Nejnovější analýzy a komentáře

Evropská imigrace: Převážně muslimové, převážně muži, převážně mladí

napsal Douglas Murray  •  19. července 2017

 • Nebo tam měla být široká veřejná debata o tom, zda s tolika radikalizovanými muslimy žijícími již ve Francii, to byl moudrý nebo pošetilý nápad, nadále přivážet velké množství muslimů do této již vřící situace.

 • Burky a burkini, stejně jako šátek, jsou jen problémy proto, že milionům lidí bylo povoleno, bez řádné kontroly, proudit do Evropy po celá léta. Tento oděv je pouze nejjednodušší záležitostí, na kterou se zaměřit. Daleko horší jsou otázky imigrace a integrace. Je docela možné, že evropští politici nemohou odpovědět na tyto otázky, protože jakákoliv a všechny odpovědi by ukazovaly prstem na jejich vlastní selhání.

 • Evropští občané se mohou dostat do rozpaků taktikou, že se diskutuje odívání a místo toho se nehledají odpovědi na výzvu, které nyní čelíme, stejně jako odplatě politikům v předvolebních průzkumech, kteří nás k ní přivedli.

V důsledku útoku v Nice, tam měla být veřejná diskuze nad tím, co je možné udělat, aby se zajistilo, že lidé, kteří žili ve Francii po mnoho let - v některých případech celý svůj život - nebudou naočkováni nenávistí k zemi natolik, že se zmocní kamiónu a pojedou na svátek přes dav lidí. (Zdroj obrázku: France24)

Rok 2016 byl dobrým rokem pro islámský terorismus a ještě lepším rokem pro západní politické rozptýlení. I kdy2 islámští teroristé opakovaně uspěli při provádění teroristických útoků, stejně jako chod menších útoků, politické vedení svobodného světa se i nadále pokouší odvést pozornost.

Nejvýraznějším příkladem roku byla francouzská debata v létě o tom, zda se mají nebo nemají zakázat "burkini" na plážích ve Francii. Tento spor yypukl několik dní poté, co bylo zabito dalších 86 lidí v džihádistickém teroristickém útoku - tentokrát v Nice ve Francii. Mezitím co si nebyl nikdo jistý, jak zabránit přístupu k vozidlům, nebo jak mohou mnozí francouzští muslimové chtít tento případ následovat, francouzská média a úřady se rozhodly debatovat o plážovém oblečení. Pečlivě prezentováno rozhodnutí australské muslimské ženy, která sama sebe natáčela, zatímco měla oblečené burkini na francouzské pláži zažehlo diskuzi, které se drtivě chopili politici.

Pokračovat v četbě článku

Německý pokus o liberální islám

napsal Vijeta Uniyal  •  18. července 2017

 • Médii hnaná PR kampaň měla nezamýšlené důsledky, když se novinky o otevření liberální mešity dostali k islámským komunitám v Německu a zahraničí. Liberální utopický sen se rychle změnil v islamistickou noční můru.

 • Proč se muslimským organizacím v Německu nedaří mobilizovat islámskou komunitu a odsoudit islámský terorismus? Protože pokud tady opravdu je víra, že "mezinárodní terorismus by neměl být ukazován jako pouze problém muslimů", tenhle pohled indikuje, že muslimové obecně terorismus nevidí jako jejich problém.

Modlící se při otevření mešity Ibn-Rushd-Goethe v Berlíně v Německu dne 16. června 2017. Seyran Ates, imámka mešity, je v druhé řádě v bílém oblečení. (Foto Sean Gallup/Getty Images).

Nově odhalená "liberální mešita" měla ukázat světu "vlídnou" tvář islámu. Islám, který může být reformovaný a modernizovaný, když se postupně vynoří jako dominantní demografická síla v Evropě. Německá veřejná stanice Deutsche Welle popisovala otevření mešity jako "světovou událost v srdci Berlína".

