Nejnovější analýzy a komentáře

Příprava na mír po palestinsku

napsal Khaled Abu Toameh  •  20. února 2019

 • Jestliže považují palestinští vůdci normalizaci vztahů s Izraelem za akt "zrady", "zločinu" a "velkého politického a národního hříchu", ztrácí Trumpova administrativa vytvářením mírového plánu čas a prestiž - přinejmenším v této době - neboť právě tento mírový plán předpokládá ustavení míru mezi arabskými zeměmi a Izraelem.

 • Aby bylo dosaženo míru s Izraelem, musí palestinští představitelé svůj lid - a všechny Araby a muslimy - na mír a kompromis s Izraelem soustavně připravovat. Měli by tedy dělat přesný opak toho, co právě činí. Zostuzováním a odsuzováním Arabů, kteří navštívili Izrael, nikoho na mír ani na vůli k jakémukoliv kompromisu, nenaladí.

 • Trumpova administrativa a mezinárodní společenství by Palestincům prospěly mnohem více, pokud by začaly věnovat větší pozornost útokům na občanské svobody na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy, včetně omezování svobody médií. Měly by činit palestinské vůdce odpovědné za systematické omezování občanských svobod, vést je k zodpovědnosti za útoky na novináře a za podněcování k averzi a šikaně vůči nim. Je to jediná cesta, jak povzbudit tolik potřebné umírněné a pragmatické Palestince a Araby, aby se nebáli nahlas promluvit.

Zatímco Palestinská samospráva pokračuje v zatýkání a zastrašování palestinských novinářů na Západním břehu Jordánu, její příznivci vedou kampaň proti arabským novinářům, kteří se odvážili navštívit Izrael. (Foto: iStock)

Zatímco Palestinská samospráva (PS) pokračuje v zatýkání a zastrašování palestinských novinářů na Západním břehu Jordánu, její příznivci vedou kampaň proti arabským novinářům, kteří se odvážili navštívit Izrael.

Jen během ledna 2019 bylo podle Palestinského výboru pro podporu novinářů (Palestinian Committee for Supporting Journalists) zatčeno bezpečnostními složkami PS devět palestinských novinářů.

Jedním ze zatčených novinářů je i Yousef al-Faqeeh, 33letý reportér pracující pro londýnskou tiskovou zpravodajskou agenturu Quds Press News Agency, který byl vzat do vazby 16. ledna 2019. 27. ledna soud Palestinské samosprávy nařídil, aby byl al-Faqeeh držen ve vazbě po dobu 14 dnů. Jeho rodina řekla, že stále ještě neví, proč byl zatčen.

Pokračovat v četbě článku

Osmiletá nevěsta

napsal Majid Rafizadeh  •  19. února 2019

 • Poté, co strana mulláhů vnutila Íránu právo šaría a udělala z něho oficiální nesporné právo země, úřady okamžitě snížily minimální věk pro sňatek na 9 let pro dívky a 13 let pro chlapce. Zákony založené na právu šaría se za posledních 40 let nezměnily.

 • Zpráva Světové banky: "Výskyt dětských sňatků zůstává nadále příliš vysoký. V souboru 25 zemí, pro které byla provedena podrobná analýza, se alespoň jedna ze tří žen vdala před dosažením věku 18 let a jedna z pěti žen porodila své první dítě dřív, než jí bylo 18."

 • Podle oficiálních íránských statistik se tam každoročně koná 180 000 dětských sňatků. Kromě toho byl v roce 2013 v Íránu přijat zákon, který umožňuje mužům uzavřít manželství se svými adoptovanými dcerami.

 • Tak například nedávno, v listopadu 2018, se konala na Facebooku aukce dětské nevěsty v jižním Súdánu.

 • Pokud se mezinárodní společenství nevzchopí a místo pouhého apelování na islámské lídry Íránu nevyvine skutečný tlak na změnu těchto zákonů, tak bude ohroženo ještě více dětí.

Podle oficiálních íránských statistik se v zemi každoročně koná 180 000 dětských sňatků. Malé dívky přinucené k uzavření sňatku čelí kromě fyzického a sexuálního zneužívání také emočnímu zneužívání. Foto: iStock. Snímek je ilustrativní a nereprezentuje žádnou osobu zmíněnou v tomto článku.

"Když mi bylo osm let, tak se mnou rodiče zapředli vážnou řeč," řekla Noushin během rozhovoru. "Dobře si vzpomínám na to, jak se matce chvěl hlas, když mi řekla, že se za dva dny zúčastním islámského náboženského požehnání. Můj otec zdůraznil, že se musím chovat slušně a v žádném případě neudělat nějakou scénu. Byla jsem zmatená, ale věřila jsem jim, že mi říkají pravdu. Důvěřovala jsem jim až do okamžiku, kdy se mi na prstě objevil snubní prsten, a já se stala manželkou 43letého muže." Noushin, které je nyní 19let, je matkou tří dětí.

