Nejnovější analýzy a komentáře

Íránští vůdci ve válce proti Západní civilizaci
Proč se s tím Západ smířil?

napsal Giulio Meotti  •  18. června 2018

 • Souostroví politického islámu v Evropě, od Tariqa Ramadana po Muslimské bratrstvo, se otáčí kolem osy Katar - Írán. Egyptské Muslimské bratrstvo otevřeně spolupracovalo s revolucionáři Chomejního, když svrhli šáha a nyní ohrožují Saúdskou Arábii, Egypt a další země v regionu.

 • Po revoluci Íránci vyhlásili v prvé řadě válku vlastnímu kulturnímu životu: divadla byla uzavřena, koncerty zakázány, baviči uprchli ze země, biografy byly zkonfiskovány a vysílání rozhlasu bylo zakázáno.

 • Otevře Evropa - kolébka Západní kultury a civilizace - konečně oči a přestane už tolerovat íránské tyranské ajatolláhy?

Lídr íránské islámské revoluce, ajatolláh Rúholláh Chomejní, na fotografii z roku 1979. (Asadollah Chahriari / Keystone / Getty Images)

Spojené státy právě odstoupily od jaderné smlouvy s Íránem. Tento krok je zcela opodstatněný nejen z důvodů bezpečnosti, ale především proto, že íránská Chomejního revoluce je nositelkou smrtelně nebezpečné ideologie, které Západ nemůže dovolit, aby získala jaderné zbraně.

Ve francouzském satirickém časopisu Charlie Hebdo se všechno změnilo, když Said a Sharif Kouachiovi zavraždili 11 lidí v sídle jeho redakce v Paříži. Mezi texty, které byly nalezeny v laptopu bratrů Kouachiových, byla i íránská výzva k usmrcení spisovatele Salmana Rushdieho kterou považovali za "plně ospravedlnitelnou". Vrazi byli inspirováni rozsudkem smrti, vyneseným ajatolláhem Chomejním nad Rushdiem. Krvavá lázeň v kanceláři Charlie Hebdo je jedním z otrávených plodů Íránské islámské republiky. Íránští ajatolláhové se obávají přitažlivosti Západní kultury. Proto jsou se Západem od roku 1979 ve válce.

Pokračovat v četbě článku

EU: Jak zastavit masovou migraci z Afriky? Zkrátka si je sem všechny pozveme….!

napsal Judith Bergman  •  17. června 2018

 • Zatímco zastavení ilegální migrace zůstává středem pozornosti, tak původní cíl odradit africké občany od migrace do Evropy se zdá být zcela zapomenut. Namísto toho závěrečná deklarace z Marrákeše prohlašuje, že legální migrace z Afriky je pro Evropu přínosná, a dokonce zdůrazňuje užitečnost migrace určitých skupin, jako jsou výzkumní pracovníci a podnikatelé.

 • Vypadá to, že se nikdo neptá, jak se bude africký kontinent schopen rozvíjet bez kvalifikovaných pracovních sil a lidí jako jsou podnikatelé a výzkumní pracovníci. A co pak pomůže zastavit dlouhodobé migrační trendy?

 • Zdá se, že maďarská vláda je jedinou vládou, která zvažuje, jestli by občané, kterými byla zvolena, tuto deklaraci schválili. Ostatní evropské vlády si zřejmě myslí, že je irelevantní ptát se svých voličů, co si myslí o masové migraci z Afriky do Evropy.

Dimitris Avramopoulos (uprostřed) komisař EU pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství na páté Euro-africké ministerské konferenci o migraci a rozvoji v Marrákeši, 2. května 2018. (Zdroj obrázku: EU)

"Migrace je pro nás všechny prioritou," uvedl komisař EU pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství Dimitris Avramopoulos na nedávné páté Euro-africké ministerské konferenci o migraci a rozvoji v Marrákeši na začátku května 2018. Tato konference byla součástí Euro-afrického ministerského dialogu o migraci a rozvoji, který je také označován jako Rabatský proces [1].