"Všichni jsou vítáni v Berlínské Ibn Rushd-Goethe mešitě" napsala Deutsche Welle, když oznamovala velkolepé otevření minulý měsíc. "Ženy a muži se můžou modlit a kázat spolu v mešitě, kde korán je interpretován - historicky a kriticky."

Němečtí reportéři byli nedočkaví, aby popsali otevření v co nejzářivějším světle. Počet novinářů, kteří se zúčastnili otevření mešity 16. června, hladce převýšil hrstku muslimských věřících. Deutche Welle reportovala: "horlivé nadšení ze strany médií a politiků."

Pokračovat v četbě článku

Emmanuel Macron, užitečný idiot islamismu

napsal Yves Mamou  •  12. července 2017

 • Emmanuel Macron, "užitečný bezvěrec" není podporovatel terorismu nebo islamismu. Je něčím ještě horším: on dokonce nepřipouští z této strany žádnou hrozbu.

 • Luiziho článek zveřejnil jména a datumy, vysvětlující, jak bylo Macronovo politické hnutí do velké míry infiltrováno militanty z muslimského bratrstva.

 • Je Macron otevřeným podporovatelem islamismu ve Francii? Politicky korektnější by bylo říct, že je "globalistou" a "podporovatelem multikulturalismu". A tím pádem nepovažuje Islamismus za národní hrozbu pro Francii. Jak sám říkal, francouzská kultura podle něho neexistuje.

Emmanuel Macron (zdroj: European External Action Service)

Během studené války se Sovětským svazem se těmto lidem říkalo "užiteční idioti". Tihle lidé nebyli členy komunistické strany, ale podporovali a pracovali pro ideje Lenina a Stalina. Ve 21. století je komunismus konečně mrtvý, ale islamismus narostl do té míry, že nahradil komunismus jako globální hrozbu.

Stejně jako komunismus sbíral do svých řad užitečné idioty, sbírá islamismus užitečné bezvěrce. Je tady ale jeden důležitý rozdíl: v časech Sovětského svazu, užiteční idioti byli intelektuálové. Teď jsou užiteční bezvěrci politici a jeden z nich byl před pár dny zvolen za Francouzského presidenta.

Emmanuel Macron, užitečný bezvěrec není podporovatel terorismu nebo islamismu. Je něčím ještě horším: on dokonce nepřipouští z této strany žádnou hrozbu. Po útocích z listopadu 2015 v Paříži, Macron řekl, že francouzská společnost musí převzít "část zodpovědnosti" za "hrozné podmínky ve kterých džihádisté žijí".

Pokračovat v četbě článku

V Evropě probíhá výměna obyvatelstva

napsal Giulio Meotti  •  10. července 2017

 • Pašeráci přivážejí migranty k lodím nevládních organizací, které je pak odvezou do italských přístavů. Bylo zahájeno další soudní vyšetřování týkající se ekonomických zájmů mafie při zabezpečení životních potřeb migrantů po jejich příjezdu.

 • Nemůžeme srovnávat migranty s židy, kteří prchali před nacismem. Například papež František nedávno přirovnal centra pro migranty k nacistickým "koncentračním táborům". Kde jsou plynové komory, lékařské "experimenty", krematoria, otrocká práce, nucené pochody a popravčí čety? Tato přirovnání jsou šířena médii s jasným cílem: umlčet debatu.

 • Očekává se, že do roku 2065 přijde 14,4 miliónů migrantů. Když k tomu připočteme více než pět miliónů imigrantů již pobývajících v současné době v Itálii, můžeme očekávat, že cizinci budou tvořit 37 %: více než jeden z každých tří obyvatel.

Dřevěná loď převážející migranty čeká 21. listopadu 2016, než bude dopravena k plavidlu Topaz Responder, a než členové organizace Migrant Offshore Aid Station (MOAS) provedou na moři záchrannou operaci. (Foto: Dan Kitwood / Getty Images)

Nejdříve to byla maďarská cesta. Pak se jednalo o balkánskou trasu. Nyní je epicentrem tohoto demografického zemětřesení Itálie, která se stala měkkým podbřiškem Evropy, kam připlouvají stovky tisíc migrantů.

