraeli.

 • Mezinárodní vyjednavači by měli pochopit, že krize v Pásmu Gazy má jediné řešení: odstavit Hamás od moci a zničit jeho vojenský potenciál. Stejně tak by měli pochopit, že Hamás rozumí jedinému jazyku – jazyku síly. Předpoklad, že když teroristům zaplatíte miliony dolarů, tak na Vás přestanou útočit, se ukázal jako chybný. Spíše je použijí k posílení svých vojenských kapacit.

Autobus hořící u Kfar Aza v Izraeli poté, co byl dne 12. 11. 2018 zasažen protitankovou řízenou střelou odpálenou z Pásma Gazy teroristy z Hamásu. (Zdroj: snímek obrazovky videa Hamásu)

Skutečného příměří mezi Izraelem a Hamásem lze dosáhnout, pouze pokud budou palestinští džihádističtí teroristé odstaveni od moci, a nikoli odměňováni za výhružky a násilí.

Hamás poskytl důkaz, že mu nelze věřit ohledně jakékoliv dohody, dohodu o příměří nevyjímaje.

12. až 13. listopadu Hamás a jeho spojenci z Pásma Gazy odpálily na Izrael stovky raket. Toto ostřelování bylo zahájeno pár hodin poté, co teroristé z Hamásu zaútočili v Pásmu Gazy na příslušníky izraelského komanda, zabili jejich velitele a lehce zranili jednoho vojáka. V odvetě izraelská armáda zabila sedm teroristů, přičemž jedním z nich byl i vysoce postavený velitel Sheikh Nur Baraka.

Pokračovat v četbě článku

Asia Bibi: Pákistánská soudní zrada

napsal Giulio Meotti  •  17. listopadu 2018

 • "Žádám prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, aby nám pomohl opustit Pákistán." - Ashiq Masih, manžel Asie Bibi.

 • "Umístění Asie Bibi na seznam ECL [no-fly list - seznam lidí kterým není povoleno odletět ze země] je jako podepsání jejího trestu smrti." - Wilson Chowdhry, předseda Britské pákistánské křesťanské asociace.

 • Zákony o rouhání v Pákistánu "byly používány cíleně proti náboženským menšinám, k realizaci osobní vendety a k provádění nelegálního násilí. Obvinění na základě malých nebo žádných důkazů musí bojovat o to, aby obhájili svoji nevinu, zatímco se rozvášněné davy snaží zastrašit policii, svědky, prokurátory, právníky a soudce." - Amnesty International.

Na snímku: Ashiq Masih, manžel Asie Bibi, společně s jejich dcerou Eisham Ashiq v roce 2015 v kampani za propuštění Asie. (Zdroj fotografie: HazteOir / Flickr)

Radost z osvobození Asie Bibi trvala sotva 24 hodin. Křesťanská matka pěti dětí z Pákistánu byla nucena strávit osm let ve vězení, většinu času odsouzena k smrti, údajně za "rouhání", než ji Nejvyšší soud očistil od jakéhokoli obvinění.

"Nemohu uvěřit tomu, co slyším, opravdu teď půjdu ven?" "Opravdu mi dovolí odejít?", řekla podle zpravodajské agentury AFP Asia Bibi při telefonickém rozhovoru po historickém rozsudku.

Pokračovat v četbě článku

Evropský soud pro lidská práva podporuje zákony šaría o rouhání

napsal Soeren Kern  •  14. listopadu 2018

 • Soudní pravomoc Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku platí ve více než 47 evropských zemích a jeho rozhodnutí jsou právně závazná pro 28 členských států Evropské unie. Svým bezprecedentním rozhodnutím v zájmu "zachování náboženského smíru" v podstatě legitimizoval v Evropě islámské právo o rouhání.

 • Toto soudní rozhodnutí ve skutečnosti vytváří nebezpečný právní precedens, který umožňuje evropským státům omezit právo na svobodu projevu, pokud je taková řeč považována za urážlivou vůči muslimům, a představuje hrozbu pro náboženský smír.