Euro-africký ministerský dialog o migraci a rozvoji vznikl v roce 2006, aby omezil migraci z Afriky do Evropy, konkrétně z Maroka v oblasti Gibraltarského průlivu, který přeplouvalo stále více migrantů, kteří potom ze Španělska pokračovali dál do Evropy.

Rabatská deklarace z roku 2006 stanovila, že cílem tohoto procesu je:

"najít... odpověď na základní problém kontroly migračních toků... řízení migrace mezi Afrikou a Evropou musí být provedeno v kontextu partnerství v boji s chudobou a podporou udržitelného a společného rozvoje."

Pokračovat v četbě článku

Francouzský prezident Macron se podřizuje arabskému světu

napsal Giulio Meotti  •  16. června 2018

 • Toto je tragická slepá ulička, do které dospěl falešný francouzský "sekularismus": ten nyní dovoluje veřejné projevy islámu ve Francii, ale zakazuje veřejné projevy křesťanství.

 • Vůbec nebrání žido-křesťanské hodnoty, na kterých byla Francie, Západ a celá Evropa založena – jako osobní svoboda, svoboda slova, oddělení církve od státu a soudnictví, a rovnost před zákonem. Prezident Macron nedávno přednesl obhajobu islámu před arabsko-muslimskými hodnostáři.

 • Výsledky Macronových nedávných frenetických cest do arabského světa: okázalé kontrakty, omluvná slova islamistům, lítost nad francouzskou koloniální minulostí a mlčení o antisemitismu a radikálním islámu. Ve Francii se zatím úřady zabývají likvidací židovsko-křesťanského dědictví.

 • Macronův zvláštní zmocněnec pro kulturní dědictví, Stéphane Bern, navrhl vybírat poplatek za vstup do francouzských kostelů a katedrál, jako by to byla muzea.

Jen tento měsíc hlasovala Francie dvakrát pro Araby podporovanou rezoluci odsuzující rozhodnutí USA uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele, nejprve v Radě bezpečnosti a potom ve Valném shromáždění OSN. Fotografie: Francouzský prezident Emmanuel Macron mluví ve Valném shromáždění v OSN 19. září 2017. (Spencer Platt/Getty Images)

V Abu Dhabi, členové vítězného izraelského týmu juda byli nuceni vystoupit na stupně vítězů bez své hymny a vlajky. O několik dní později francouzský prezident Macron přistál v Abu Dhabi, kde prohlásil za lháře ty, kteří říkají že "islám roste tím, že likviduje ostatní monoteistická náboženství". Macron se nepozastavil nad antisemitismem a rasismem vykazovanými emirátskými úřady. Macron chválil islám v zemi, která trestá smrtí ty muslimy, kteří konvertují ke křesťanství nebo hlásají ateismus.

8. – 9. listopadu 2017 oslovil Macron na francouzské námořní základně v Abu Dhabi podnikatele, trval na důležitosti spojenectví aliance se Spojenými arabskými emiráty (UAE) jako "hlavním partnerem, se kterým sdílíme stejnou vizi regionu a jasné společné zájmy". Takový citový výlev se zdá býti vice než obvyklá diplomatická mluva. Macron nyní ukazuje vcítění se do strategie arabsko-islámského světa a cítí se mu býti zavázán. Je toto prohlášení předehra k podrobení se?

Pokračovat v četbě článku

Měsíc islámu a multikulturalismu v Británii: duben 2018

napsal Soeren Kern  •  13. června 2018

 • Královna Alžběta II. je potomkem islámského proroka Mohameda - britský týdeník The Economist, citoval marocké noviny Al-Ousboue.

 • U téměř dvou třetin tzv. "dětských" uprchlíků, u kterých byl po příjezdu do Británie zjišťován jejich skutečný věk, bylo zjištěno, že jsou dospělí. - Zpráva Davida Bolta, samostatného vrchního inspektora Pohraniční a imigrační policie.

 • V roce 2017 bylo v Birminghamu a okolí odhaleno zhruba 620 případů mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM, Female Genital Mutilation). FGM je ve Spojeném království od roku 1985 nezákonné, ale dosud nebyl nikdo pro tento trestný čin úspěšně stíhán.