Můžete si myslet, že její rodiče, kteří tak ochotně dali své dítě tomuto muži, nebyli vzdělaní a nikdy nebyli vystaveni modernímu myšlení. Noushinin otec ale ve skutečnosti studoval v Evropě a domů se vrátil proto, aby pracoval pro režim.

Pokračovat v četbě článku

Finské znásilňovací gangy

napsal David Brown  •  18. února 2019

 • Média informující o tomto problému ve Velké Británii se většinou shodovala na tom, že profesorka Alexis Jay obvinila městskou radu a policii v Rotherhamu, že se nedokázali vypořádat se sexuálním zneužíváním díky svému nevhodnému postoji diktovanému politickou korektností. Ale Alexis Jay říká, že to nejsou slova, která by použila. "Mám k takovým frázím averzi," říká. Namísto toho se profesorka Jay domnívá, že místní rada ovládaná Labouristickou stranou nad tímto problémem přivírala oči kvůli "svému rozhodnutí chovat se shovívavě k (pákistánské) komunitě, od níž se očekávalo, že bude volit labouristy. Místní rada nechtěla dělat vlny, chtěla to vše udržet pod pokličkou a doufala, že se problém sám nějak vyřeší."

 • Na událostech v Oulu ve Finsku je nejhorší znepokojivý pocit, že se zde historie opakuje a že ty dobře zdokumentované lekce z minulosti byly na nic. Místo toho se zdá, že mnozí doufají, že několik opožděných odsuzujících prohlášení tento problém zažehná a celý humbuk zmizí.

 • Navzdory odvážným tvrzením, že budou přijata příslušná opatření a že budou zpřísněny zákony týkající se žadatelů o azyl, se politici, jako například ministr vnitra, stále zasazují o desetinásobné zvýšení kvóty uprchlíků, kteří mají být do země přijati.

 • Islámské centrum Andalus (Andalus Islamic Center) nacházející se ve čtvrti Puolinharju v Helsinkách poslalo v lednu 2019 svým věřícím bulletin s obrázkem dvou lízátek. Jedno bylo rozbalené, špinavé a pokryté hmyzem a to druhé bylo zabalené. "Toto je důvod, proč hraje hidžáb tak důležitou roli v islámu," pravilo se v něm.

V prosinci 2018 oznámila policie ve městě Oulu zatčení sedmi mužů obviněných z opakovaného znásilnění desetileté dívky. Policie tvrdí, že tato dívka byla údajně po dobu několika měsíců vystavena opakovaným sexuálním útokům v soukromých bytech těchto podezřelých. (Foto: Pixabay)

Finsko je zvláštní země. Je schovaná za svou slavnou sestrou, Švédskem a na druhé straně má za souseda Rusko. Je to jedna z nejsevernějších a nejodlehlejších zemí světa. Obyvatelé Finska jsou houževnatí Evropané, jinak by v tak drsném klimatu nemohli vydržet. Finové v Oulu, nejlidnatějším městě v severním Finsku, žijí v zimě normálním životem i při teplotách -32 stupňů Celsia.

Finsko má jen o málo více než 5,5 milionu obyvatel a počet stromů s převahou převyšuje počet lidí. Dvě třetiny této země jsou pokryty hustými lesními porosty, což z ní činí nejvíce zalesněnou zemi v Evropě.

Přesto se tato podivná, zdánlivě zapomenutá země potýká s ošklivým problémem, tak dobře známým z evropských metropolí: finské dívky se stávají obětí znásilňovacích gangů.

Pokračovat v četbě článku

EU: Orwell na plný plyn

napsal Judith Bergman  •  17. února 2019

 • Problém spočívá v tom, že tato údajně vznešená iniciativa pochází od organizace, která již několik let provádí v Evropě cenzuru svobody slova.

 • Pokyny k příručce uvádějí, že novináři by měli "dbát na to, aby ještě více nestigmatizovali pojmy jako 'muslim' a 'islám' jejich spojováním s určitými činy... Nedovolte, aby tvrzení extremistů, že jednají 've jménu islámu', zůstalo nezpochybněno. Zdůrazněte... rozmanitost muslimských komunit... kde je nutné a mediálně zajímavé upozornit na nenávistné komentáře proti muslimům, tam tuto informaci zprostředkujte." Jinými slovy, pokyny žádají novináře, aby dezinformovali veřejnost.

 • Je to tatáž Evropská komise, která nedávno vyjádřila nesouhlas s odstoupením Rakouska od "Globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci". Pakt požaduje, aby média, která nepodporují migrační agendu OSN, pozbyla oprávnění k příjmu veřejných finančních prostředků. Jak je to tedy s tím "plným respektováním základních evropských zásad svobody projevu, svobodného tisku a plurality názorů"?