 • "Jinými slovy, mé právo svobodně mluvit je méně důležité než ochrana náboženských pocitů druhých." - Elisabeth Sabaditch-Wolff.

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl, že kritika zakladatele islámu Mohameda je podněcováním nenávisti, a proto není chráněna svobodou projevu. Na snímku: Soudní síň Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve Francii. (Zdroj fotografie: Adrian Grycuk / Wikimedia Commons)

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl, že kritika zakladatele islámu Mohameda je podněcováním nenávisti, a proto není chráněna svobodou projevu.

Soudní pravomoc Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku platí ve více než 47 evropských zemích a jeho rozhodnutí jsou právně závazná pro 28 členských států Evropské unie. Svým bezprecedentním rozhodnutím v zájmu "zachování náboženského smíru" v podstatě legitimizoval v Evropě islámské právo o rouhání.

Jde o případ Rakušanky Elisabeth Sabaditsch-Wolff, která měla sérii přednášek o nebezpečí fundamentalistického islámu, a následně byla odsouzena v roce 2011 za "znevažování náboženského přesvědčení".

Pokračovat v četbě článku

Křesťané odsuzovaní k smrti podle práva šaría

napsal Majid Rafizadeh  •  11. listopadu 2018

 • V reakci na poslední útoky proti křesťanům zahájila Amnesty International "naléhavou akci". Vyzvala íránský režim, aby "zrušil obvinění a rozsudky Victora Bet-Tamraze, Shamiram Issavi, Amina Afshar-Naderiho a Hadi Asgariho, jelikož byly zaměřeny výhradně proti pokojnému uplatňování jejich práv na svobodu náboženského vyznání a víry a na sdružování prostřednictvím své křesťanské víry." Existuje však mnohem více příběhů o pronásledování křesťanů v Íránu než jsou tyto čtyři.

 • Důležité je poznamenat, že v zemích řízených právem šaría je ústava podřízena islámským zákonům země. Pokud radikální islám získá moc, pak každý článek ústavy je podmíněn dodržováním práva šaría. Práva uvedená v ústavě se stávají nulitními a jsou tedy neplatná.

 • Nestačí pouze doufat, že jednoho dne budou křesťané v Íránu moci praktikovat svou víru beze strachu z pronásledování nebo smrti; světové společenství musí přijmout taková opatření, která zajistí, že íránský režim bude dodržovat svoji vlastní ústavu a poskytne svým křesťanským občanům stejná práva a ochranu.

Řecký pravoslavný chrám Panny Marie v Teheránu, Írán. (Zdroj fotografie: Orijentolog / Wikimedia Commons)

Často je slyšet šíitské islámské kazatele a vůdce, kteří prohlašují, že islám uznává "Lidi Knihy", což se týká křesťanů a židů. Toto tvrzení zní, jako kdyby islám kladl křesťany a židy na stejnou úroveň co do postavení ve společnosti a respektu jako jejich muslimské protějšky.

Tento argument nedávno potvrdil i prezident Íránské islámské republiky Hasan Rúhání, když tvrdil, že "křesťané mají stejná práva jako ostatní". V souladu s tímto tvrzením by bylo snadné předpokládat, že křesťané jsou v Íránu relativně v bezpečí. Ale je tomu tak opravdu?

V projevech a na papíře tato slova vyvolávají dojem, že křesťané jsou v Íránu nejen vítaní, ale že mají i stejná práva a ochranu. Každodenní zkušenosti křesťanů v Íránu nám však vyprávějí velmi odlišný příběh.

Pokračovat v četbě článku

Proč uprchlíci z Blízkého východu ničí křesťanské památky?

napsal Burak Bekdil  •  10. listopadu 2018

 • Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan často tvrdil, že křesťanská Evropa by měla přijmout více muslimských uprchlíků.