V Rotherhamu (na snímku), městská rada, policie a sociální služby zavíraly oči před sexuálním zneužíváním nejméně 1 400 dětí gangem mužů pákistánského původu. Místní představitelé mlčeli o zneužívání více než deset let, zřejmě kvůli obavě, že budou obviněni z rasismu. (Foto: Anthony Devlin / Getty Images)

1. dubna. Delegáti Národní unie učitelů (NUT, National Union of Teachers) odsoudili snahu organizace Ofsted, hlavního regulátora britských škol, zakázat na základních školách hidžáb, muslimskou pokrývku hlavy. Ofsted uvedl, že cílem tohoto opatření je podpořit integraci muslimských žáků. Učitelé označili politiku, kterou požadovala ředitelka Ofstedu Amanda Spielman, za "rasismus převlečený za liberalismus".

Kauser Jan, muslimská aktivistka a učitelka z Leedsu, označila politiku hidžábu za "islamofobní" a uvedla, že ji nebude dodržovat:

"Udělali jsme určité ústupky, aby naše děti pochopily, že musí nechat svoji kulturní, jazykovou a náboženskou identitu za dveřmi svých domovů. Znám muslimské dívky, které odložily svůj hidžáb a muže, kteří si oholili brady, aby se přizpůsobili Británii, aby byli OK a necítili se být součástí nějakého problému."

Pokračovat v četbě článku

Znásilňovací gangy: Příběh z bohatého hrabství Oxfordshire

napsal Douglas Murray  •  12. června 2018

 • Jakou cenu zaplatili, platí nebo jestli vůbec někdy zaplatí všichni ti státní úředníci, kteří svým mlčením umožnili to, aby tato moderní zvěrstva pokračovala, a neudělali nic, aby je zastavili?

 • Rodiny některých zneužívaných dívek vyprávěly, že když zjistily, co se děje s jejich dcerami, tak se zoufale pokoušely bít na poplach, ale britský stát je odmítl vyslechnout.

 • Pokud má Británie odčinit hanbu své kultury "gangů sexuálních násilníků" (grooming gangs), tak by měla začít tím, že změní poměr rizika a zisku pro ty, kdo identifikují tyto obrovské zločiny, a pro ty, kteří tyto zločiny potichu kryjí.

Typické město v hrabství Oxfordshire, Anglie (Zdroj fotografie: Pixabay)

Od zatčení Tommyho Robinsona 25. května figurují v hlavních britských zpravodajstvích opět gangy politicky korektně označované jako "asijské gangy sexuálních násilníků". Jejich přítomnost v hlavních zprávách znovu vyvolala diskusi o tom, zda se jejich oběti vůbec někdy dovolají spravedlnosti a zdali britská justice patřičně potrestá pachatele.

Pokračovat v četbě článku

Nevěřící ženy: válečná kořist

napsal Raymond Ibrahim  •  9. června 2018

 • Zacházení s nemuslimskými ženami jako s podlidmi džihádistickými organizacemi, jako je ISIS nebo Boko Haram v Nigérii - kde jsou "nevěřící" ženy nakupovány, prodávány, skupinově znásilňovány, mrzačeny, čtvrceny a upalovány za živa - je poměrně dobře známo z videí ISIS. Méně známá je skutečnost, že mnohé z těchto praktik stále probíhají, často zcela neúprosně, v celém muslimském světě, jak ukazuje zpráva z roku 2016.

 • "Takové případy jsou velmi časté. Křesťanské dívky jsou považovány za zboží určené jen pro zábavu. Jejich zneužívání je považováno za správné. Podle mentality [muslimské] komunity to není ani zločin. Muslimové je považují za válečnou kořist." - Místní obyvatelé, Pákistán 2014.

 • Jinak řečeno, všechny hollywoodské hvězdy, militantní feministky a bojovnice za sociální spravedlnost, které se na Západě neustále bouří proti "sexismu" - ale které neřeknou jediné slovo o ženských obětech islámu - nejsou ve skutečnosti "obránkyněmi ženských práv", ale pouhými "užitečnými idiotkami", které se odhodlaly zničit Západní civilizaci stejně jako teroristé, kterým se naopak dokázaly omlouvat a jejichž chování kryly.