EU zahájila komplexní Akční plán proti dezinformacím. Jeho účelem je podle nedávné tiskové zprávy Evropské komise zjevně "chránit její demokratický systém a veřejné diskuse vzhledem k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu v roce 2019, stejně jako řadě národních a místních voleb, které se budou konat v členských státech v roce 2020."

V červnu 2018 se v Evropské radě setkali čelní představitelé členských států EU a vyzvali Evropskou komisi, aby "... předložila do prosince 2018 akční plán s konkrétními návrhy na koordinovanou reakci EU na problém dezinformací ...". Komise tento akční plán zveřejnila 5. prosince 2018.

Tento akční plán se zaměřuje na čtyři oblasti:

 1. Vylepšení odhalování dezinformací (Evropská komise na tento projekt vyhradila 5 milionů eur a vypadá to, že očekává, že členské státy na něj přispějí i na národní úrovni).

  Pokračovat v četbě článku

Pokojné ovládnutí Evropy

napsal Jan Keller  •  16. února 2019

 • Koncepce střetu civilizací předpokládá, že do konfliktu se dostávají odlišná náboženství. Ze strany islámu je tento předpoklad nepochybně splněn – tento civilizační okruh se nábožensky výrazně aktivizuje. Ukazuje se zde, jak hluboce se mýlily sociologické a politologické teorie modernizace. Předpokládaly, že dojde k odkouzlení světa, že všude po vzoru Evropy převládne proces zesvětštění.

 • Diktatura proletariátu tradičních marxistů měla vyústit do beztřídní společnosti. Neo-marxistická diktatura ve prospěch menšin má vyústit do společnosti naprosté svobody všech.

 • Za tímto účelem je třeba: budovat antidiskriminační byrokracii, zlomit panství většiny nad menšinou, přinutit většinu, aby sama požadovala konec svého privilegovaného postavení. Nestačí, aby většina tolerovala jinakost, musí ji milovat.

Naprostá většina politiků a takzvaná mainstreamová média se dnes řídí heslem: "Je lepší mýlit se s Fukuyamovou knihou 'Konec dějin a poslední člověk' než mít pravdu s Huntingtonovou knihou 'Střet civilizací'". Na snímku: Huntington (vlevo) a Fukuyama. (Foto: Huntington - Světové ekonomické fórum / Wikimedia Commons; Fukuyama - Fronteiras do Pensamento / Wikimedia Commons)

Naprostá většina politiků a takzvaná mainstreamová média se dnes řídí heslem: "Je lepší mýlit se s Fukuyamovou knihou Konec dějin a poslední člověk než mít pravdu s Huntingtonovou knihou Střet civilizací." Toto heslo je kondenzovaným výrazem současné neochoty, ba přímo neschopnosti našeho civilizačního okruhu nazývat věci pravými jmény.

Podívejme se na realitu, kterou je pro mnohé členy liberálních společností obtížné si přiznat a která vysvětluje, proč je Huntingtonova diagnóza současné doby mnohem vhodnější než Fukuyamova.

Huntingtonova koncepce nespadla z nebe. Její autor v podstatě navazuje na klasickou teorii Maxe Webera o odlišných civilizačních okruzích. Nevymyslel ani termín "šok civilizací". Ten pochází od historika Bernarda Lewise, který ho použil v roce 1957 v souvislosti se svým rozborem příčin a průběhu Suezské krize.

Pokračovat v četbě článku

Dánsko: "Naše země se změnila během jedné generace"

napsal Judith Bergman  •  13. února 2019

 • Rozhodnutí o přesídlení zločinců z azylového střediska na neobývaný ostrov Lindholm bylo přivítáno obyvateli města Bording s velkou úlevou. Mezinárodní morální pobouření samozřejmě vůbec nerespektuje právo občanů dodržujících zákony na pokojný život. Nyní však vyjádřili své obavy ohledně zřízení azylového centra na Lindholmu také obyvatelé městečka Kalvehave, které se nachází v přímém sousedství ostrova na pevnině. Považují to za přesunutí problému z jedné oblasti do druhé. Někteří místní obyvatelé mluví o umístění bezpečnostních kamer, plotů, ostnatého drátu a přemýšlí dokonce i o získání zbrojního průkazu.

 • Je příznačné, že rozhořčený mezinárodní tisk neposkytl žádnou odpověď na legitimní otázku, co mají vlády dělat se zatvrzelými zločinci mezi žadateli o azyl, kteří skutečně ohrožují své okolí a byli odsouzeni k deportaci, která však nemůže být provedena kvůli mezinárodním závazkům v oblasti lidských práv.