 • "Řeknu vám to přímo, jako muslim muslimovi. Tito (evropští sociální pracovníci) jsou legrační. Nevím, pro všechno na Zemi, proč se zamilovali do muslimských záležitostí, kterými i my muslimové pohrdáme." - syrský migrant autorovi, Lesbos, Řecko.

 • "Syrská uprchlická krize v zemích, které se táhnou od Středního východu až do srdce Evropy, je další epizodou velkolepého, mnohostranného východního dilematu: Muslimové v této části světa považují křesťanský Západ za "zlo"; přesto považují křesťanské země za nejlepší místa, kde dá dobře žít ekonomicky a politicky." - Burak Bekdil, 2015.

Místní obyvatelstvo na řeckém ostrově Lesbos velmi pomáhalo všem muslimským migrantům, avšak nedávné střety ukazují realističtější stránku muslimské imigrace do křesťanských zemí. Na snímku: Papež František se setkal s migranty v uprchlickém táboře Moria na ostrově Lesbos 16. dubna 2016. (Fotografie: Andrea Bonetti / kancelář řeckého předsedy vlády prostřednictvím Getty Images)

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan ve svém projevu na Valném shromáždění Organizace spojených národů v září 2018 kriticky zaútočil na Evropskou unii. Obvinil EU z toho, že nedokázala dostatečně podpořit uprchlíky a tvrdil, že EU by měla Turecku zaplatit víc, než slíbené tři miliardy eur.

Erdoğan často tvrdil, že křesťanská Evropa by měla přijmout více muslimských uprchlíků. Ve své řeči v roce 2016 hněvivě vyhrožoval, že znovu otevře stavidla proudu migrantů do Evropy (v samotném roce 2015 prošlo přes turecké území na své cestě do Evropy tři čtvrtě milionu migrantů).

Pokračovat v četbě článku

Jak extremistická vláda zachází s ženami a dívkami

napsal Uzay Bulut  •  8. listopadu 2018

 • Správa nemocnice zametla skandál nezletilých rodiček pod koberec. Ani policie, ani soudní úředníci nebyli informováni - ačkoli to zákony a předpisy nařizují, když lékaři zjistí, že nezletilá je těhotná, nebo že byla vystavena sexuálnímu zneužívání.

 • Místo toho byla sociální pracovnice Iclal Nergiz, která tento skandál odhalila, vedením nemocnice a dalšími orgány šikanována a bylo proti ní zahájeno vyšetřování.

 • Sexuální zneužívání dětí se v Turecku podle advokátní komory Diyarbakir Bar Association zvýšilo v období mezi lety 1997 až 2017 o 700 %.

Sexuální zneužívání dětí se v Turecku podle advokátní komory Diyarbakir Bar Association zvýšilo v období mezi lety 1997 až 2017 o 700 %. Podle Turecké asociace pro lidská práva, od roku 2002 porodilo v Turecku 440 000 dívek mladších 18 let. (Zdroj fotografie: iStock)

Turecká Asociace pro lidská práva (İnsan Hakları Derneği, İHD) vydala šokující zprávu o porušování práv dětí v Turecku. Podle této zprávy "od roku 2002, v období vlády strany AKP [Strana spravedlnosti a rozvoje], porodilo v Turecku 440 000 dívek mladších 18 let."

"Jedno z každých čtyř manželství v Turecku je dětským sňatkem," uvedla Selen Doğan, členka Sdružení žen pro komunikaci a výzkum "Flying Broom Women" v Ankaře.

Turecký Občanský zákoník přitom nedovoluje tureckým občanům uzavřít manželství před dovršením věku osmnácti let.