S téměř 10 000 příchozími v jednom z posledních třídenních období přesáhl počet migrantů v roce 2017 číslo 60 000 – o 48% více než ve stejném období loňského roku, kdy jich bylo přes 40 000. Během velikonočního víkendu bylo ve Středozemním moři zachráněno a přivezeno do Itálie rekordních 8 000 migrantů. A to je jen špička ledovce: během léta se počet příchozích z Libye bude jen zvyšovat.

V Itálii probíhá výměna obyvatelstva. Pokud však otevřete mainstreamové noviny, sotva tyto údaje najdete. Tomu, co se děje, se nevěnuje žádná televizní stanice. Jakákoliv kritika není povolena. Invaze se považuje za hotovou věc.

Pokračovat v četbě článku

Rozhodla se Evropa spáchat sebevraždu?

napsal Judith Bergman  •  3. července 2017

 • Ministr spravedlnosti Spojeného království Chris Grayling v lednu 2015 řekl: "Potřebujeme v naší zemi naléhavou a rozsáhlou reformu zákonů o lidských právech, abychom se ubezpečili, že nemohou být překrouceny tak, aby sloužily zájmům těch, kteří chtějí ubližovat naší společnosti."

 • Švédská zpravodajská služba považovala jednoho migranta za příliš nebezpečného na to, aby zůstal ve Švédsku, proto imigrační úřady usilovaly o jeho deportaci zpět do Sýrie. Neuspěly: zákon jeho deportaci do Sýrie neumožňuje, protože existuje riziko, že by mohl být zatčen nebo popraven. Místo toho byl propuštěn a volně se pohybuje po Malmö.

 • Ministr spravedlnosti Spojeného království Chris Grayling v lednu 2015 řekl: "Ani za milión let by autory původní Úmluvy o lidských právech nenapadlo, že by ji jednoho dne mohli zneužít jednotlivci, kteří představují nebezpečí pro naši zemi a náš způsob života k tomu, aby dostali povolení k pobytu v naší zemi..."

Jak v lednu 2015 řekl ministr spravedlnosti Spojeného království Chris Grayling: "Potřebujeme v naší zemi naléhavou a rozsáhlou reformu zákonů o lidských právech, abychom se ubezpečili, že nemohou být překrouceny tak, aby sloužily zájmům těch, kteří chtějí ubližovat naší společnosti." (Foto Dan Kitwood / Getty Images)

Po teroristickém útoku v Manchesteru se ukázalo, že ve Velké Británii není úplně na svobodě "jen" 3 000 džihádistů, jak byla veřejnost dříve informována, ale spíše daleko děsivější počet 23 000 džihádistů. Podle The Times:

"Zhruba 3 000 lidí z této celé skupiny je považováno za přímou hrozbu a jsou předmětem vyšetřování nebo aktivního sledování v 500 operacích, které provozují policejní a zpravodajské služby. Dalších 20 000 lidí se objevilo v předchozích šetřeních a je kategorizováno jako představující 'zbytkové riziko'."

Proč o tom nebyla veřejnost informována dříve?

Stojí za povšimnutí, že mezi těmi, kteří zřejmě představovali jen "zbytkové riziko", a proto již nebyli pod dohledem, byl i Salman Abedi, bombový atentátník v Manchestru a Khalid Masood, Westminsterský vrah.

Pokračovat v četbě článku

Evropa: Další migranti přicházejí
"Osm až deset miliónů migrantů je stále ještě na cestě"

napsal Soeren Kern  •  19. června 2017

 • Rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka řekl: "Pokud jde o veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost, tak prostě potřebuji vědět, kdo přichází do naší země."

 • Zdá se, že Turecko je rozhodnuto zaplavit Evropu migranty jakýmkoliv způsobem: s povolením Evropy cestou bezvízového styku, nebo bez povolení Evropy, jako odvetu za neposkytnutí bezvízového styku.