 • Tento problém zdaleka nemá jen Dánsko. Prakticky všechny evropské země podepsaly mezinárodní úmluvy o lidských právech a jsou nyní naprosto bezradné.

 • Země se však "nezměnila" sama od sebe, změnili ji dánští politici svojí politikou.

Ve svém nedávném novoročním projevu dánský premiér Lars Løkke Rasmussen řekl, že muslimské paralelní společnosti představují problém a že imigranti se musí naučit upřednostňovat sekulární hodnoty před náboženskými. Neřekl však, jak se s tím vším chce vypořádat. Na snímku: Lars Løkke Rasmussen v říjnu 2018. (Foto: Rune Hellestad / Getty Images)

Dánsko se objevilo v titulcích mezinárodních médií koncem listopadu 2018 poté, co dánská vláda oznámila plán přesunout některé žadatele o azyl na malý, neobývaný ostrov Lindholm. Mezinárodní pobouření ještě zesílilo, když vyšlo najevo, že na ostrově v současné době sídlí výzkumné centrum pro nakažlivé choroby zvířat, a že trajekt, který budou žadatelé o azyl moci použít během dne ke své cestě na pevninu, se nazývá "Virus" a také že azylové centrum bude pod neustálým policejním dozorem.

Skupinu žadatelů o azyl, kteří budou umístěni na ostrov Lindholm, tvoří různí zločinci, mezi něž patří migranti odsouzení k deportaci z Dánska, migranti považovaní pro Dánsko za bezpečnostní hrozbu a tzv. "zahraniční bojovníci".

Pokračovat v četbě článku

Měsíc multikulturalismu ve Španělsku: červenec 2018

napsal Soeren Kern  •  7. února 2019

 • OSN oznámila, že z hlediska ilegální migrace do Španělska byl červenec 2018 rekordní měsíc. Během prvních šesti měsíců roku 2018 přijelo do Španělska celkem 17 781 ilegálních migrantů, to je téměř dvojnásobek proti 9 581 migrantům, kteří přijeli do Španělska během stejného období roku 2017.

 • Španělská islámská komise, skupina zaštiťující muslimy, pohrozila regionální vládě ve Valencii žalobou, pokud odmítne nabídnout výuku islámu na základních školách.

 • "Není možné, poskytovat trvalý pobyt každému, ani není pro sociální systém udržitelné absorbovat miliony Afričanů, kteří chtějí přijít do Evropy. Musíme to říci, i když to je politicky nekorektní. Buďme k sobě v této otázce upřímní a zodpovědní." — Pablo Casado, předseda středopravé Lidové strany.

31. července španělská policie zjistila, že islamistická buňka, která provedla útoky v Barceloně 17. srpna 2017, původně plánovala útok na katedrálu Sagrada Familia, jednu z hlavních turistických atrakcí ve městě a na fotbalový stadion Nou Camp. (Foto: David Ramos/Getty Images)

1. července. OSN oznámila, že z hlediska ilegální migrace do Španělska byl červenec 2018 rekordní měsíc. Během tohoto měsíce přijelo do Španělska nejméně 7 142 ilegálních migrantů, to je více než dvakrát tolik, než jich přijelo do Itálie (3 101) a třikrát tolik než do Řecka (2 157). Porovnáním zjistíme, že v červenci 2017 přijelo do Španělska 2 682 ilegálních migrantů. Během prvních šesti měsíců roku 2018 přijelo do Španělska celkem 17 781 ilegálních migrantů, to je téměř dvojnásobek proti 9 581 migrantům, kteří přijeli do Španělska během stejného období roku 2017.

2. července. Evropská komise poskytla Španělsku 25,6 miliónu eur, aby pomohla v zemi zlepšit kapacity na přijímání migrantů. Peníze budou použity k zajištění stravy a přístřeší pro lidi, kteří přijeli tak zvanou západní středomořskou cestou. Včetně tohoto převodu peněz Evropská unie poskytla Španělsku od roku 2014 celkem 692 milionů eur na pomoc zvládnutí migračního proudu.

Pokračovat v četbě článku

Má Nizozemsko problém?

napsal Judith Bergman  •  6. února 2019

 • "Počet nizozemských obětí znásilňovacích gangů v posledních letech výrazně vzrostl." Odhaduje se, že každoročně se do sexuálního otroctví dostane přibližně 1400 mladých dívek. - nizozemské noviny Algemeen Dagblad.

 • "Navzdory stagnujícímu růstu představuje velikost nizozemského džihádistického hnutí důvod k obavám." - Hodnocení teroristických hrozeb pro Nizozemsko (DTN), které vydal národní koordinátor pro bezpečnost a boj proti terorismu.