"Existuje jen několik výjimek, které dovolují osobám mladším 18 let uzavřít sňatek. 17leté osobě může být uděleno povolení k sňatku se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce a 16leté osobě může být uděleno povolení k sňatku na základě soudního rozhodnutí a se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. "

Pokračovat v četbě článku

Evropská krize přežití

napsal Giulio Meotti  •  5. listopadu 2018

 • Evropané čelí této existenciální výzvě v době, kdy jsou na sestupné spirále, v níž pomalu vymírají, protože se nereprodukují. Zdá se, že Evropa ztratila veškerou důvěru ve své hodnoty těžce získané během osvícenství, jako jsou osobní svoboda, rozum a věda, které nahradily pověry, a umožnily oddělení církve od státu. Je kriticky důležité, aby byly tyto hodnoty zachovány, pokud si Evropa skutečně přeje přežít.

 • Jak uvedl Die Welt, podle německého Spolkového statistického úřadu má již v západním Německu 42 procent dětí ve věku do šesti let migrační pozadí.

 • "Když se podíváte do dějin, zjistíte, že kdykoli církev usnula a odklonila se od evangelia, islám tuto příležitost okamžitě využil a snažil se dostat dovnitř. To je to, co dnes vidíme v Evropě, že církev spí a islám se plíží... Evropa se islamizuje a to bude mít vliv i na Afriku." - Katolický biskup Andrew Nkea Fuanya z Kamerunu.

Evropané čelí této existenciální výzvě v době, kdy jsou na sestupné spirále, v níž pomalu vymírají, protože se nereprodukují. Zdá se, že Evropa ztratila veškerou důvěru ve své hodnoty těžce získané během osvícenství, jako jsou osobní svoboda, rozum a věda, které nahradily pověry a umožnily oddělení církve od státu. Je kriticky důležité, aby byly tyto hodnoty zachovány, pokud si Evropa skutečně přeje přežít. (Zdroj obrázku: Pixabay)

"Možnost, že se Evropa stane muzeem nebo kulturním zábavním parkem pro nové boháče globalizace, není zcela mimo mísu." Tuto představu - Evropu jako obrovský kulturní skanzen popsal již zesnulý historik Walter Laqueur, jenž byl pro svoji prozíravou předpověď nazván "nepostradatelným pesimistou". Laqueur byl jedním z prvních, kdo pochopil současnou situaci, v níž se kontinent ocitl navzdory síle své ekonomiky. Jde o to, že dny evropské moci jsou u konce. Vzhledem k nízké porodnosti se Evropa dramaticky zmenšuje. Pokud bude pokračovat současný trend, prohlásil Laqueur, za 100 let bude evropská populace "jen zlomkem toho, čím je dnes, a za 200 let některé země úplně zmizí."

Je smutné, že "smrt Evropy" se blíží, její příchod je stále viditelnější a stále častěji o ní píší populární spisovatelé.

Pokračovat v četbě článku

Turecko: Erdoganova posedlost "svatou válkou"

napsal Burak Bekdil  •  4. listopadu 2018

 • Když nemuslimové odpírají muslimským menšinám práva, tak turečtí extremističtí muslimové mají ve zvyku vyhrožovat nemuslimským zemím svatou válkou. V muslimských zemích přitom muslimové dělají nemuslimským menšinám totéž.

 • Zdá se, že prezidenta Erdoğana, který reagoval na uzavření sedmi mešit rakouskou vládou řečmi o "válce mezi křížem a půlměsícem" žádný z těchto viditelných, zdokumentovaných případů náboženské diskriminace nemuslimů a menšinových islámských sekt nevzrušuje.

 • Muslimští vůdci si stěžují na zákazy cestování pro některé muslimské národy, přitom také mnoho islámských zemí zakazuje cestování jiným muslimům, a navíc také Izraelcům.

Americký pastor Andrew Brunson, který je na snímku se svou manželkou Norine, je v tureckém vězení již více než jeden a půl roku v důsledku falešného obvinění z terorismu a špionáže.

Když nemuslimové odpírají muslimským menšinám práva, tak turečtí extremističtí muslimové mají ve zvyku vyhrožovat nemuslimským zemím svatou válkou. V muslimských zemích přitom muslimové dělají nemuslimským menšinám totéž.

