• Zatímco výstavba v židovských osadách na Západním břehu Jordánu a v jeruzalémských čtvrtích je již dlouho prováděna podle zákona a v souladu s platnými povoleními vydanými příslušnými orgány, palestinská výstavba je nezákonná v každém ohledu.

  • Palestinským cílem je vytvořit v zemi nezvratný stav. Naprosto obludné rozměry tohoto projektu vyvolávají otázku: Kdo tuto masivní výstavbu měst uvnitř měst financoval? A proč? Existuje dobrý důvod se domnívat, že za palestinskou iniciativou stojí OOP (Organizace za osvobození Palestiny), někteří Arabové a muslimové, a zejména Evropská unie.

  • Židovská výspa Amona, domov pro 42 rodin, je v současné době v Izraeli i na mezinárodní scéně předmětem vášnivé diskuse. Zdá se, že osady jsou "hlavní překážkou míru" pouze tehdy, pokud jsou postaveny židy.

  • Evropská unie a některé islámské vlády a organizace financují výstavbu ilegálních palestinských osad, a zároveň požadují, aby Izrael zastavil výstavbu nových domovů pro židovské rodiny v různých čtvrtích Jeruzaléma a ve stávajících osadách na Západním břehu Jordánu.

  • Pokrytectví a otevřená zášť EU a zbytku mezinárodního společenství v otázce izraelských osad jsou nepřehlédnutelné. Přesto jsme také svědky pokrytectví mnoha novinářů ze západních mainstreamových médií, kteří vidí na vlastní oči palestinské osady rostoucí všude kolem Jeruzaléma, ale rozhodnou se referovat jen o židovské výstavbě.

Zatímco je Izrael mezinárodním společenstvím nadále napadán za výstavbu v židovských osadách, Palestinci jsou tiše angažováni v masivní výstavbě celých čtvrtí v mnoha částech Západního břehu a Jeruzaléma. Kromě toho přehlížením palestinského stavebního projektu, Západ jasně zanedbával zásadní rozdíl mezi těmito dvěma projekty: zatímco výstavba v židovských osadách na západním břehu Jordánu a čtvrtích Jeruzaléma byla již dlouho prováděna podle zákona a v souladu s platnými povoleními vydanými příslušnými orgány, palestinská výstavba je nezákonná v každém ohledu.

V této skryté snaze, která nesplňuje dokonce ani ty minimální standardy vyžadované inženýry, architekty a projektanty bydlení, je palestinským cílem vytvořit v zemi nezvratný stav.

Rychlá prohlídka oblastí severně, východně a jižně od Jeruzaléma snadno odhalí kolosální výstavbu, která tam probíhá. Ve většině případů jsou tyto výškové budovy splácány dohromady bez povolení, nebo jakéhokoliv přiměřeného plánování a dodržování bezpečnostních opatření.

Příklad masivní ilegální palestinské výstavby v blízkosti Shufatu a Anaty, na severovýchodním okraji Jeruzaléma.

Židovská výspa Amona v centrální části Západního břehu, domov pro 42 rodin, je v současné době v Izraeli i na mezinárodní scéně předmětem vášnivé diskuse. V roce 2006 Nejvyšší soud státu Izrael rozhodl, že je tato osada podle izraelského práva nezákonná, protože leží na soukromém palestinském pozemku. V roce 2014 Nejvyšší soud vládě nařídil do dvou let evakuovat a zbourat celou osadu.

Případ Amona ukazuje, že v Izraeli není nikdo nad zákonem. Izrael se právem chlubí nezávislým soudním systémem, který je na špičkové úrovni.

Přestože debata o osudu Amony v Izraeli zesiluje, Palestinci si prováděním masivní výstavby nelegálních čtvrtí a budov tropí ze zákonů a stavebních předpisů výsměch. Zdá se, že osady jsou "hlavní překážkou míru" pouze tehdy, pokud jsou postaveny židy.

Během posledních let, a pokračuje to do dneška, Palestinci s podporou západních dárců, pro které je židovská výstavba dědičným prokletím, pracují ve dne v noci na vytvoření nezvratného stavu v podobě nejen rodinných domů, ale hlavně masy obřích výškových budov. Naprostá obludnost tohoto projektu vyvolává otázku: Kdo tuto masivní výstavbu měst uvnitř měst financoval? A proč? Existuje dobrý důvod se domnívat, že za palestinskou iniciativou stojí OOP, někteří Arabové a muslimové, a zejména Evropská unie.

Je ironií, že toto probíhá, i když to znamená, že Palestinci kradou půdu našim vlastním lidem

Palestinská výstavba se odehrává většinou v oblasti nazývané Oblast C Západního břehu, která má být podle podmínek Dohod z Osla pod výhradní kontrolou Izraele.

Stavby rostou jako houby po dešti v mnoha čtvrtích – dokonce i v celých vesnicích - obklopujících Jeruzalém ze severu, východu a jihu, ponechávajíc městu jedinou možnost: rozšířit se směrem na západ. Palestinská výstavba takto buduje obrovský obojek z cementu s cílem Jeruzalém účinně obklíčit a zardousit Jeruzalém jako židovské město.

V poslední době vyrostly kolem Jeruzaléma celé arabské čtvrtě přecpané výškovými budovami. Některé budovy jsou od sebe vzdálené jen pár kroků, a většina postrádá pořádnou kanalizaci. Ceny bytů se pohybují od 25 000 USD do 50 000 USD. V porovnání se skutečnými cenami bytů v arabských i (legálních) židovských čtvrtích v Jeruzalémě jsou to směšné ceny. Dnes je téměř nemožné koupit třípokojový byt ve městě za méně než 250 000 USD.