 • Migranti přicházející do Itálie jsou v drtivé většině ekonomickými migranty hledajícími v Evropě lepší život. Jen málokteří z nich se jeví jako legitimní žadatelé o azyl nebo uprchlíci prchající z válečných zón.

 • Ředitel úřadu OSN v Ženevě Michael Møller varoval, že se Evropa musí připravit na příchod dalších miliónů migrantů z Afriky, Asie a Středního východu.

V únoru 2016 turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan (vlevo) vyhrožoval vysláním milionů migrantů do Evropy. "Můžeme kdykoliv otevřít dveře do Řecka a Bulharska a nechat uprchlíky nastoupit do autobusů," řekl Jean-Claude Junckerovi.

Evropská unie vyzvala své členské státy, aby v příštích šesti měsících zrušily hraniční kontroly - zavedené na vrcholu migrační krize v září 2015.

Návrat k otevřeným hranicím, který by umožnil cestování bez pasů v celé EU, přichází v době, kdy počet přistěhovalců, kteří překračují Středomoří, nadále stoupá a kdy turecké úřady stále častěji hrozí, že poruší dohodu o výměně migrantů, která snížila tok migrantů z Turecka do Evropy.

Kritici tvrdí, že zrušení hraničních kontrol by nyní mohlo vyvolat další ještě větší migrační krizi tím, že povzbudí potenciálně milióny nových migrantů z Afriky, Asie a Středního východu k tomu, aby se vydali na cestu do Evropy. Rovněž by to umožnilo džihádistům překročit bez rizika odhalení evropské hranice, aby poté prováděli útoky, kdykoliv a kdekoliv se jim zachce.

Pokračovat v četbě článku

Manchester - Evropa je stále v šoku

napsal Judith Bergman  •  4. června 2017

 • Po tom co se politici dozvěděli o Manchesterském teroristickém útoku, reagovali rutinním "šokem" a "zármutkem" nad předvídatelným důsledkem jejich vlastních politik.

 • Nejprimitivnější ze všech reakcí měla německá kancléřka Angela Merkelová - která řekla, že pozoruje vývoj v Manchesteru se "zármutkem a hrůzou" a považuje útok za "nepochopitelný".

 • Vždycky, když nějaký evropský lídr veřejně propaguje islám jako velkolepou víru a "náboženství míru", nebo tvrdí, že násilí v Islámu je "překrucování velkolepé víry", navzdory masivním důkazům o opaku, tak tím jenom signalizuje, že Západ je slabý a zralý k podmanění islámem.

(Zdroj obrázku: Dave Thompson/Getty Images)

Když ISIS zaútočil na Bataclanské divadlo v listopadu 2015, učinil tak, protože to podle jeho vlastních slov bylo místo kde "se shromáždili stovky pohanů na koncertu prostituce a neřesti." A rok předtím, ISIS zakázal všechnu hudbu jako haram (něco co v islámu je zakázáno). Hodně islámských učenců podporuje myšlenku zákazu "hříšné" západní hudby.

Proto by nemělo být pro nikoho překvapením, že islámští teroristé by mohli zaútočit na koncert americké popové zpěváčky Ariany Grande v Manchesteru 22 května. Navíc americké ministerstvo národní bezpečnosti varovalo minulé září, že se teroristé zaměřují na koncerty, sportovní utkání a veřejná shromáždění, protože tyto události "často představují jednoduché, dosažitelné útoky s důrazem na ekonomické dopady a masové civilní oběti".

Pokračovat v četbě článku

Muslimská demografická budoucnost Francie

napsal Yves Mamou  •  29. května 2017

 • Francouzská muslimská populace by se mohla rychle rozrůst na téměř 15-17 miliónů, ale nikdo to nemůže přesně určit, pokud se nezmění zákon zakazující oficiální sběr etnických dat.