 • Odhaduje se, že turecký Direktoriát pro náboženské záležitosti (Diyanet) v Nizozemsku ovládá 140 mešit. Jedno kázání ve městě Hoorn se týkalo džihádu a mučednictví: "Ten, kdo umírá pro Alláha, nikdy nezemře, ale zůstane naživu."

Podle nizozemského národního koordinátora pro bezpečnost a protiteroristickou politiku islámský terorismus roste již několik let. "Navzdory stagnujícímu růstu představuje velikost nizozemského džihádistického hnutí důvod k obavám," píše. (Foto: iStock)

"Pravicoví extrémisté se stávají suverénnějšími. Nadále se zaměřují na protesty proti vnímané islamizaci Nizozemska, příchodu žadatelů o azyl a vnímané ztrátě nizozemské identity ..." napsal v září při hodnocení hrozeb nizozemský koordinátor pro bezpečnost a boj proti terorismu.

Islamizace v Nizozemsku však není jen "dojmem" "pravicových extremistů", nýbrž stále více se rozvíjejícím trendem. Posouzení hrozby provedené národním koordinátorem pro bezpečnost a boj proti terorismu například ukazuje, že islámský terorismus roste již několik let. Napsal: "Navzdory stagnujícímu růstu představuje velikost nizozemského džihádistického hnutí důvod k obavám."

Pokračovat v četbě článku

Lekce, ze kterých se odmítáme poučit

napsal Douglas Murray  •  5. února 2019

 • Otázka, kterou bychom si měli položit je, proč se v muslimské komunitě najde tolik lidí, kteří proti takové výstavě protestují, a proč právě tito extremisté mají tolik vlivu (místo toho, aby byli pouze zatrpklou okrajovou menšinou), že si nakonec prosadí svoje. Pokud by nějaký kostel v Británii zorganizoval výstavu o holocaustu, tak by ji určitě nebyl nucen zrušit pod tlakem anglikánů, kteří holocaust popírají.

 • Poučí nás tato epizoda o tom, jak velice je muslimská komunita křehká a jak je zranitelná vůči diktátu extremistů z jejích řad?

 • Hodně, řekl bych. Je to jeden z důvodů, proč se o této události tak málo mluvilo. Protože se z takových událostí lze naučit něco, co zatím celá společnost stále zdaleka není ochotna vzít na vědomí.

V Manchesteru v Anglii začal na Silvestra 25letý muž bodat náhodně cestující na nástupišti vlakového nádraží Victoria. Údajně přitom vykřikoval slogany ISIS. Na snímku: Vlakové nádraží Victoria v Manchesteru. (Foto: Mike Peel / Wikimedia Commons)

Hodně o nadějích a očekáváních společnosti se můžeme naučit ze zpráv, které lidé chtějí vysílat, a příběhů, které čtenáři zřejmě chtějí slyšet. Stejně hodně - možná ještě víc – se můžeme naučit z příběhů, které by s největší pravděpodobností lidé raději slyšet nechtěli a faktů, které by pravděpodobně raději nechtěli vědět.

Dříve jmenovaná situace je patrná po jakémkoli islamistickém teroristickém útoku na Západě, kdy jsou lidem okamžitě poskytnuty "dobré příběhy", aby se zmírnil jakýkoli vztek, který by mohli cítit nebo, aby je to odvrátilo od obtížných otázek, které by si mohli začít klást. Například v Manchesteru v Anglii začal na Silvestra 25letý muž bodat náhodně cestující na nástupišti vlakového nádraží Victoria. Zdá se, že místo bylo vybráno kvůli tomu, že se nachází v blízkosti haly Manchester Arena, kde v květnu 2017 Salman Abedi při pumovém útoku na popovém koncertu zavraždil 22 lidí.

Pokračovat v četbě článku

Evropa: Případ mizejících žen

napsal Judith Bergman  •  4. února 2019

 • "Nejlepší by pro vás bylo počkat venku. Zde jsou samí muži...V této kavárně nejsou ženy vítány." – Muž v kavárně v Sevranu, v televizi France 2.

 • "V této kavárně nesedáváme společně, jsme v Sevranu, ne v Paříži. Tady je jiná mentalita, je to jako doma." ¬ - jiný muž v kavárně v Sevranu, v televizi France 2.

 • Zdá se, že ženy "byly z kaváren a ulic doslova a do písmene vymazány". "Takže si teď dávají pozor na to, co říkají a raději mlčí, aby se vyhnuly vyhrůžkám a nebyly pod nátlakem."- Caroline Sinz, reportérka, televize France 2.

 • Tato islamizace Francie je podněcovaná a posilovaná velkými investicemi z Kataru – především do mešit, které se v současnosti odhadují na 22 miliard dolarů.