"V Evropě brzy vypuknou náboženské války. Vedete Evropu rovnou do propasti. Takhle to je." předpověděl v roce 2017 Mevlüt Çavuşoğlu, ministr zahraničí ve vládě prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Ministr byl rozzlobený na evropské státy, které tureckým islamistům zakázaly na svém území jejich politická shromáždění.

10. června 2018 Erdoğan řekl: "Obávám se, že opatření přijatá rakouským premiérem vedou svět k válce mezi křížem a půlměsícem."

A tak znovu slyšíme sliby o svaté válce a rozhněvaný islamista vyhrožuje křesťanskému státu svatou válkou, protože křesťanský stát se rozhodl v rámci tvrdého zákroku proti extremistickému islámu uzavřít sedm mešit a vyhostit přibližně 60 imámů placených Tureckem.

Pokračovat v četbě článku

Genocida Arménů: Turecko pokračuje v represích

napsal Uzay Bulut  •  3. listopadu 2018

 • Genocida křesťanů v Osmanské říši trvala 10 let – od roku 1913 do roku 1923 – a byla namířena proti Arménům, Řekům, Asyřanům a dalším křesťanům. Výsledkem byla likvidace tří miliónů lidí. Je smutné, že turecká agrese proti zbylým Arménům pokračuje.

 • Podle turecké verze dějin to byli "zrádní" Arméni, kteří pronásledovali Turky. Turci jednali v sebeobraně, aby se zbavili vraždících Arménů. Široce rozšířené turecké tvrzení je: "Zasloužili si to."

 • Tyto lži a státní propaganda, která činí oběť odpovědnou za vlastní likvidaci, umožňují pokračování pronásledování zbývajících Arménů Turky, včetně přeměny jejich kostelů na mešity a vykrádání arménských hrobů a kostelů hledači pokladů, kteří hledají zlato.

Arménští civilisté eskortovaní osmanskými vojáky šli přes Harput do vězení v nedalekém Mezirehu (dnešním Elazigu), duben 1915 (Zdroj fotografie: Americký červený kříž/ Wikimedia Commons).

Setkání připomínající genocidu Arménů, které plánovala istanbulská pobočka turecké Asociace pro lidská práva (İnsan Hakları Derneği, İHD) společně s Evropským občanským antirasistickým hnutím (European Grassroots Antiracist Movement, EGAM) na 24. dubna 2018, které se pořádá každý rok od roku 2005, bylo zablokováno policií, která zabavila plakáty a tabule o genocidě a provedla kontrolu účastníků a kontrolu jejich trestního rejstříku. Tři lidskoprávní aktivisté byli zadrženi a poté propuštěni.

V exkluzivním rozhovoru pro Gatestone Ayşe Gunaysu, aktivistka turecké Asociace pro lidská práva (İHD) a Výboru proti rasismu a diskriminaci turecké Asociace pro lidská práva řekla, že "cestou na policejní stanici, byli zadržení nuceni poslouchat rasistické písničky obsahující nenávistná slova vůči Arménům."

Pokračovat v četbě článku

Evropská města absorbují právo šaría

napsal Giulio Meotti  •  1. listopadu 2018

 • Primátor Londýna Sadiq Khan zakázal reklamy, ve kterých jsou zobrazeny "nerealistické proporce ženského těla". A hned nato Berlín plánuje zakázat zobrazovat ženy jako "krásné, ale slabé, hysterické, hloupé, bláznivé, naivní nebo ovládané svými emocemi". Harald Martenstein z deníku Der Tagesspiegel se vyjádřil, že tato politika "by mohla být převzata rovnou z manifestu Talibanu".

 • Ironií je, že tato vlna morálky a "ctnosti" se vyskytuje ve městech řízených z řetězu utrženými levicovými politiky, kteří po dlouhá léta bojovali za sexuální osvobození. Nyní je v zájmu "feminismu" podpora práva šaría.