 • Tato čísla neberou v potaz muslimskou populaci, která se přistěhovala do Francie ze severní Afriky v 60. letech a začátkem 70. let 20. století. Existuje několik miliónů těchto muslimů - nikdo neví, kolik přesně. Pro demografy, jejich vnoučata a pravnoučata se již nepovažuji za přistěhovalce. Tito muslimové jsou spíše začleněni do statistik jako francouzští občané narození francouzským rodičům.

Nová studie z francouzského Národního ústavu pro statistiku a ekonomická studia, "Narozen ve Francii rodičům imigrantům,", poskytuje některé odhalující informace o etnickém složení francouzské společnosti.

Čas od času, francouzský Národní ústav pro statistiku a ekonomická studia (INSEE) nabízí pohled na etnické složení francouzské společnosti. Studie, "Narozen ve Francii rodičům imigrantům," (Être né en France d'un parent immigré), která byla zveřejněna v únoru 2017, je jedním z těchto pohledů.

Pokračovat v četbě článku

Evropa: Boj proti "Fake News"

napsal Fjordman  •  24. května 2017

 • Budou-li současné demografické trendy pokračovat, tak by se rodilí Švédové mohli během několika desetiletí stát snadno ve své vlastní zemi menšinou.

 • Personál švédské záchranné služby požaduje na svoji ochranu před stupňujícími se útoky plynové masky a neprůstřelné vesty; podobné vybavení jaké používá personál ve válečných zónách.

 • Nejnebezpečnější však je naše neschopnost se energicky vypořádat s problémy, které podkopávají západní společnosti, protože některé západní sdělovací prostředky si odmítají připustit, že ty problémy vůbec existují.

Hořící auta během nepokojů ve Stockholmu 20. února 2017. (Zdroj obrázku: snímek obrazovky videa na You Tube autora gladbecker82)

V lednu 2015 noviny New York Times popřely, že existují "no-go-zóny" (oblasti, které nejsou pod kontrolou státu a vládne tam právo šaría) ovládané některými přistěhovaleckými skupinami v určitých městských částech západní Evropy. Americký deník obvinil i autora tohoto textu, spolu s autory jako jsou Steven Emerson a Daniel Pipes, ze šíření této údajné lži. Tento článek byl publikován krátce poté, co islámští teroristé zmasakrovali zaměstnance satirického časopisu Charlie Hebdo v Paříži dne 7. ledna 2015. Tvrzení o no-go-zónách odmítli i další zavedené sdělovací prostředky, jako například časopis The Atlantic.

Televizní stanice Fox News odvysílala neobvyklou omluvu za to, že umožnila svým moderátorům a hostům opakovat tvrzení, že v evropských zemích, jako je Británie a Francie, existují muslimské "no-go zóny".

Pokračovat v četbě článku

Džihádisté žijí z dávek Evropy, kterou přísahali zničit

napsal Giulio Meotti  •  23. dubna 2017

 • Příběh Al Harita odhaluje hloubku jednoho z největších skandálů Evropy - zneužívání evropského systému sociálních dávek džihádisty k financování "svaté války".

 • Evropa jim dala vše: práci, bydlení, podporu veřejnosti, podporu v nezaměstnanosti a pracovní neschopnosti, přídavky na děti, platební úlevy i hotovost. Tito extremisté ovšem nevidí takzvaný "Podporostán" (v originále "Dependistan", "to depend on" - být závislý na pozn. překl.), jak Mark Steyn nazval sociální stát, jako známku štědrosti, ale jako známku slabosti. Pochopili, že Evropa je zralá ke zničení.

 • S náboženskou jistotu a ideologickou nenávistí vůči Západu, má mnoho evropských muslimů pocit, že jsou vyvoleni pohltit vyčerpanou civilizaci, která si nevynucuje přijetí jejích hodnot.

 • Namísto podpor, které působí demotivačně při hledání práce, musí být cílem veřejné správy směřování lidí k odpovědnosti a odchodu ze sytému dávek. Je potřeba zavést zákonná opatření proti zneužití dávek a jejich použití k nákupu nelegálních drog, hazardu, terorismu a - když už je svoboda projevu v Evropě stejně omezována - jakékoliv podpoře terorismu. Seznam by mohl pokračovat dále a každý by si mohl podle zkušeností vytvořit vlastní. Porušení pravidel bude mít za následek odebrání dávek. Tyto kroky by pomohli v boji proti vzniku ghet a islamizaci evropských muslimů. Kruh dávek a džihádu musí být přerušen.