 • "Tento pokřivený druh morálky, jenž je často prosazován menšinami na úkor většiny, vyústil ve fakt, že veřejný prostor, který údajně patří jak mužům, tak i ženám, je ženám zakázán."- Pascale Boistard, bývalá francouzská ministryně pro práva žen.

 • Francouzští ministři předstírají překvapení a rozhořčení nad tím, že ženy v těchto předměstích nakonec podlehly neustálému teroru namířenému proti nim a mizí z ulic.

Aziza Sayah (vlevo) a Nadia Remadna (vpravo) jsou aktivistky z francouzské skupiny "Brigáda matek" bojující za práva žen, které se skrytými kamerami navštívily kavárnu na předměstí Paříže a setkaly se tam s překvapením a nepřátelstvím všech mužů. (Foto: snímek obrazovky videa televize France 2.

Podle záběrů natočených skrytou kamerou nedávno vysílaných televizí France 2, ženy doslova zmizely z kaváren a barů v některých převážně muslimských předměstích Francie. V dokumentu se objevily dvě ženské aktivistky Nadia Remadna a Aziza Sayah z akční skupiny La Brigade des Mères (Brigáda matek) bojující za práva žen, které vešly do kavárny v Sevranu, který je předměstím Paříže, a setkaly se tam s překvapením a nepřátelstvím všech přítomných mužů. Jeden z mužů jim řekl: "Nejlepší by pro vás bylo počkat venku. Zde jsou samí muži... V této kavárně nejsou ženy vítány."

Jiný muž jim řekl: "V této kavárně nesedáváme společně, jsme v Sevranu, ne v Paříži. Tady je jiná mentalita, je to jako doma."

Pokračovat v četbě článku

Francie a Německo: "Jsme rozhodnuti vytvořit evropskou armádu"

napsal Soeren Kern  •  3. února 2019

 • "Ve všech našich zemích se vzmáhá populismus a nacionalismus. Poprvé v jejích dějinách opouští Evropskou unii jedna země - Velká Británie. Multilateralismus je všude na světě pod tlakem..." - německá kancléřka Angela Merkelová.

 • "Tak silné sbližování se s Německem je opuštěním suverenity - zrada. Pokud bychom neupozornili veřejnost, tak by tento text byl podepsán víceméně tajně za zavřenými dveřmi. Text smlouvy zejména stanovuje potřebu legislativy řešící překážky bránící Francii ve spolupráci s Německem... Nechci větší konvergenci s Berlínem, ať už se jedná o sociální a bezpečnostní otázky nebo užší konzultace v Radě bezpečnosti OSN." – Marine Le Pen v rozhovoru pro deník Le Temps.

 • "Emmanuel Macron vyzývá k rozsáhlé debatě o zapojení občanů do veřejného života naší země. Ve stejnou dobu prezident Republiky vyjednal tajně za zavřenými dveřmi smlouvu, která se týká podmínek nezbytných pro naší národní suverenitu. Smlouvu nekonzultoval ani s francouzským lidem, ani s parlamentem ani s Ústavní radou... Tato smlouva podkopává z mnoha důvodů naši národní svrchovanost." - Nicolas Dupont-Aignan, lídr strany Debout La France! (Vzhůru Francie!)

Německá kancléřka Angela Merkelová nedávno řekla, že cílem nového paktu je vybudovat "společnou francouzsko-německou vojenskou kulturu" a "přispět k vytvoření evropské armády". Na snímku: Vojáci Francouzsko-německé brigády, vojenského útvaru založeného v roce 1989 a složeného z jednotek jak francouzské, tak německé armády. (Foto: Sean Gallup / Getty Images)

Francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová podepsali novou francouzsko-německou smlouvu o přátelství s cílem oživit Evropskou unii, která se v poslední době potýkala s evropskou dluhovou krizí, masovou migrací a Brexitem – a také s mnoha protichůdnými zájmy a prioritami svých 28 členských států.

Francie a Německo, samozvaní strážci evropské integrace, uvedly, že nová smlouva je reakcí na rostoucí vliv populistů v Rakousku, Velké Británii, Francii, Itálii, Maďarsku, Polsku a dalších evropských zemích, kteří se snaží zpomalit, a dokonce i zvrátit evropskou integraci obnovením národní suverenity a převedením řady pravomocí z rukou EU zpět do hlavních měst evropských zemí.

Tato konfrontace hrozí rozdělením Evropské unie na euroskeptické nacionalisty na straně jedné a eurofilní globalisty na straně druhé. V následujících týdnech se situace vzhledem k volbám do Evropského parlamentu koncem května 2019 dále vyhrotí.