 • Pokud bychom parafrázovali amerického spisovatele Daniela Greenfielda, tak je srdcervoucí a ohromující pozorovat ženy, které oslavují svůj vlastní útlak.

Pokud Západ nepřestane zrazovat osobní svobodu, tak islámští fundamentalisté začnou vnucovat ženám na Západě burky stejně, jako je vnutili ženám v Libyi. (Fotografie: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Když před dvěma lety dobyl Islámský stát v Libyi město Syrta, tak se v této pevnosti islamistů objevily téměř okamžitě obrovské billboardy, které nařizovaly ženám nosit pytlovité šaty, které zakrývají celé tělo, a zakazovaly jim používat parfémy. "Pravidla šaría pro hidžáb" říkají, že použitý materiál musí být neprůsvitný, a střih oděvu se "nesmí podobat oděvu nevěřících".

O dva roky později se tři nejdůležitější evropská města - Londýn, Paříž a Berlín – snaží prosazovat stejný šaría trend.

Pokračovat v četbě článku

Velká Británie: Anjem Choudary byl propuštěn z vězení

napsal Soeren Kern  •  31. října 2018

 • Richard Walton, bývalý šéf protiteroristického velitelství Scotland Yardu řekl: "Domnívám se, že podceňujeme potenciál a nebezpečí radikálních kazatelů, kteří zjevně nenosí nože nebo zbraně a neplánují teroristické útoky, ale zato matou mysl mladých muslimských mužů."

 • Fiyaz Mughal, vedoucí antiextremistické skupiny Faith Matters řekl: "Zeptal jsem se toho chlapíka, který s ním hovořil, jestli ten program deradikalizace fungoval, a on mi řekl: 'Ne, je to teď horší, protože se úplně zatvrdil. Má za to, že je obětí, že se stal mučedníkem, kterého se stát snaží umlčet.'"

 • Podle deníku The Daily Telegraph uvažuje nyní Choudary o tom, že se odvolá proti přísným podmínkám svého propuštění. Bylo oznámeno, že požádal o "právní pomoc", která je placena z peněz daňových poplatníků. "Právní pomoc" mu umožní podat žalobu proti vládním ministrům, ve které bude argumentovat, že podmínky jeho propuštění porušují jeho lidská práva.

Islámský kazatel Anjem Choudary, buřič označovaný jako "nejnebezpečnější extremista" Británie, byl propuštěn z vězení poté, co si odseděl pouze polovinu pěti a půl letého trestu, který dostal v roce 2016 za to, že přísahal věrnost Islámskému státu. (Fotografie: Oli Scarff/Getty Images)

Islámský kazatel Anjem Choudary, buřič označovaný jako "nejnebezpečnější extremista" Británie, byl propuštěn z vězení poté, co si odseděl pouze polovinu pěti a půl letého trestu, který dostal v roce 2016 za to, že přísahal věrnost Islámskému státu.

Vězeňské orgány nemohly zabránit jeho propuštění: Podle britského práva mají odsouzenci - dokonce i ti, kteří stále ohrožují veřejnost - právo na automatické propuštění na čestné slovo (parole) poté, co si odseděli polovinu svého trestu.

Pokračovat v četbě článku

Je kritika terorismu projevem duševní poruchy?

napsal Guy Millière  •  28. října 2018

 • Nedávno vyšla 615stránková zpráva, jejímž autorem je Hakim El Karoui, poradce prezidenta Emmanuela Macrona, který má na starosti vytváření nových institucí "francouzského islámu". Zpráva definuje islamismus jako "ideologii zcela odlišnou od islámu", úplně pomíjí souvislosti mezi islamismem a terorismem a trvá na neodkladné potřebě šířit ve Francii "pravý islám" a zavedení výuky arabštiny na veřejných středních školách.