Muhammad Shamsuddin, devětatřicetiletý londýnský islamista, byl hvězdou dokumentu "The Jihadis Next Door" ("Džihádista od vedle" - pozn. překl.) Rozvedený otec pěti dětí, žijící ze sociálních dávek je prohlášen za práce neschopného na základě chronického únavového syndromu. Dokument ho zachycuje, jak podněcuje k nenávisti vůči nemuslimským obyvatelům. (Zdroj obrázku: screenshot dokumentu stanice Channel 4)

Před čtyřmi lety přinesl britský liberální list The Guardian příběhy lidí kteří "přežili Guantánamo", obětí "symbolu amerického bezpráví", "příběhy Britů přeživších pobyt ve věznici s přezdívkou 'gulag naší doby'". článek také přinesl fotografii Jamala al Haritha.

Al Harith, rodným jménem Ronald Fiddler, křesťanský konvertita k islámu, se vrátil do Manchesteru ze zadržení v Guantánamu díky aktivismu Davida Blunketta, ministra vnitra v budoucím kabinetu Tonyho Blaira. Al Harith byl okamžitě přivítán v Anglii jako hrdina, jako nevinná oběť nespravedlivé "války proti terorismu" po 11. září. Redakce The Mirror a ITV mu zaplatily šedesát tisíc liber za exkluzivní rozhovor o jeho zkušenost z Guantánama. Al Harith byl také odškodněn britskou vládou jedním milionem liber. Oběť z "gulagu naší doby" si za peníze daňových poplatníků koupila velmi hezký dům.

Pokračovat v četbě článku

Sekularismus: Každý se ho chce zbavit

napsal Yves Mamou  •  20. dubna 2017

 • Nyní, po více než jednom století odluky církve od státu, narušuje pravidla hry netolerantní a extremistický islám, napadající veřejná prostranství, školy, univerzity a společnosti se závojem, halal jídlem a otevřeným násilím.

 • Bývalý francouzský premiér François Fillon, který se uchází o funkci prezidenta ve volbách v roce 2017, řekl: "Vyprazdňováním veřejného prostoru od všeho, co nás spojuje... Islamisté jsou dychtiví jej vyplnit, a to zejména v zklamaných, hloupých a vykořeněných mladých hlavách."

 • Tariq Ramadan, prominentní postava Muslimského bratrstva ve Švýcarsku a ve Francii, řekl: "Sekularismus se teď stává náboženstvím vzdorujícím všem ostatním náboženstvím." Starostům k vánočním betlémům pogratuloval pravděpodobně proto, že je vidí jako vhodnou příležitost pro islámské zájmy ve veřejné sféře. Řekl: "Potřebujeme republiku umožňující různost a ne republiku neutrality."

Ve Francii bývalý francouzský premiér François Fillon (pravice), který se uchází o funkci prezidenta ve volbách v roce 2017, nové rozhodnutí Státní rady povolovat betlémy na radnicích uvítal.

Může francouzská obec postavit sochu Panny Marie ve veřejném parku? Odpověď zní ne. Francouzský správní soud dal starostovi Publier (městečko ve východní Francii se 6 500 obyvateli) tři měsíce na to, aby uposlechl zákazu náboženských symbolů na veřejných prostranstvích a sochu odstranil. V případě, že to obec neučiní, tak dostane pokutu 100 EURO (105 USD) za den. Starosta Gaston Lacroix uvedl, že se pokusí přemístit mramorovou sochu na soukromý pozemek.

Francouzský zákon z roku 1905 o odluce církve a státu (článek 2) uvádí, že "Republika neuznává, neplatí, ani nedotuje jakoukoliv náboženskou sektu"; článek 28 zakazuje jakýkoliv náboženský symbol na veřejných památkách.