Oběť útoku kyselinou. Mnoho islamistů zachází s "nevěřícími" ženami, jako s podlidmi. (Foto: Wikipedie)

Jeden aspekt radikální islamistické agrese, kterou Západní liberálové přehlížejí nebo úmyslně ignorují, je to, že nemuslimské ženy mají tendenci stát se největšími obětmi. Podle nedávné studie organizace Open Doors "patří křesťanské ženy na světě mezi nejvíce znásilňované a možná takovým způsobem, jaký jsme ještě nikdy neviděli". Studie ukázala, že každý den je šest žen znásilněno jen proto, že jsou křesťankami.

Důvod je jednoduchý. I když je islámské právo (šaría) pro muže velmi kruté, je ještě podstatně krutější pro ženy. Korán dává mužům pravomoc bít ženy za neposlušnost (4:34) a svědectví dvou žen se rovná svědectví jednoho muže (2: 282). Většina populace v pekle je tvořena ženami a ženy jsou přirovnávány k oslům a psům, protože rozptylují muže a ruší jejich modlitby.

Pokračovat v četbě článku

Měsíc islámu a multikulturalismu v Británii: únor 2018
"Nejlepším místem pro ukrytí stromu je les."

napsal Soeren Kern  •  8. června 2018

 • "Chtěl bych vědět, čí skvělý nápad to byl. Je to směšné a není to činnost příslušející vládnímu úřadu. Neznám žádné ministerstvo zahraničí, které by propagovalo křesťanství nebo rozdávalo křížky." - Reakce konzervativního poslance Andrewa Bridgena na rozhodnutí úředníků ministerstva zahraničí rozdávat islámské šátky financované daňovými poplatníky, jako symbol "osvobození, respektu a bezpečnosti".

 • Materiál zpracovaný pod vedením profesorky islámu Mony Siddiqui navrhoval legislativní změny, v rámci kterých by musely muslimské páry podstupovat i civilní sňatek, před nebo současně s islámským obřadem, což by podle britského práva poskytlo ženám právní ochranu. Téměř všechny ženy oddané podle práva šaría usilují o rozvod.

 • "My, Spojené království, jsme vytvořili džihádistu Johna. Něco v našich velkoměstech a městech... vyprodukovalo nejstrašnější teroristy. Musíme se ptát: co se to nachází v naší kultuře, v našich velkoměstech, a v našich městech, že to produkuje takové druhy příšer." - Maajid Nawaz, britský aktivista proti extremismu.

 • Podle nové zprávy, dostávají islámské charity, zranitelné vůči extremistům, od daňových poplatníků podporu 6 milionů liber ročně. Zpráva obvinila charity ze "šíření škodlivých nenásilných extremistických názorů, které však nejsou nezákonné a z poskytování platformy, důvěryhodnosti a podpory extremistům působících ve Velké Británii".

Justin Welby, arcibiskup z Canterbury, uvedl ve své nové knize Reimagining Britain, že právo šaría by se nikdy nemělo stát součástí britského právního systému. Řekl, že islámské předpisy jsou neslučitelné s britskými zákony, které se vyvíjely více než 500 let na principech zcela jiné kultury. (Fotografie: Leon Neal / Getty Images)

1. února. Úředníci ministerstva zahraničí vyzvali 1 800 zaměstnankyň ministerstva, aby si při příležitosti Světového dne hidžábu vyzkoušeli, jaké to je nosit islámský šátek. Příslušný odbor potřebné šátky, financované daňovými poplatníky zajistil a tvrdil, že symbolizují "osvobození, respekt a bezpečnost." Kritici připomněli povinné zastrašování žen v islámských zemích, jako je Írán a Saúdská Arábie a uvedli, že ženský oděv je symbolem mužského útlaku. Konzervativní poslanec Andrew Bridgen prohlásil: "Chtěl bych vědět, čí skvělý nápad to byl. Je to směšné, je to naprosté plýtvání penězi daňových poplatníků a nikoliv práce příslušející vládnímu úřadu. Neznám žádné ministerstvo zahraničí, které by propagovalo křesťanství, nebo rozdávalo křížky."