Pokračovat v četbě článku

Volný pád Francie

napsal Guy Millière  •  2. února 2019

 • Francouzští představitelé evidentně chápou, že teroristé začali dlouhodobou válku a že bude obtížné je zastavit. Vypadá to ale, jako by se vzdali. Nepochybně si uvědomují, že počty radikalizovaných mladých francouzských muslimů jsou čím dál vyšší, odpovědí však je posílení muslimských institucí ve Francii.

 • V době kdy prezident Macron pronášel projev, byl jeden z jeho vyslanců v Maroku, aby podepsal Globální pakt OSN o bezpečné, řízené a legální migraci (tzv. Marakéšskou deklaraci, pozn. překladatele), která definuje imigraci jako "prospěšnou" pro hostitelské země. Na jejím základě se signatářské státy zavázaly "posílit systémy poskytování služeb pro migranty."

 • Skupina penzionovaných generálů zveřejnila otevřený dopis, ve kterém tvrdí, že podepsání Globálního paktu bylo dalším krokem ke "vzdání se národní suverenity". Poznamenala, že "80 % francouzské populace si myslí, že imigrace musí být zastavena nebo zcela zásadně regulována."

 • Spisovatel Éric Zemmour označil revoltu "Žlutých vest" za důsledek "zoufalství lidí, kteří se cítí být poníženi, zapomenuti a zbaveni své vlastní země rozhodnutím elit, které jimi pohrdají."

Francouzský prezident Emmanuel Macron zjevně doufá, že se hnutí "Žlutých vest" časem vyčerpá a protesty vzdá, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Naopak, "Žluté vesty" se zdají být odhodlané ho donutit k demisi. Na snímku: Protestující "Žluté vesty" 15. prosince 2018 v Paříži. (Foto: Veronique de Viguerie / Getty Images)

Štrasburk, Francie. Vánoční trh. 11. prosince 2018, 20:00 hodin. Muž, křičící "Alláhu Akbar" ("Alláh je největší"), střílí na kolemjdoucí a následně zraní několik dalších nožem. Přímo na místě zavraždí tři lidi a zraní třináct dalších, některé z nich vážně. Dva lidé později na následky svých zranění zemřou. Vrah uniká. O dva dny později ho policie zastřelí.

Policii byl dobře známý. Ze svého bytu uprchl poté, co se před jeho domem objevili agenti francouzské kontrarozvědky DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) s několika četníky. Přestože věděli, že jde o ozbrojeného a nebezpečného islamistu, který je připraven k akci, a že vánoční trhy se v minulosti staly cílem útoku a mohly by se cílem útoku stát znovu, nezačali žádnou sledovací akci.

Pokračovat v četbě článku

Evropský soud pro lidská práva se podřizuje islámu

napsal Judith Bergman  •  27. ledna 2019

 • Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) není špatné jen kvůli vytvoření precedentu pro podřízení se islámským zákonům o rouhání v souladu se šaríou, ale také je zřejmě založeno na řadě nesprávných předpokladů.

 • Tím, že podlehl strachu z "narušení náboženského smíru", vyslal ESLP jednoznačné poselství, že když výhrůžky fungují, používejte je! Tohle má být ochrana lidských práv?

 • Kdo mimochodem rozhoduje o tom, co je "postižitelné"? V minulosti o tom rozhodovala inkvizice.

 • Islámské zákony o rouhání jsou nyní povýšeny na úroveň zákonů v Evropě.

(Foto: iStock)

Evropský soud pro lidská práva 25. října 2018 rozhodl, že výroky, že islámský prorok Mohamed "to rád dělal s dětmi" a "...56letý a šestiletá? Jak to nazvat jinak, než pedofilie?" překračují "povolené hranice objektivní debaty" a mohou být klasifikovány jako "urážlivé útoky na proroka islámu, které vytváří předsudky a ohrožují náboženský smír".

Toto soudní rozhodnutí má dlouhou historii.

V roce 2011 byla Elisabeth Sabaditsch-Wolff, obhájkyně svobody slova a aktivistka proti džihádu, odsouzena rakouským soudem za "očerňování náboženských symbolů uznávané náboženské skupiny", čehož se měla dopustit během vedení řady seminářů s názvy: "Úvod do základů islámu", "Islamizace Evropy" a "Dopad islámu". [1]

Zdá se, že žádný muslim se jejích seminářů nezúčastnil. Soudní spor proti ní vznikl na základě stížnosti časopisu NEWS, který tajně vyslal na semináře svého novináře.

Pokračovat v četbě článku

Itálie buduje alianci proti současnému směřování EU

napsal Soeren Kern  •  26. ledna 2019

 • Matteo Salvini, italský místopředseda vlády a ministr vnitra: "Dnes nastupujeme cestu, na které se budeme v nadcházejících měsících zasazovat za jinou Evropu, za změnu Evropské komise a za změnu evropské politiky. Naše hnutí bude klást důraz především na právo na život, práci, zdraví, bezpečnost, vše, co evropské elity, financované [maďarským filantropem a miliardářem Georgem] Sorosem a zastoupené Macronem, dosud popíraly..."