Pokračovat v četbě článku

Angela Merkelová: Falešný prorok Evropy

napsal Vijeta Uniyal  •  20. dubna 2017

 • Svojí iniciativou na zpřísnění zákonů o zbraních, jejímž cílem je, aby se zbraně nedostaly do "nesprávných rukou," ministr spravedlnosti Maas necílí na islamisty, kteří pro Německo představují existenciální hrozbu, ale na obskurní německou skupinu s názvem "Občané Říše."

 • Německý deník Bild popisuje zákon navržený Maasem takto: "13-letá dětská nevěsta by musela svědčit proti svému manželovi a říct, že její blaho jako dítěte je v ohrožení. Pokud ani dítě ani Zemský úřad péče o mládež nepodá stížnost, manželství by bylo pro všechny praktické účely prohlášeno za legitimní." Tento zákon rozhodně nebere v úvahu možnost důvěrného nátlaku na dítě, natož nepřehlédnutelnou pravděpodobnost přímých hrozeb.

 • Ministr spravedlnosti Maas se evidentně stará více o "genderovou image", než aby se staral o opravdu utlačované ženy a ohrožené děti. V novém zákoně navrženém nedávno jeho ministerstvem, Maass odmítl zákaz dětských manželství.

 • "Pro Francii i Německo jdoucí v letošním roce k volbám, však existuje možnost demokratického sametového "evropského jara."

(Zdroj obrázku: Tobias Koch / Wikimedia Commons)

Ve svém prvním poselství německá kancléřka Angela Merkelová poučovala zvoleného prezidenta Donalda Trumpa o pohlavní, rasové a náboženské rovnoprávnosti. Jak to vyjádřil New York Times, Merkelová "stanovila svou cenu" pro spolupráci Německa s Trumpovou administrativou, jmenovitě "úctu k lidské důstojnosti a menšinám od člověka, který zesměšňoval obojí."

Pokud to bylo něco víc než politické gesto a kancléřce Merkelové by skutečně záleželo na "lidské důstojnosti" nebo právech těch nejzranitelnějších osob, měla by začít u sebe doma.

Po rok trvajícím vyšetřování masových sexuálních útoků v Kolíně nad Rýnem, kde odhadem 2 000 imigrantů (většinou z arabských a muslimských zemí) obtěžovalo nejméně 1200 žen, se téměř všem mužům podařilo vyváznout bez trestu.

Pokračovat v četbě článku

Geert Wilders a sebevražda Evropy

napsal Guy Millière  •  19. dubna 2017

 • Žádný z Wildersových projevů nepodněcuje k nenávisti vůči komukoliv; jediné násilí, které Wilderse obklopuje je namířeno vůči němu.

 • Jediný člověk, který mluví o těchto problémech je Geert Wilders. Holandská politická elita společně s většinou novinářů raději tvrdí, že problém je Geert Wilders. Tvrdí, že pokud zmizí, zmizí i problémy.

 • To, co zastánci "viny Západu" často opomínají je dlouholetá tradice Islámu utlačujícího Evropu: Muslimská vojska dobyla Persii, Byzantskou říši, Severní Afriku a Blízký východ, Španělsko, Řecko, Maďarsko, Srbsko a celý Balkán a prakticky celou východní Evropu. Tato vojska představovala neustálou hrozbu do doby, kdy byli osmanští nájezdníci poraženi u bran Vídně roku 1683.

V roce 2004 zavraždil nizozemský terorista marockého původu Mohammed Bouyeri (vlevo) filmaře Thea van Gogha (vpravo). Bouyeri ho střelil, pak bodl a nakonec mu podřízl hrdlo.

I v případě volebního vítězství Geerta Wilderse a jeho před jedenácti lety založené Strany pro svobodu (PVV), by se Wilders předsedou vlády nestal. Představitelé ostatních stran totiž v minulosti prohlásili, že spolupráce s ním je nemyslitelná - stejný postoj udržují i dnes.