Pokračovat v četbě článku

Švédsko ve volném pádu

napsal Judith Bergman  •  6. června 2018 05:03

 • Pokud je na Západě považováno za "nepřípustné" mluvit o faktických důsledcích migrace, ve Švédsku je to nyní považováno za zločin.

 • Druh "integrace", kterou mešita ve Växjö údajně propaguje mezi místními muslimy, spočívá v tom, že muslimové jsou vyzýváni, aby se nezúčastňovali vánočních oslav "káfirů" (hanlivý termín pro "nevěřící") a Židé jsou samozřejmě, označováni za nepřátele Alláha. Škola, která patří k mešitě, využívá saudskoarabské školní osnovy a povzbuzuje ženy, aby se neoblékaly do "západního oblečení".

 • "Mlčení se v těchto oblastech stalo zavedenou normou. V těchto oblastech existuje tlak od příbuzných a náboženských komunit, aby lidé nekontaktovali úřady, ale aby se obraceli na místní alternativní systémy, jako je mešita. Místní zločinecké gangy někdy dokonce říkají obyvatelům, aby se obraceli na ně, místo na policii, aby tak minimalizovali přítomnost policie v oblasti." - BRÅ, švédská Rada pro prevenci kriminality

 • Vypadá to, že je to Švédsko, co se stále více integruje do islámské kultury.

Auta hořící během nepokojů na předměstí Stockholmu 20. února 2017. (Zdroj obrázku: snímek obrazovky videa na YouTube / gladbecker82)

V loňském roce policejní zpráva "Utsatta områden 2017" konstatovala, že ve Švédsku existuje 61 no-go zón, kde rozhodující podíl obyvatelstva tvoří muslimští přistěhovalci. Existuje tady 200 zločineckých sítí, jejichž členy je přibližně 5 000 zločinců. Existuje zde vysoká nezaměstnanost i zločinnost, a jen stěží jsou zde prosazovány švédské zákony. V dvaceti třech z těchto oblastí byla situace shledána jako obzvlášť kritická. Do zločinecké sítě, tvořené rozsáhlými rodinnými klany, jsou často zapojeny i děti mladší deseti let.

Podle aktuální zprávy Rady pro prevenci kriminality (BRÅ, Brottsförebyggande Rådet) více než polovina obyvatel těchto no-go zón – asi 500 000 lidí - připouští, že mají obavy hlásit případy porušení pořádku na policii. Mají strach z důsledků, které by to mohlo pro ně a jejich rodinné příslušníky mít.

Pokračovat v četbě článku

UNRWA: Továrna OSN na palestinské uprchlíky

napsal Pierre Rehov  •  5. června 2018

 • Podle vlastní definice OSN nemůže být status uprchlíka předáván z generace na generaci – tak jak to dosud platilo pro Palestince. Není důvod, aby Palestinec s evropským, americkým, nebo jordánským pasem byl považován za uprchlíka. UNRWA to však vidí jinak.

 • "Jakmile si je OSN vzala na starost, Palestinci začali pohřbívat svoje mrtvé, aniž by je nahlásili, aby tak mohli sdílet jejich příděly. Výsledkem bylo, že po dobu téměř 20 let se úmrtnost v táborech blížila nule. Zato bylo mezi tábory hodně pohybu. Tyto přesuny však byly jen vzácně zaznamenávány, takže obyčejný Palestinec se tak mohl nacházet ve více táborech najednou..." – prohlásil Aburish, palestinský běženec a autor životopisu pozdějšího palestinského prezidenta Jásira Arafata.

 • UNRWA není pouze humanitární organizace. Její politický postoj je evidentní ve všech jejích sférách. Ústav pro monitorování míru a kulturní tolerance ve školním vzdělávání tvrdí, že v letech 2016-17 osnovy pro základní školy v Palestinské autonomii, částečně dotované UNRWA, "učí studenty, jak být mučedníky, démonizovat a zpochybňovat existenci Izraele a výlučně se soustředit na návrat do jejich Palestiny."