 • Deník The Times: "Jak prezident Macron, tak paní Merkelová vyjádřili svoji frustraci z nárůstu populismu a nacionalismu v Evropě a nad evropskou liknavostí při řešení problémů jako je změna klimatu a masová migrace..."

 • Matteo Salvini: "Jednou věcí jsem si jist - tím že výsledkem evropských voleb bude to, že socialisté a komunisté již nebudou mít v Bruselu takovou váhu. Napáchali už škody více než dost..."

Během své návštěvy v Polsku 9. ledna 2019 řekl italský ministr vnitra Matteo Salvini, že populisté z Itálie a Polska by měli podnítit "evropské jaro" a vytvořit "novou osu", která by nahradila vliv Německa a Francie v Evropském parlamentu. Na snímku: Setkání Mattea Salviniho s polským ministrem vnitra Joachimem Brudzińskim ve Varšavě 9. ledna 2019. (Foto: Facebookový profil Mattea Salviniho)

Italský ministr vnitra Matteo Salvini je v čele úsilí o vytvoření celoevropské populistické aliance, která by se postavila proevropskému establishmentu a jeho vizi budoucnosti Evropské unie. Salvini a jeho spojenci mají za cíl získat zpět suverenitu od nevolených byrokratů v Bruselu a převést klíčové pravomoci EU zpět do hlavních měst evropských zemí.

Německo a Francie, samozvaní strážci evropské integrace, reagují na tuto výzvu ambiciózním plánem, jehož cílem je učinit Evropskou unii "rozhodující mocností na světové scéně".

Tato konfrontace hrozí rozdělením Evropské unie na euroskeptické nacionalisty na straně jedné a globální eurofily na straně druhé. V příštích týdnech a měsících se situace vzhledem k volbám do Evropského parlamentu koncem května 2019 dále vyhrotí.

Pokračovat v četbě článku

Izraelský "národní" zákon a palestinské lži.

napsal Bassam Tawil  •  23. ledna 2019

 • Není dost dobře jasné, proč by Palestinci žijící na Západním břehu a v Pásmu Gazy měli být znepokojeni novým izraelským Zákonem o národním státu. Palestinci žijící v těchto oblastech nejsou občany Izraele a nejsou součástí izraelského politického systému. Palestinci žijící v těchto oblastech mají své vlastní palestinské občanství, svoji vlastní vlajku, svůj vlastní parlament a svoji vlastní vládu. Těch se tento zákon vůbec nedotýká. Tento fakt činí jejich odpor vůči tomuto zákonu více než směšným.

 • Toto je logika Mahmúda Abbáse a Palestinců: Když Izrael definuje sám sebe jako stát židovský, je to aktem "rasismu" a "apartheidu", zatímco to, že budoucí Palestinský stát bude islámským státem, ve kterém bude platit právo šaría, podle všeho aktem "rasismu" a "apartheidu" není.

 • Než svět odsoudí Izrael za snahu zachovat si svůj charakter židovského státu, potřebuje svět také vysvětlit, proč je pro Palestince v pořádku plánovat, aby jejich budoucí stát byl řízen islámským právem.

 • Jsme svědky ještě dalšího pozoruhodného příkladu pokřiveného obrazu, který nám předkládají Palestinci: opět hledají kterak upřít Izraeli přesně to, co podle jejich názoru mají oni dostat na stříbrném podnosu.

V roce 2002 Palestinská legislativní rada schválila Palestinskou ústavu, ve které je napsáno: "Islám je oficiálním náboženstvím Palestiny. Hlavním zdrojem práva by měly být principy islámského práva šaría. Oficiálním jazykem by měla být arabština." Toto je logika Mahmúda Abbáse a Palestinců: Když Izrael definuje sám sebe jako stát židovský, je to aktem "rasismu" a "apartheidu", zatímco to, že budoucí Palestinský stát bude islámským státem, ve kterém bude platit právo šaría, podle všeho aktem "rasismu" a "apartheidu" není. (Foto: Zharan Hammad / Getty Images).

V několika posledních týdnech Palestinci a jejich vůdci pronikavě pozvedli hlas proti novému izraelskému Zákonu o národním státu, který specifikuje podstatu Státu Izrael jako národního státu židovského národa. Palestinci odsoudili tento zákon jako "rasistický" a tvrdí, že připravuje cestu pro to, aby se Izrael stal "apartheidním státem".

Tento týden Palestinci vyhlásili generální stávku na Západním břehu a v Pásmu Gazy na protest proti zákonu, který jak říkají "vylučuje dvoustátní uspořádání".

Pokračovat v četbě článku