Už celá léta nizozemská mainstreamová média šíří pomluvy a podněcují nenávist vůči Wildersovi jen proto, že se snaží varovat Nizozemí - a celou Evropu - před budoucností, která je nevyhnutelná, pokud bude udržována současná migrační politika. Za to byl shledán senátem tří soudců vinným z "podněcování diskriminace". Média a politici všude v Evropě ho neustále popisují jako nebezpečného muže a pravicového buřiče. Někdy ho nazvou i "fašistou".

Pokračovat v četbě článku

Nové způsoby, jak reagovat na extremistický islám

napsal Giulio Meotti  •  16. dubna 2017

 • "Podle jednoho odhadu je islamistů 10-15 procent, ze všech 1,6 miliardy muslimů na světě či z 23 procent celkové populace lidstva, což znamená více než 160 milionů jedinců". — Ayaan Hirsi Ali, ve své nové knize The Challenge of Dawa.

 • To bylo významným úspěchem Ronalda Reagana v jeho dlouhé válce proti Sovětskému svazu: prezentovat komunismus jako nějaký vtip – odhalovat lži sovětského režimu, vystavovat utrpení, ve kterém žili jeho lidé a vysvětlit proč jsou západní hodnoty lepší než ty komunistické. To je přesně to, co by měl Západ dělat s radikálním islámem, vysvětluje Hirsi Ali.

 • Západní civilizace je humanistická vize, v níž je křesťanství integrováno s židovskou moudrostí, řeckou filozofii a římským právem, čímž dává západní kultuře její rozlišovací charakter: svobodu projevu a tisku, stejná práva podle zákona, nadřazenost jednotlivce, oddělení náboženství a státu, svobodu náboženství a od náboženství, vlastnická práva, rovnost pohlaví, nezávislé soudnictví a nezávislé vzdělávání, mimo další hodnoty. To je to, co radikální islám chce zničit. To je důvod, proč teroristé útočí na naše kostely, na stát Izrael a proč podrývají demokracii k jejímu proměnění do islámského práva šaría.

Džihád se šíří násilím - a je úspěšný. "Za posledních šestnáct let," poznamenává Ayaan Hirsi Ali ve své nové knize The Challenge of Dawa, "byl nejhorším rokem terorismu rok 2014, s devadesáti třemi zeměmi zažívajících útoky a 32 765 zabitými lidmi."

"Druhý nejhorší byl rok 2015, s 29 376 mrtvými. V loňském roce byly čtyři radikální islámské skupiny zodpovědné za 74 procent všech úmrtí vlivem terorismu: Islámský stát (také známý jako ISIS), Boko Haram, Taliban a Al-Káida. Ačkoliv muslimský svět sám o sobě nese nejtěžší břemeno džihádistického násilí, tak na západ je stále více útočeno".

Výzkumná práce Hirsi Ali, podpořená Hooverovým institutem, je souhrnem války proti teroru od extremistických muslimských útoků na Spojené státy v září 2001:

Pokračovat v četbě článku

Islám, ne křesťanství, nasycuje Evropu

napsal Giulio Meotti  •  7. dubna 2017

 • Zdá se, že džihádisté vedou útok proti svobodě a proti sekulárním demokraciím.

 • Nejprominentnější kazatel sunnitského islámu, Yusuf al-Qaradawi prohlásil, že přijde den, kdy, tak jako Konstantinopole, bude islamizován Řím.

 • Je to islám, ne křesťanství, co nyní nasycuje krajinu i představu Evropy.

Stovky muslimů se 21. října 2016 zapojily do masové modlitby v Římě v těsné blízkosti Kolosea. (Zdroj obrázku: snímek obrazovky z videa TV Ruptly)

Podle Steva Bannona, strategického poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa, se "židovsko-křesťanský Západ hroutí, imploduje. A hroutí se před našima očima. A důsledky tohoto procesu budou obrovské."

Impotence a křehkost naší civilizace děsí také mnoho Evropanů.

Pokračovat v četbě článku