Ann Dismorr (napravo), ředitelka UNRWA v Libanonu, pózuje s mapou, která ignoruje Stát Izrael, a jako celek je prezentovaná, coby "Palestina". (Zdroj: Televize Palestinské samosprávy přes Palestinian Media Watch)

V souvislosti s ohlášenými škrty v rozpočtu, oznámila nedávno administrativa Spojených států, že razantně sníží finanční podporu organizaci UNRWA (Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě). Velvyslankyně Spojených států při OSN Nikki Haley požadovala úplné zrušení finanční podpory ve výši 364 milionů USD, kterou ročně dostává UNRWA od USA, a to do té doby, dokud nedojde k reformám organizace a její transparentnosti. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson však nakonec souhlasil se snížením první části podpory na polovinu, která původně čítala 125 milionů USD.

Pravým důvodem tohoto opatření, je přání amerického prezidenta Donalda Trumpa přestat dotovat veškeré agentury a mezinárodní organizace, které nereflektují zájmy USA. V otázce arabsko-izraelského konfliktu se ze strany současné administrativy USA jedná o obrat o 180 stupňů. Zdá se, že je nyní odhodlaná nedělat stejné chyby, a nenechat se chytit do stejných pastí, jako předchozí administrativa.

Pokračovat v četbě článku

Německá masová migrace: Situace, která nemá vítěze?

napsal Stefan Frank  •  4. června 2018

 • Říjen 2017, město Salzgitter se stalo prvním městem, které zavedlo imigrační omezení: město již nepřijme žádné další uprchlíky.

 • "Vidím to každý den: "Ženská, ustup stranou! " Starší lidé, kteří jsou často těžce postižení, nemají šanci." - Norbert Reinartz, dobrovolník pracující pro potravinovou banku Essener Tafel.

 • Tváří v tvář nekontrolované masové imigraci se zdá, že stále více lidí a institucí v Německu je nuceno uvědomit si hranice svých možností.

Klienti potravinové banky Essener Tafel v Essenu v Německu stojí frontu na potraviny. (Zdroj: snímek obrazovky videa ARD)

Potravinová banka Essener Tafel v německém Essenu se nedávno rozhodla, že dočasně přestane vydávat členské karty ne-Němcům. Toto rozhodnutí vyvolalo křik německých politiků, novinářů a aktivistů, kteří obvinili charitativní organizaci z "rasismu". Essener Tafel je jednou z největších charitativních organizací, kterou provozují pouze dobrovolníci a k jejím klientům patří 16 000 chudých lidí z průmyslového Essenu.

V oznámení Essener Tafel stálo:

"Vzhledem ke stále vyššímu počtu uprchlíků se podíl zahraničních spoluobčanů mezi našimi zákazníky zvýšil na 75 procent. Abychom zajistili rozumnou míru integrace, jsme nuceni v současné době přijímat pouze zákazníky s německým pasem."

Pokračovat v četbě článku

Osmdesát procent iráckých křesťanů "zmizelo"

napsal Giulio Meotti  •  3. června 2018

 • Je tragické, že křesťané žijící v zemích, které byly dříve pod kontrolou "kalifátu" byli mnohými na Západě tragicky zrazeni. Vlády ignorovaly jejich krutý osud. Biskupové byli často příliš odměření na to, aby odsoudili jejich pronásledování. Sdělovací prostředky se často chovaly tak, jako kdyby považovaly tyto křesťany za agenty kolonialismu, kteří si zaslouží být ze Středního východu odstraněni. Organizace bojující za "lidská práva" je opustily.

 • Západ nebyl ochoten poskytnout těmto křesťanům útočiště, poté co ISIS povraždil 1 131 z nich a zničil nebo poškodil 125 jejich kostelů.

 • Musíme nyní pomoci křesťanům znovu se postavit na nohy v zemích, kde byli pronásledováni.

Bojovník Ochranných jednotek planiny Ninive (NPU) prochází zničeným kostelem 8. listopadu 2016 v Karakoši v Iráku. NPU je milice složená z asyrských křesťanů, která vznikla koncem roku 2014, aby se bránila proti ISIS. Karakoš je z větší části asyrské město nedaleko Mosulu, které dobyl ISIS v srpnu 2014, a bylo osvobozeno v listopadu 2016. (Foto: Chris McGrath / Getty Images)

Pronásledování křesťanů je dnes horší, než bylo "kdykoli v historii", odhalila nedávná zpráva organizace Aid for the Church in Need. Irák se stal epicentrem "odstranění" křesťanů z historie.