 • Požadavek soudu, aby Marine Le Pen podstoupila psychiatrické vyšetření za účelem zjištění její příčetnosti, naznačuje, že francouzské orgány oživují starou sovětskou praxi využívat "psychiatrii" k umlčení disidentů a politických odpůrců.

 • Právní ofenziva proti Marine Le Pen se vlastně přidala k ofenzivě finanční. I když nepůjde do vězení, otevírá se možnost konstatovat její nezpůsobilost pro účast ve volbách do Evropského parlamentu, které se mají konat v květnu 2019.

Marine Le Pen, předsedkyně francouzské pravicové Národní fronty (nyní Národní sdružení), zveřejnila tweety kritizující teroristy z Islámského státu, včetně fotografií jimi zavražděných obětí. Za to byla obviněna ze spáchání trestného činu "šíření násilných vyobrazení" a soud jí nařídil, aby podstoupila psychiatrické vyšetření za účelem zjištění její příčetnosti. (Foto: Sylvain Lefevre/Getty Images)

16. prosince 2015 přirovnal francouzský žurnalista ve vysílání mainstreamové rozhlasové stanice francouzskou pravicovou Národní frontu k Islámskému státu, když prohlásil, že mezi nimi existuje "sounáležitost" a že obě organizace tlačí své podporovatele k tomu, aby se "stáhli do své vlastní identity". Marine Le Pen, předsedkyně Národní fronty (nyní Národní sdružení), označila výrok za "neakceptovatelný verbální úlet" a požádala rozhlasovou stanici o právo na reakci. Následně na Twitteru zveřejnila fotografie těl obětí Islámského státu s popiskem: "Tohle je ISIS!"

Francouzská media ji okamžitě obvinila z šíření "neslušných" a "obscénních" obrázků a krátce nato francouzská vláda nařídila Ministerstvu spravedlnosti, aby proti ní bylo vzneseno obvinění. Francouzské Národní shromáždění ji také 8. listopadu 2017 zbavilo poslanecké imunity.

Pokračovat v četbě článku

Evropa: Tajná dohoda "Velkého byznysu" s islamismem

napsal Yves Mamou  •  25. října 2018

 • Pro "Velký byznys" platí: Čím více produktů je ve jménu islámu prohlášeno za "zakázané", tím více produktů prohlášených v islámu za "povolené" musí být vyrobeno, aby si je "dobří muslimové" mohli koupit.

 • V sedmdesátých letech dvacátého století spolu Írán a Saúdská Arábie soupeřily v rámci šíření vlastní formy islámu do celého světa. Pomáhaly jim při tom nadnárodní korporace, jako je Nestlé, v jejichž zájmu bylo vytvoření velkého celosvětového potravinového trhu s halal potravinami.

 • Pokud většina muslimů považuje závoj a halal stravu za islámskou povinnost, následovat bude brzy požadavek na právo šaría a islámské soudy - jako ve Velké Británii.

Vývěsní štít halal řeznictví ve francouzštině a arabštině na Rue de Patay v Paříži. (Zdroj fotografie: Wikimedia Commons / Mu)

Kapitalismus nemá žádného politického ducha. Existuje-li možnost dosažení zisku, lze se tajně dohodnout s libovolnou ideologií - od demokracií až po totalitní tyranie. Tento názor nedávno přednesla francouzská antropoložka Florence Bergeaud-Blackler ve své knize "Le marché halal ou l'invention d'une tradition" ("Halal trh nebo vynález tradice").

Bergeaud-Blackler ve své knize tvrdí, že slovní spojení "halal potraviny" (ty, které jsou v islámu povoleny z náboženského hlediska) bylo "nedávno vynalezeno" jako označení a jako potenciální komerční trh, v tajné dohodě mezi íránskými fundamentalisty a nadnárodními agro-potravinářskými korporacemi. V rozhovoru s francouzským deníkem Liberation uvedla:

Pokračovat v četbě článku