Nové čtvrtě se nacházejí v Kufr Akab, Samiramis, Kalandya, Beit Hanina, Shufat, Ras Khamis a Anata v severní části Jeruzaléma.

V jižních a východních částech města se nové čtvrtě objevily překvapivě rychle v Ras Al-Amoud, A-Tur, Al-Zaim, Um Tuba a Jabal Mukaber. Tyto oblasti spadají do městských hranic Jeruzaléma. Nicméně, úředníci města Jeruzaléma přiznávají, že pokud nebudou přijata okamžitá opatření a nepodaří se zastavit ilegální výstavbu, bude město oblehnuto ze severu, východu a jihu, a Izrael válku proti ilegální palestinské výstavbě prohraje.

Jeruzalémský starosta Nir Barkat, znepokojený pokračující ilegální výstavbou, přijal nedávno bezprecedentní opatření v podobě žádosti k Nejvyššímu soudu povolit městu strhnout 14 ilegálně postavených staveb ve východním Jeruzalémě.

A co je nejdůležitější, arabské obyvatelstvo netrpí bytovou krizí; arabská bytová krize není to, co podněcuje toto řádění ilegální palestinské výstavby. Naopak, cíl je politický: ukázat světu, že Jeruzalém je arabské, a ne židovské město. Všeobecně řečeno, byty zůstanou prázdné: žádná skutečná poptávka tam prostě není.

Kdo stojí za bezprecedentní vlnou ilegální výstavby? Podle arabských obyvatel Jeruzaléma, jsou mnozí ze "smluvních partnerů" ve skutečnosti zloději půdy a násilníci, kteří si násilím přivlastní soukromou půdu vlastněnou Palestinci nebo půdu, jejíž majitelé žijí v zahraničí. Ale upozorňují také na to, že projekt financuje EU, OOP a některé arabské a islámské vlády.

"Objeví prázdný pozemek a jednají rychle, aby nad ním převzali kontrolu", řekl usedlík, jehož půda byla těmito ilegálními podnikateli takto "zabavena".

"Řeknou vám, pokud se vám to nelíbí, obraťte se na soud, s vědomím, že v době, než proběhnou právní postupy, se jim podaří vybudovat další výškovou budovu a dokonce i prodat některé apartmány."

"Mnozí arabští majitelé pozemků se cítí bezmocní. Říkají nám, že je to jejich národní povinnost stavět co nejvíc na jakémkoliv prázdném pozemku, jinak by tam mohli stavět židé."

Palestinci odhadují, že v několika posledních letech se jim podařilo vybudovat více než 15 000 ilegálních bytových jednotek v oblastech kolem Jeruzaléma jako součást plánu obklopit město. Výstavba pokračuje dosud v nezmenšené míře. Částečné financování pochází z palestinské samosprávy (PA) a některých arabských a islámských zemí. Mezi tyto země patří Katar, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a jiné země bohaté na ropu v Perském zálivu. Nicméně, Palestinci si i nadále stěžují, že arabské a islámské financování nesplňuje jejich očekávání.

Evropská unie, která nemilosrdně odsuzuje výstavbu v židovských osadách jako nezákonnou, otevřeně financuje ilegální výstavbu prováděnou Palestinci v Oblasti C, jejíž pozemky představuji 60% rozlohy Západního břehu. EU tvrdí, že její podpora palestinské výstavby spadá do kategorie "humanitární pomoci" a je přípustná podle mezinárodního práva.

Skutečným cílem EU je pomoci Palestincům vytvořit na zemi nezvratný stav před případnou budoucí mírovou dohodou mezi Palestinci a Izraelem. Jeho cílem je usnadnit Palestincům jejich snahu obsadit tak mnoho půdy, jak jen to bude možné, i když to znamená financování ilegální výstavby nebo poskytování mobilních domů palestinským komunitám v této oblasti.

Stručně řečeno, jsou to EU a někteří Arabové a muslimové, kteří financují výstavbu ilegálních palestinských osad, a zároveň požadují, aby Izrael zastavil výstavbu nových domovů pro židovské rodiny v jeruzalémských čtvrtích nebo stávajících osadách na Západním břehu Jordánu.

Pokrytectví a otevřená zášť EU a zbytku mezinárodního společenství v otázce izraelských osad jsou nepřehlédnutelné. Přesto jsme také svědky pokrytectví mnoha západních mainstreamových médií – jejich desítek korespondentů, kteří vidí na vlastní oči palestinské osady rostoucí všude kolem Jeruzaléma, ale rozhodnou se referovat jen o židovské výstavbě.

Čtyřicet dva židovských rodin v Amoně svět ostře sleduje, ale co si svět myslí o palestinských zlodějích půdy? Je čas poukázat na tuto zradu, tuto nezákonnost a tento dvojí standard, a požadovat, aby Palestinci také zastavili výstavbu ilegálních osad, které jsou navrženy se zřetelem na jediný cíl: předem určit výsledek jakéhokoliv budoucí mírové dohody.

Bassam Tawil sídlí na Blízkém východě.

Související témata:  Izrael, Palestinská autonomie nechte si zasílat novinky do e-mailu: přihlaste se zdarma k seznamu adres think-tanku gatestone institute.

cs