Iráčtí křesťanští duchovní nedávno nosili černé znamení jako symbol národního smutku pro poslední oběti protikřesťanského násilí: mladého dělníka a tříčlenné rodiny. "To znamená, že tady pro křesťany není místo," řekl otec Biyos Qasha z kostela Panny Marie v Bagdádu. "Jsme viděni jako beránek, který může být kdykoli zabit."

O několik dní dříve objevili šíitští milicionáři masový hrob s těly 40 křesťanů poblíž Mosulu, bývalé pevnosti Islámského státu a hlavního města iráckého křesťanství. Těla, včetně těl žen a dětí, patřily křesťanům, které unesl a zabil ISIS. U mnoha těl byl v tomto masovém hrobě kříž. Žádné ze Západních mainstreamových médií o této etnické čistce neinformovalo.

Pokračovat v četbě článku

Švédská válka o svobodu slova

napsal Judith Bergman  •  2. června 2018

 • Očividně se dnes ve Švédsku považuje za "hrdinství" udávat úřadům tak zvané "nenávistné řeči".

 • "Každý může kritizovat fašismus, nebo nacismus, ale proč ne islám? Proč je islám tak chráněný?" - Denny, 71letý důchodce, u soudu za "podněcování k nenávisti".

 • Místo toho, aby svoje omezené zdroje využilo na ochranu svých občanů před násilnými útoky, vede Švédsko legální válku proti svým důchodcům, kteří se odvážili protestovat proti násilí, před kterým je stát nedokáže ochránit.

Podle švédských mainstreamových médií zaznamenalo Švédsko v loňském roce značný nárůst případů trestního stíhání za "nenávistné projevy" na sociálních sítích. Organizace, o které se předpokládá, že je za tento vzestup výrazně zodpovědná, se jmenuje "Näthatsgranskaren" ("Vyšetřovatel internetové nenávisti"), soukromá organizace založená v lednu 2017 bývalým policejním důstojníkem Tomasem Åbergem, který si předsevzal identifikovat a oznamovat švédským orgánům osoby, o kterých on a jeho organizace usoudili, že se dopouštějí nedovolených myšlenek a "podněcují nenávist" vůči cizincům.

Pokračovat v četbě článku

Islamizace Německa v roce 2017: Část II
Červenec - Prosinec 2017

napsal Soeren Kern  •  1. června 2018

 • "Musíme očekávat další útoky jednotlivců nebo teroristických skupin. Islamistický terorismus je největší výzva, které Spolkový úřad pro ochranu ústavy (Bundesamt für Verfassungsschutz – BfV) čelí a vnímáme ji jako jednu z největších hrozeb z pohledu vnitřní bezpečnosti Německa." — Hans-Georg Maassen, šéf BfV, vnitřní civilní zpravodajské služby Německa.

 • Podle oficiálních statistik, publikovaných v Berliner Morgenpost, tvořili migranti téměř polovinu (45 %) všech osob, podezřelých v Berlíně v roce 2016 z páchání trestné činosti.

 • Zloději se vloupali do kanceláře imigračního úřadu v Moabitu (část Berlína) a ukradli až 20 000 nevyplněných cestovních pasů a dalších imigračních dokumentů, stejně jako razítka a plomby.

 • Podle Bildu zmizelo zhruba 30 000 neúspěšných žadatelů o azyl a úřady netuší, kde se nacházejí

 • "Nemůžete přece zabít miliony Židů jen proto, abyste na jejich místo přivedli miliony jejich nejhorších nepřátel." — německý módní návrhář Karl Lagerfeld.

8. října souhlasila německá kancléřka Angela Merkelová s tím, že počet uprchlíků, které Německo každoročně přijme, nepřekročí 200 000. Fotografie: Merkelová v prosinci 2014. (Fotografie: Sean Gallup/Getty Images)

Následující text je chronologickým souhrnem některých nejdůležitějších událostí spojených s islámem a islamismem v Německu během druhé poloviny roku 2017. Události první poloviny roku 2017 naleznete zde.

ČERVENEC 2017

4. července. Vnitřní zpravodajská služba Německa BfV varovala, že salafismus je "nejrychleji rostoucí islámské hnutí v Německu". Ve výroční zprávě bylo odhaleno, že počet salafistů v Německu se v roce 2016 zvýšil na 9 700 (8 350 v roce 2015, 7 000 v roce 2014, 5 500 v roce 2013, 4 500 v roce 2012 a 3 800 v roce 2011). Šéf BfV Hans-Georg Maassen řekl, že Německo by se mělo na základě rostoucích počtů potenciálních islamistických militantů připravit na další džihádistické útoky: "Musíme očekávat další útoky jednotlivců nebo teroristických skupin. Islamistický terorismus je největší výzva, které BfV čelí, a vnímáme ji jako jednu z největších hrozeb z pohledu vnitřní bezpečnosti Německa."

Pokračovat v četbě článku

Proč média povzbuzují Hamás k páchání násilí?

napsal Alan M. Dershowitz  •  31. května 2018

Pokud by se stalo poprvé, že Hamás záměrně vyprovokoval Izrael k sebeobranným akcím, které vyústily v nezamýšlená úmrti civilistů z Gazy, mohli bychom médiím to hraní do karet Hamásu odpustit. Poslední provokace Hamásu – 40 000 obyvatel Gazy, kteří se snažili strhnout plot a vstoupit na území Izraele s Molotovovými koktejly a dalšími improvizovanými zbraněmi – je částí opakované taktiky Hamásu, kterou jsem nazval "strategií mrtvých dětí". Cílem Hamásu je přimět Izrael k zabití co nejvyššího počtu obyvatel Gazy, novinové titulky tak budou vždy začínat (a často také končit) počtem mrtvých. Hamás do přední linie záměrně posílá ženy a děti, zatímco jeho bojovníci se kryjí za těmito živými štíty.

Vůdci Hamásu tuto taktiku přiznali před dlouhou dobou. Fathi Hammad, člen Palestinské národní rady za Hamás, už v roce 2008 uvedl:

Pokračovat v četbě článku

Krátký proces: případ Tommyho Robinsona

napsal Bruce Bawer  •  29. května 2018

 • Rychlost, s jakou bylo spácháno bezpráví na Tommy Robinsonovi, je nejen pozoruhodná, ale hlavně děsivá.

 • Aniž by měl možnost kontaktu se svým právním zástupcem, byl Robinson rychle souzen a odsouzen na 13 měsíců odnětí svobody. Poté byl převezen do věznice Hull.

 • Mezitím soudce, který vynesl rozsudek nad Tommy Robinsonem, rovněž zakázal britským médiím informovat o jeho případu. Noviny, které již zveřejnily zprávu o jeho zatčení, ji rychle stáhly. To vše se stalo během jednoho dne.

 • V Británii je násilníkům dopřáno právo na spravedlivý proces, právní zástupce dle vlastního výběru, dostatek času na přípravu podkladů k soudnímu řízení a právo na kauci. Žádného z těchto práv se však Tommy Robinson nedočkal.

Na snímku: Policisté zatýkají Tommyho Robinsona (uprostřed) v Leedsu, kde během svého působení, jako nezávislý novinář, streamoval živý přenos na Facebooku před budovou místního soudu.

Když mi bylo kolem dvaceti a byl jsem v Londýně vůbec poprvé, tak jsem pokoušel adrenalin takovým způsobem, že jsem měl celý týden o zábavu postaráno. Již nikdy na mě žádné město nezapůsobilo tak silně, jako Londýn. Žádná Paříž, žádný Řím – ovšem, Řím je kolébkou Západní civilizace a Paříž zase její osou. Avšak Británie byla tím místem, kde anglosaské hodnoty a především oddanost svobodě, byly plně ukotveny. Bez Británie by nebyla Deklarace nezávislosti, Ústava, ani Listina práv Spojených států amerických.

Pokračovat v četbě článku